top of page
shallow focus photo of woman in beige open cardigan_edited.jpg

Chefscoaching

Chefscoaching är för dig som är chef eller ledare och vill ta nästa steg i ditt ledarskap mot en ny målbild. En chefscoach hjälper dig att utveckla och optimera ditt ledarskap, helt utifrån dina behov. 

 • Har du fått feedback på något som du behöver utveckla och bli bättre på?

 • Vill du ha hjälp att bygga förtroende och trygghet hos medarbetarna?

 • Behöver du coaching för att hjälpa ditt team att nå ett särskilt affärsmål?

 • Känner du att behöver jobba på ditt självledarskap, eller ditt eget coachande ledarskap?

 

Resultatbolagets chefscoach leder och stöttar dig så du kan nå den målbild du satt upp. 

Chefscoaching kan ge dig vägledning och stöd i hur du:

 • leder ett effektivt och motiverande 1:1-möte

 • bygger förtroende med dina medarbetare 

 • stärker ditt coachande ledarskap

 • prioriterar vad som är viktigast 

 • inkluderar medarbetarna i förändringsarbete 

 • skapar en struktur för uppföljning och möten 

 • sänker personalomsättning 

 • ökar kundnöjdhet och lönsam tillväxt

 

Vi använder oss av beprövade modeller och erfarenheter från framgångsrik förändringsledning. Du får med dig kunskap om hur man prioriterar och grunder i ett motiverande, inkluderande och resultatskapande ledarskap.

 

Vi strävar efter att nå ett personligt lärande i en trygg, glädjefylld och motiverande miljö, som ger dig hållbara resultat i ditt ledarskap. Dina egna drivkrafter och din önskade målbild är grunden för våra sessioner. 

Chefscoaching hos Resultatbolaget

 

Vår coaching är helt individanpassat och utgår alltid från din situation och önskemål. På Resultatbolaget har vi många års erfarenhet av att coacha ledare och chefer mot att göra rätt prioriteringar, både privat och på jobbet. Varje klient är unik och tillsammans bestämmer vi hur ofta vi träffas/pratas vid på telefon för att du ska nå dina mål med coachingen.

Sessionerna sker i fysiska möten hos dig som klient, på coachens kontor i Stockholms city eller via video-eller telefonmöte. Mötena planeras in så att det passar din verksamhet och sitation, med regelbundenhet, för att säkra kontinuerlig utveckling mot mål, motivation och synliggörandet av progress.

 

Mellan sessionerna tränar du i vardagen i din verksamhet, baserat på nya insikter och metoder. Vanligtvis har vi sessioner varannan till var fjärde vecka. Kortare telefonsamtal för rådgivning mellan sessionerna ingår.  

Exempel på upplägg för chefscoaching: 5–10 sessioner

 1. Introduktion: Genomgång coachingupplägg. Vi presenterar varandra för att säkra att kemin och förväntningarna är ömsesidiga mellan klient och coach. 1 timme fysiskt möte på valfri plats.
   

 2. Enkät om ledarskap: Dina drivkrafter, önskat ledarskap, viktiga resultat (KPI:er, affärsresultat, resultat i mätningar, rapporter eller liknande), områden att träna på för att nå denna målbild. Fylls i digitalt av klienten och delas sedan med coachen. Ca 1 timme.
   

 3. Uppstart chefscoaching: Coaching-kickoff där vi lär känna varandra, coachöverenskommelse, reflektion kring enkätsvaren och chefens övergripande målbild för ledarskapet samt beslut om första fokusområde för kommande sessioner. 2 timmars fysiskt möte på valfri plats där vi kan arbeta ostört. 
   

 4. Session 2–10 (1 timme):
  Uppföljning sedan sist.
  Träning i vardagen – vad har du lärt dig av den?
  Mål för denna session som stöttar långsiktig/övergripande målbild.
  Träningsplan med datum & situationer.
  Verktyg, metoder & modeller baserat på aktuellt behov.
  Reflektion och lärdomar denna session

   

 5. Fira framgång:  30 minuter – 1 timme fysiskt möte. Avslut och summering av utveckling.
   

 6. Dokumentation: Ledarskapsmål, träningsplan som fylls i av klienten, modeller och verktyg som klienten funnit värde i.

coaching_femsessioner_.jpg

Metodik coaching för ledare och chefer

 

Vi anpassar metodik och coachingmodeller utifrån klientens behov. Här är några exempel på metoder vi ofta utgår från:

GROW-modellen – definiera mål och uppnå dem

Detta är en enkel men effektiv coachningsmodell som står för Goal, Reality, Options och Will (mål, verklighet, alternativ och vilja). Den hjälper coachen att vägleda sina klienter genom processen att definiera sina mål, förstå sin nuvarande verklighet, utforska sina alternativ och skapa en handlingsplan.

Appreciative Inquiry (AI) – fokuserar på dina styrkor

Denna coachningsmetod är inriktad på att identifiera och förstärka klientens styrkor och positiva erfarenheter för att skapa förändring. Det handlar om att ställa positiva frågor, lyssna djupt och bygga vidare på det som fungerar bra.

Neuro-lingvistisk programmering (NLP) – för en djupare mening

NLP är en coachningsmetod som fokuserar på sambandet mellan våra tankar, vårt språk och våra beteenden. Med metoden hjälper coachen sin klient att förbättra sin kommunikation, ändra sina begränsande övertygelser och uppnå sina mål.

Lösningsfokuserad coaching 

Denna metod är inriktad på att hitta praktiska lösningar på problem och utmaningar. Coacher hjälper sina klienter att identifiera sina styrkor och resurser och vägleder dem att utveckla specifika åtgärder för att uppnå önskade resultat.

Transformationell coachning – för djupare förändring

Denna metod är inriktad på att hjälpa individer att byta perspektiv och tankesätt för att uppnå meningsfulla personliga eller yrkesmässiga förändringar. Den syftar till att skapa långsiktiga förändringar genom att utforska värderingar, övertygelser och syfte.

Chefscoaching  – fördelar för företaget

 

Ledarskapscoaching hjälper cheferna i din organisation att bli effektivare ledare, att bättre förstå sina egna styrkor och svagheter och förbättra sina relationer med kollegor och anställda, samt att själva utveckla sitt coachande ledarskap.

Exempel på fördelar med chefscoaching
 

 • Förbättrad ledarskapsförmåga: Chefscoaching hjälper chefer och ledare att utveckla och förbättra sina ledarskapsfärdigheter. Vi tittar på parametrar som kommunikation, beslutsfattande, problemlösning, delegering och tidshantering. I förlängningen leder detta till bättre prestationer och ökad produktivitet.
   

 • Ökad självkännedom och starkare självledarskap: Chefscoaching hjälper chefer och ledare att förstå sina styrkor och svagheter samt sina värderingar vad som motiverar dem. Denna självkännedom kan hjälpa individer att fatta bättre beslut, utveckla bättre relationer med kollegor och anställda och bli effektivare ledare.
   

 • Förbättrad EQ: Chefscoaching kan hjälpa chefer och ledare att utveckla sin förmåga att känna igen och hantera sina egna känslor och andras känslor. Detta bidrar till bättre kommunikation, starkare relationer och förbättrat sammanhållning i teamet.
   

 • Bättre målsättning och planering: Chefscoaching kan hjälpa chefer och ledare att sätta upp och uppnå meningsfulla målbilder samt att utveckla handlingsplaner för att uppnå dessa mål.
   

 • Ökad ansvarighet: Chefscoaching ger chefer och ledare en stödjande och utmanande miljö där de kan vara ansvariga för sina handlingar och beslut. Detta kan hjälpa individer att ta ansvar för sin egen framgång och att bli mer motståndskraftiga när de ställs inför utmaningar och motgångar.

4,9 av 5 i kundnöjdhet
Vi hjälper dig att nå din fulla potential privat och professionellt 

Vi brinner för att få människor och organisationer att växa och må bra!

bottom of page