top of page
shallow focus photo of woman in beige open cardigan_edited.jpg

COACHING FÖR LEDARE – TA NÄSTA STEG

För dig som är chef och vill ta nästa steg i ditt ledarskap mot en ny målbild. Kanske har du ett område som är känt för dig som du vill fokusera på, t ex baserat på en medarbetarundersökning eller på ett affärsresultat som du vill förbättra. Här får du ett stöd i ledarskapet för att nå den målbild du önskar. 

 

 

Du får prova på konkreta verktyg kring chefens vardag, såsom t ex hur du:

 • leder ett effektivt och motiverande 1:1 

 • bygger förtroende med dina medarbetare 

 • prioriterar vad som är viktigast 

 • inkluderar medarbetarna i förändringsarbete 

 • skapar en struktur för uppföljning och möten 

 • sänker personalomsättning 

 • ökar kundnöjdhet & lönsam tillväxt 

 • Beprövade modeller och erfarenheter från framgångsrik förändringsledning används. Du får med dig kunskap om hur man prioriterar och grunder i ett motiverande, inkluderande  och resultatskapande ledarskap.  

 •  Vi strävar efter att nå ett personligt lärande i en trygg, glädjefylld och motiverande miljö, som ger dej hållbara resultat i ditt ledarskap. Dina egna drivkrafter och din önskade målbild  är grunden för våra sessioner. 

Så här går det till​

Coaching är helt individanpassat och utgår alltid från klientens situation och önskemål. På Reultatbolaget har vi många års erfarenhet av att coacha medarbetare mot att göra rätt prioriteringar, både privat och på jobbet. Varje klient är unik och tillsammans bestämmer vi hur ofta vi träffas/pratas vid på telefon för att du ska nå dina mål med coachingen.

Upplägg: 5–10 sessioner

Sessionerna sker i fysiska möten hos dig som klient, på coachens kontor i Stockholms city eller via video-eller telefonmöte. Dessa sessioner planeras in så att det passar klientens verksamhet, med regelbundenhet, för att säkra kontinuerlig utveckling mot mål, motivation och synliggörandet av progress. Mellan sessionerna tränar klienten i vardagen i sin verksamhet, baserat  på nya insikter och metoder. Vanligtvis har vi sessioner varannan till var fjärde vecka. Kortare telefonsamtal för rådgivning mellan sessionerna ingår.  

 • Introduktion: Genomgång coaching-upplägg, introducera varandra för att säkra att kemin och förväntningarna är ömsesidiga mellan klient och coach. 1 timme fysiskt möte på valfri plats.
   

 • Enkät om ledarskap: Dina drivkrafter, önskat ledarskap, viktiga resultat (KPI:er, affärsresultat, resultat i mätningar, rapporter eller liknande), områden att träna på för att nå denna målbild. Fylls i digitalt av klienten och delas sedan med coachen. Ca 1 timme.
   

 • Uppstart coaching: Coaching-kickoff där vi lär känna varandra, coachöverenskommelse, reflektion kring enkätsvaren och chefens övergripande målbild för ledarskapet samt beslut om första fokusområde för kommande sessioner. 2 timmars fysiskt möte på valfri plats där vi kan arbeta ostört. 
   

 • Session 2–10:  (1 timme). Uppföljning sedan sist (träning i vardagen – vad har du lärt dig av den? Mål för denna session (som stöttar långsiktig/övergripande målbild). Träningsplan med datum & situationer. Verktyg, metoder & modeller baserat på aktuellt behov. Reflektion & lärdomar denna session
   

 • Fira framgång:  30 minuter – 1 timme fysiskt möte 
  Avslut och summering av utveckling 

 

Dokumentation: Ledarskapsmål, träningsplan som fylls i av klienten, modeller och verktyg som klienten funnit värde i.

coaching_femsessioner_.jpg

4,9 av 5 möjliga i kundnöJdhet
VI HJÄLPER DIG ATT NÅ DINA FULLA POTENTIAL PRIVAT OCH PROFESSIONELLT

Vi brinner för att få människor och organisationer att växa och må bra!

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. Läs mer

bottom of page