top of page
shallow focus photo of woman in beige open cardigan_edited.jpg

Coaching för medarbetare

Upplever du att stressen nästan äter upp dig? Att du blir konstant avbruten, har svårt att säga nej eller att överhuvudtaget hinna med? Kanske har du en chef som inte lyssnar eller ger dig förtroende nog att utvecklas?

Med en professionell coach får du hjälp att se din tillvaro i ett nytt ljus. En skicklig coach vet hur människor fungerar och vad du behöver för att utvecklas, prestera och må bra och ger dig livsviktiga verktyg för att lösa problem och hantera utmaningar. Samtalen syftar till att skapa insikter så att du medvetet kan utveckla och förändra din situation. För forskning visar att när någon verkligen lyssnar på oss, höjs vår kognitiva förmåga — vi tänker mer kreativt och vi har lättare att finna lösningar.

Förväntade resultat med coaching

Vi utgår alltid från dina specifika behov och din situation. Nuläget är startpunkten — hur ser din situation ut, vilka är dina styrkor och hur ser dina beteendemönster ut? I ett första stadie tittar vi även på vad ditt önskade läge är, vilka mål har du? Först när vi har gjort en inventering av nuläget och hur du skulle vilja ha det istället, kan vi göra en plan för framtiden. Med en coach vid din sida kommer du successivt att få större självinsikt och upptäcka nya möjligheter för att steg för steg bli mer självrådig och konstruktivt börja hantera utmaningar för att ta dig mot ditt önskade läge — oavsett det rör sig om att börja sätta gränser, våga ta snacket med din chef eller ta nästa steg i karriären.

Ett samarbete med en coach är en språngbräda mot framtiden, mot din personliga och professionella utveckling. Du kommer med stor sannolikhet:

  • Få en ökad självkänsla som gör dig mer medveten och ger dig en ökad förståelse för ditt eget och andras agerande

  • Hitta en inre motivation som ger mer energi att ta dig mot dina mål och ditt önskade läge

  • Bli bättre på att fatta rätt beslut

  • Bli mer effektiv och skapa resultat inom de områden du väljer att jobba mot

  • Bli bättre på att strukturera dina dagar och prioritera det viktigaste

  • Känna dig mindre stressad och mer i kontroll

  • Få ett ökat välbefinnande och mer balans i livet

Så här går det till​

Coaching är helt individanpassat och utgår alltid från klientens situation och önskemål. På Reultatbolaget har vi många års erfarenhet av att coacha medarbetare mot att göra rätt prioriteringar, både privat och på jobbet. Varje klient är unik och tillsammans bestämmer vi hur ofta vi träffas/pratas vid på telefon för att du ska nå dina mål med coachingen.

4,9 av 5 i kundnöjdhet
Vi hjälper dig att nå din fulla potential privat och professionellt 

Vi brinner för att få människor och organisationer att växa och må bra!

bottom of page