COACHING FÖR LEDARE

Det krävs mycket av ledare idag. Att coacha sina medarbetare så att de känner sig sedda, motiverade och kan leverera på topp. Att lösa konflikter i gruppen. Och att hinna med de egna arbetsuppgifterna, avrapportera och möta verksamhetens krav på resultat.

Bryt mönster och skapa förändring

För att vara en lyckad ledare eller nyckelperson behöver du använda hela din personlighet för att skapa relationer och utveckling. Det krävs en stor dos självkännedom för att förstå sina medarbetare och sina egna beteenden. Först när man får lite perspektiv och kan se på en situation med nya ögon, kan man lättare bryta mönster och pröva nya, ofta effektivare vägar.


En professionell coach ger dig möjlighet att utveckla ditt ledarskap för att nå dina och företagets visioner och mål. Coachen är en utomstående partner som hjälper dig skapa en större medvetenhet, vilket i sin tur möjliggör nytt agerande. Men först behöver man lägga korten på bordet. Hur ser situationen ut, vilka utmaningar upplever du i dagsläget? Hur skulle du vilja ha det? Vilka hinder finns för att nå ditt önskade läge? Därefter är det lättare att skapa en handlingsplan, att steg för steg ta sig mot det önskade läget. Oavsett det gäller säljmål eller att bli bättre på att delegera.

Coachen ställer frågor

En coach ger aldrig svar. Fokus ligger istället på kärnfulla frågor som hjälper dig att hitta svaren själv följt av en stor portion ny motivation och arbetsglädje. Du kommer troligen tvingas tänka nytt, skapa ett nytt mindset och hitta nya lösningar, så att jobbet känns mindre belastande eller dränerande. Tvärtom. Det blir både lättare och roligare att vara ledare och resultaten låter inte vänta på sig.

Resultatet av coaching kan vara:

  • Ökad självkännedom så att du lättare förstår andra och ser dina egna beteendemönster tydligare

  • Insikter om dina egna styrkor och din potential för ett vassare ledarskap

  • Större medvetenhet kring vad du vill uppnå och en plan för att steg för steg omvandla visionen till handling

  • Förmåga att hantera hinder, hitta lösningar och sätta gränser

  • Frigöra tid till det viktigaste och använda tiden mer effektivt

  • Ökad förmåga att uppmuntra och motivera dina medarbetare för att hjälpa dem att utvecklas och nå sin fulla potential

På Resultatbolaget har vi många års erfarenhet av att coacha personer i ledande roller att bli den chef man vill vara och att göra rätt prioriteringar, både privat och på jobbet. Varje klient är unik och tillsammans bestämmer vi hur ofta vi träffas/pratas vid på telefon för att du ska nå dina mål med coachingen.

NÖJDA KUNDER

FLER TJÄNSTER

EXECUTIVE COACHING 

Hur erfaren och kompetent du än är kan det ta energi att vara ensam med utmaningarna ibland. En coach kan då vara ett förlösande bollplank. Executive coaching har ett större fokus på strategiska frågor och förändring i den här alltmer oförutsägbara framtiden och komplexa omvärlden. 

COACHING FÖR MEDARBETARE

Med hjälp av en coach — ett bollplank — kan du spara energi, vinna tid, fatta rätt beslut och snabbare finna på lösningar som passar för dig. Att få diskutera pågående problem eller dilemman förutsättningslöst med en coach som är "på din sida" leder ofta till förlösande insikter och helt nya perspektiv.

 

Kontakta oss

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. Läs mer