top of page

Tydliggöra uppdraget för en grupp

Uppdaterat: 14 juni 2021

Känner du igen att medlemmarna i en grupp kan tolka gruppens uppdrag rätt olika? Fokuset kan skifta och man får svårt att prioritera, detta leder inte sällan till stor frustration.

Tydliggör uppdraget för en grupp med Resultatbolaget

Det kan du ganska lätt råda bot på. Det gäller att tydliggöra uppdraget så att alla är enade och känner sig 100 % committade.


Stärk teamet med Resultatbolaget


"det här är första gången vi är helt enade och har samma bild av vad vi ska uppnå."


Under vintern har vi jobbat med en ledningsgrupp i ett industriföretag som ville ha hjälp med att komma vidare i sitt arbete. Första dagen fokuserade vi på att tydliggöra deras uppdrag. En av cheferna sa glatt att "det här är första gången vi är helt enade och har samma bild av vad vi ska uppnå".

Vill du skapa samma känsla och effekt, gör så här: 1. Låt var och en i gruppen ta ett blädderblockspapper och skriva ner: a) Min syn på gruppens uppdrag är följande... b) De tre viktigaste förutsättningarna för att lyckas med uppdraget är... 2. Efter 15 minuter så sätter ni upp alla papper på väggen. Diskutera sedan vad ni ser för skillnader och likheter i uppdraget. 3. Ringa in de gemensamma delarna och skapa utifrån dessa ett gemensamt formulerat uppdrag. Det är viktigt att lägga lite tid och energi på att formulera uppdraget så att alla blir nöjda. 4. Gå sedan vidare och prata om förutsättningarna. Sammanfatta och skapa utifrån dessa en actionplan.

Tada! Genom denna övning skapar ni ett starkare team där alla känner sig delaktiga och enade kring uppdraget, era förutsättningar och hur ni ska arbeta med och slutföra uppdraget.


Prenumerera gärna på alla våra blogginlägg, klicka här och fyll i din adress.


2 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

2 Kommentare


anna.jandersson
31. Jan. 2019

Lätt och så rätt!

Gefällt mir

Ulrika Fallenius
Ulrika Fallenius
29. Aug. 2018

Great!!!

Gefällt mir
bottom of page