top of page
shallow focus photo of woman in beige open cardigan_edited.jpg

Coaching

Vi har flera olika coaching-upplägg och anpassar dem så att de stämmer överens med din och verksamhetens målbild. Många av våra kunder använder coaching som en metod för att utveckla en individs ledarskap eller för att nå olika typer av affärs- och verksamhetsmål.

Vad är coaching?

Vi ser coaching som en hjälp till självhjälp. Våra erfarna coacher stöttar, utmanar och motiverar klienten till önskad målbild. Coaching är ett partnerskap med klienten, i en tankeväckande och kreativ process, som inspirerar klienten att maximera sin personliga och professionella potential. Vi använder erkända och forskningsbaserade metoder, modeller och verktyg som en del av coachingprocessen, baserat på klientens målbild och behov. International Coaching Federations professionella standarder är vår bas i coaching-uppdragen. 

 

Värdet av coaching ​

Värdet för individen 

 • Som chef är du viktig för dina medarbetares utveckling, motivation och upplevelse av jobbet och för ditt företag, som ansvarig för en del av verksamheten.

 • I chefsuppdraget brukar det finnas områden där man ännu inte hunnit skaffa tillräckliga erfarenheter, eller nya situationer där man är osäker på hur man ska nå sina mål och veta hur man ska klara av uppdraget. I chefsrollen kan det ibland upplevas ensamt, eftersom man inte kan vara transparent med alla frågeställningar till alla. 

 • Coaching är ett värdefullt sätt att skapa nya, hållbara resultat för individer och grupper.

 • En coach är en lojal och icke dömande partner, med tystnadsplikt, som har till uppdrag att stötta dig i din utveckling mot ditt önskade läge. 

 • Klienter som har samarbetat med en coach, visar olika positiva effekter, inklusive: 

 • Trygghet i hur man leder andra/grupper 

 • Ökad självinsikt & ökat eget ansvarstagande 

 • Ökad självkänsla/självförtroende 

 • Ökad produktivitet 

 • Optimerad prestation 

 • Förbättrad balans i arbetslivet 

Värdet för organisationen

Coaching kan förändra organisationens kultur genom att utveckla en ledarstil från att ge order och kontrollera, till en ledarstil som kännetecknas av samarbete, inkludering och kreativitet. 

Studien Building a Coaching Culture with Millennial Leaders (2017) visar att i organisationer med en stark coachingkultur; 

 • är 61 procent av de anställda mycket engagerade, jämfört med 53 procent från organisationer, utan stark coachingkultur. 

 • sker en intäktsökning över genomsnittet, i förhållande till branschkollegor. 

 

Hur går coaching till? 

Klienten definierar sin målbild och coachens roll är att stötta klienten att utvecklas dit, i ett antal sessioner. Vi börjar med uppstartsmöten, och anpassar sedan sessionerna efter önskad och överenskommen målbild. Coachen ansvarar för processen och metoderna, och klienten ansvarar för innehållet, sakfrågorna och att träna mellan sessionerna för att ta aktivt ägarskap för sin egen utveckling.

Se våra olika tjänster för coaching nedan. Svårt att välja? Kontakta oss så berättar vi mer!

Tjänster inom coaching

Hur erfaren och kompetent du än är kan det ta energi att ibland vara ensam med utmaningarna. En coach kan då vara ett förlösande bollplank. Executive coaching har ett större fokus på strategiska frågor och förändring i vår alltmer oförutsägbara framtid och komplexa omvärld. 

För dig som är chef och vill ta nästa steg i ditt ledarskap, mot en ny målbild. Kanske har du ett område som är känt för dig som du vill fokusera på, t ex baserat på en medarbetarundersökning eller på ett affärsresultat som du vill förbättra. Här får du ett stöd i ledarskapet för att nå den målbild du önskar.

Med hjälp av en coach — ett bollplank — kan du spara energi, vinna tid, fatta rätt beslut och snabbare finna lösningar som passar för just dig. Att få diskutera pågående problem eller dilemman förutsättningslöst med en coach som är "på din sida" leder ofta till förlösande insikter och helt nya perspektiv.

För dig som är chef för första gången, eller inte hunnit vara chef så länge, och vill ta nästa steg i ditt ledarskap. Ett stöd i ledarskapet för att nå målbild i ledarskapet och målbild kring verksamhetsresultat, såsom t ex medarbetarnöjdhet, engagemang, personalomsättning, försäljning, lönsamhet, kundnöjdhet, effektivitet eller andra affärsresultat. 

För dig som är chef idag, får ett nytt ansvar i organisationen eller byter till en annan chefsroll och snabbt behöver leverera i din nya roll. Risken när man tar ett nytt chefsuppdrag är att man börjar agera för snabbt, på fel saker, vilket leder till att man missar de resultat man egentligen behöver uppnå.

Kiku Mährlein

Over the course of almost a year, Susanne was my coach. I have experienced her as extremely supporting and also challenging, in a good way, always triggering a new way of thinking. Working with her has taught me a lot about myself and how to interact in tricky situations with my team or people around me. She is an amazing person with a lot of positive energy, which fills you with a lot of energy everytime you leave a meeting with her. 

Kiku Mährlein, Global e-Commerce Manager GANT 

Executive coaching

Även en vd behöver ett bollplank

På Resultatbolaget har vi många års erfarenhet av att coacha personer i ledande befattningar. Tillsammans med en erfaren och professionell coach ges du som executive möjlighet att i lugn och ro vända och vrida på situationer och se klarare på vilka alternativ och lösningar som finns att tillgå. Coaching för executives ägnas främst till strategiska frågor, förändringar och framtiden, men det finns även plats för privata frågor –  det är du som bestämmer vad du vill bolla och få stöd i. Alla coachprogram skapas utifrån deltagarens behov där vi efter en första kontakt med dig föreslår ett passande upplägg.

 Visste du att 70 % av alla organisationer misslyckas  med sina förändringsarbeten? Och att endast 10 % av dem som går en ledarskapsutbildning lyckas med sin förändring? 

Resultatbolaget hjälper er att lyckas! Vi är en strategisk partner som hjälper er hela vägen från behovsanalys till förankrad förändring. Vi mäter, följer upp och leder våra kunder hela vägen.

Självklart skräddarsyr vi våra utbildningar, program och workshops efter era behov!

 

Vill du veta mer om hur vi jobbar för att nå hållbara resultat?

bottom of page