top of page

Verksamhetsutveckling

Vi hjälper er att utvecklas genom att skapa riktning, meningsfullhet och affärsnytta i organisationen.

Vi faciliterar möten – för bredare perspektiv och bästa resultat. En facilitator kan göra en stor skillnad i genomförandet av möten, dels i form av upplägg och design, dels genom en möjlighet att själva samtalet faciliteras under mötet. Detta bidrar till bättre och ökad involvering och inkludering samt att potentialen av alla deltagarnas bidrag får komma på plats.

Bygg en stark företagskultur

Har ni en stark och representativ företagskultur? Har ni en värdegrund som genomsyrar hela organisationen? Vi på Resultatbolaget hjälper er att skapa en god värdegrund och forma er företagskultur – och få hela organisationen med på resan. Våra kulturresor involverar alla i organisationen – det är så vi får de bästa och mest hållbara resultaten.

Förändringsledning

Förändringar är oundvikliga och det är viktigt för företag att anpassa sig för att förbli konkurrenskraftiga och framgångsrika. Att hantera förändringar kan dock vara en komplex och utmanande process som kräver noggrann planering och genomförande. Vi hjälper er genom att införa en strukturerad och proaktiv strategi för förändring.

Varför anlita Resultatbolaget för verksamhetsutveckling? 

Vi kan vara en värdefull resurs för företag som vill utvecklas i takt med samtiden. Genom att utnyttja vår expertis, objektivitet och flexibilitet inom verksamhetsutveckling kan du ta organisationen till nästa nivå och nå era mål snabbare och effektivare än du kanske trodde var möjligt.

 

Våra metoder bygger på vikten av tydliga mål, samskapande, att bygga och utveckla affären samt värdet av nöjda kunder och medarbetare. Alla ska med på resan!

 

Erfarenhet och expertis:

Vi bidrar med en mängd expertis och erfarenhet som kan hjälpa din organisation att övervinna hinder och identifiera tillväxtmöjligheter. Vi har arbetat med verksamhetsutveckling för en mängd olika företag inom flera olika branscher, och kan ge värdefulla insikter som du kanske inte har tänkt på tidigare.

 

Objektivitet:

Eftersom Resultatbolagets konsulter inte är en del av ditt interna team kan vi ge ett objektivt perspektiv på ditt företag och dess verksamhet, vilket kan vara ovärderligt när det gäller att identifiera förbättringsområden och genomföra effektiva lösningar.

 

Kostnadseffektivt:

Att anlita en erfaren konsult med tydliga metoder innebär att ni kan spara både tid och pengar. Vi är experter på verksamhetsutveckling och har väl beprövade metoder, vilket kan hjälpa dig att undvika kostsamma misstag och förseningar.

Verksamhetsutveckling inom 3 områden 

 

Bygg en stark företagskultur 

Har ni en stark och representativ företagskultur? Har ni en värdegrund som genomsyrar hela organisationen? Vi på Resultatbolaget hjälper er att skapa en god värdegrund och forma er företagskultur – och få hela organisationen med på resan. Våra kulturresor involverar alla i organisationen – det är så vi får de bästa och mest hållbara resultaten.

Mötesfacilitering

En facilitator bidrar med en mängd sakkunskap och erfarenhet till mötet eller konferenser. Hen är utbildad för att leda möten och hjälpa grupper att nå sina mål, och kan erbjuda värdefulla insikter och råd utifrån sin erfarenhet.

 

3 fördelar med mötesfacilitering:

1. Effektiv väg till målen: Våra facilitatorer hjälper till att hålla mötena på rätt spår, ser till att alla blir hörda och förhindrar att diskussionerna hamnar utanför ämnet. Facilitatorns uppgift är att se till att man uppnår de avsedda målen.

2. Bättre beslut: Facilitatorn hjälper till att se till att alla relevanta perspektiv hörs och beaktas under ett möte. Detta leder till ett bättre beslutsfattande och till att deltagarna blir mer engagerade.

3. Sparar tid: Möten kan vara tidskrävande.Våra faciliatorer till att se till att mötet håller sig på rätt spår och är så effektivt som möjligt, vilket sparar tid som kan användas till andra viktiga uppgifter.

 

Förändringsledning

Förändringar är oundvikliga och det är viktigt för företag att anpassa sig för att förbli konkurrenskraftiga och framgångsrika. Att hantera förändringar kan dock vara en komplex och utmanande process som kräver noggrann planering och genomförande. Vi hjälper er genom att införa en strukturerad och proaktiv strategi för förändring. Detta för minimera störningar och se till att förändringar genomförs smidigt och effektivt.

 

Processbaserad verksamhetsutveckling

Processbaserad verksamhetsutveckling betonar vikten av att utveckla och optimera processer för att driva tillväxt och framgång. Detta tillvägagångssätt innebär att man identifierar nyckelprocesser inom ett företag, t.ex. försäljningsprocesser eller kundserviceprocesser, och analyserar dem för att identifiera områden som kan förbättras. Genom att effektivisera och optimera processerna kan företag minska slöseriet, öka effektiviteten och förbättra den övergripande prestandan.  Genom att fokusera på att optimera processerna kan organisationen bli smidigare, effektivare och mer ändamålsenliga, vilket gör att de kan reagera på förändrade marknadsförhållanden och nå långsiktig framgång.

Mötesfacilitering

Vi designar ditt möte

En professionell facilitator bidrar till ökad effektivitet och bättre resultat av möten och konferenser. Facilitatorn är neutral i sakfrågor och till de olika personligheterna och dessutom tränad i att skapa trygghet och tillit i grupper. En annan förmåga som facilitatorn har är  att se till helhetsperspektivet och driva mötet mot det resultat som man har föresatt/önskat sig.  

 Visste du att 70 % av alla organisationer misslyckas  med sina förändringsarbeten? Och att endast 10 % av dem som går en ledarskapsutbildning lyckas med sin förändring? 

Resultatbolaget hjälper er att lyckas! Vi är en strategisk partner som hjälper er hela vägen från behovsanalys till förankrad förändring. Vi mäter, följer upp och leder våra kunder hela vägen.

Självklart skräddarsyr vi våra utbildningar, program och workshops efter era behov!

 

Vill du veta mer om hur vi jobbar för att nå hållbara resultat?

bottom of page