top of page
shallow focus photo of woman in beige open cardigan_edited.jpg

90 framgångsrika dagar i nytt chefsuppdrag

För dig som är chef idag och byter till en annan chefsroll. T ex att du  får ett ansvar högre upp i organisationen eller så byter du till ett annat ansvarsområde eller en ny verksamhet och behöver snabbt leverera i din nya roll. Risken när man tar ett nytt chefsuppdrag är att man börjar agera för snabbt, och på fel saker, vilket leder till att man missar de resultat man egentligen behöver uppnå.

Man kanske också upplever att någon annan sätter agendan åt en och man blir osäker på hur man ska prioritera. Med 90-dagarsmetoden delar vi upp 3 månader i 3 faser, för att säkra mål, prioriteringar av rätt saker och för att lägga grunden för de kommande förändringar du vill göra i verksamheten. Med denna metod lär du dig prioritera det viktigaste först, hantera din chefs och medarbetares förväntningar kring dig och din målbild, samtidigt som du bygger förtroende och får tid att sätta dig in i ditt nya uppdrag. Metoden ger en möjlighet att snabbt skapa resultat och motiverade medarbetare. 

Du får möjlighet att träna med stöd av verktyg och mallar som bl a hjälper dig att:

 • göra en nulägesanalys av din nya verksamhet 

 • identifiera förändringsbehov 

 • sätta en långsiktig och kortsiktig målbild 

 • prioritera rätt fokusområden & aktiviteter för att nå målbild på ett effektivt sätt 

 • bygga förtroende hos medarbetare, chef & ledningsgrupper 


​Beprövade modeller och erfarenheter från framgångsrik förändringsledning används. Du får med dig en kunskap om hur man prioriterar, och grunder i ett motiverande, inkluderande och resultatskapande ledarskap. Vi strävar efter att nå ett personligt lärande i en trygg, glädjefylld och motiverande miljö, som ger dig hållbara resultat i ditt ledarskap. Dina egna drivkrafter och din önskade målbild är grunden för våra sessioner. 

figurer_coaching_90dagar_2.jpg

Så här går det till​

Coaching är helt individanpassat och utgår alltid från klientens situation och önskemål. På Reultatbolaget har vi många års erfarenhet av att coacha medarbetare mot att göra rätt prioriteringar, både privat och på jobbet. Varje klient är unik och tillsammans bestämmer vi hur ofta vi träffas/pratas vid på telefon för att du ska nå dina mål med coachingen.

Upplägg: 4–10 sessioner. Sessionerna anpassas efter dina behov och din verksamhet och kan se ut enligt nedan. 

 

 

 • Introduktion: Genomgång coaching-upplägg, introducera varandra för att säkra att kemin och förväntningarna är ömsesidiga mellan klient  och coach. 1 timme fysiskt möte på valfri plats 

 

 • Enkät om ledarskap: dina drivkrafter, önskat ledarskap eller viktiga resultat (KPI:er, affärsresultat, resultat i mätningar, rapporter eller liknande om det finns), områden att träna på för att nå denna målbild. Fylls i digitalt av klienten och delas sedan med coachen. 

 

 • Uppstart coaching: Coaching-kickoff där vi lär känna varandra, coachöverenskommelse, reflektion kring enkätsvaren och chefens övergripande målbild för ledarskapet, genomgång 90 dagarsmetoden och beslut om  första fokusområde för kommande sessioner. 2 timmar fysiskt möte på valfri plats där vi kan arbeta ostört. 

 

 • Session 2–10 : (1 timme) Uppföljning (Träning i vardagen – vad har du lärt dig av den?). Mål för denna session (som stöttar långsiktig/övergripande målbild). Plan för prioriteringar. Träningsplan med datum & situationer. Verktyg, metoder & modeller baserat på aktuellt behov. Reflektion & Lärdomar denna session 
   

 • Fira framgång: 30 minuter – 1 timme fysiskt möte 
  Avslut och summering av utveckling 

 

Dokumentation: Ledarskapsmål, nulägesanalys, prioriteringar, förändringsfokus, träningsplan som fylls i av klienten, agendor för förankringsmöten, modeller och verktyg som klienten funnit värde i. 

 

Varje session har ett tydligt tema enligt 90 dagarsmetoden. Dessa sessioner planeras in så att det passar klientens verksamhet, med regelbundenhet, för att säkra kontinuerlig utveckling mot mål, motivation och synliggörandet av progress.   

 

Mellan sessionerna tränar klienten i vardagen i sin verksamhet baserat  på nya insikter och metoder.  Vi rekommenderar att ha sessioner varannan till var fjärde vecka för att behålla fokus. Sessionerna sker i fysiska möten hos dig som klient, på coachens kontor i Stockholms city eller via video-eller telefonmöte. Kortare telefonsamtal för rådgivning mellan sessionerna ingår. 

Vi strävar efter att nå ett personligt  lärande i en trygg, glädjefylld och motiverande miljö som ger dig hållbara resultat i ditt ledarskap. Dina egna drivkrafter och din önskade målbild  är grunden för våra sessioner. 

figurer_coaching_90dagar.jpg

4,9 av 5 i kundnöjdhet
Vi hjälper dig att nå din fulla potential privat och professionellt 

Vi brinner för att få människor och organisationer att växa och må bra!

bottom of page