top of page

LEDARSKAPSUTBILDNING

Vi utvecklar ledare som vill uppnå varaktiga resultat. Med skräddarsydda ledarskapsutbildningar, chefscoachning och workshops hjälper vi deltagarna att skapa långsiktiga förändringar.

NY SOM CHEF

ÖPPEN
utbildning!

Programmet är indelat i åtta tillfällen där varje tillfälle har ett tema. Deltagarna får tillgång till aktuell forskning kring och viktiga teorier kopplat till det specifika ämnet för dagen. Ny som chef är en öppen ledarskapsutbildning där vi provar olika verktyg och metoder som sedan direkt kan appliceras i vardagen. Varmt välkommen att söka redan idag.

COACHING UTBILDNING

De flesta har nytta av en coachutbildning då man får rätt verktyg för att kunna hjälpa människor i sin omgivning att bli sina bästa jag och uppnå olika former av mål. De som går våra coachutbildningar arbetar vanligen som chefer eller har någon annan form av ledarroll, men även lärare, tränare och föräldrar går våra utbildningar.

MÖTESTEKNIK – EFFEKTIVA MÖTEN

50 % av alla möten saknar syfte och  mål! Vi kan hjälpa er till en effektivare organisation där tid som idag går till möten istället används för värdeskapande arbete. Det gör vi genom att föreläsa, utbilda mötesledare och arbeta med implementering och förändringar av möteskulturer på arbetsplatser. Det skapar ökad trivsel, högre effektivitet och bättre beslut. 

UTBILDNING FÖR UTBILDARE

Resultatbolaget har under flera år genomfört utbildningar och rådgivning i syfte att effektivisera utbildningar hos olika kunder. Dessa insatser har vänt sig till kompetensutvecklare, utbildare, mötesledare och konsulter. Syftet med utbildningen är att kvalitetssäkra att företagets utbildningar skapar högsta möjliga värde för deltagarna.

KONFLIKTHANTERING Utbildning

Konflikter på arbetsplatsen kostar både pengar och lidande och själva jobbet blir sämre gjort. Hanterade på fel sätt — eller inte alls — kan de dessutom leda till sjukskrivningar, omplaceringar och minskad produktivitet. En oberoende part som ser problemet utifrån kan behövas för att konstruktivt komma tillrätta med oenigheten. 

För att kunna leda andra måste du kunna leda dig själv. I en alltmer komplex värld med ständiga förändringar inser fler och fler självledarskapets avgörande betydelse för organisationens framgångar. Vill du stärka ledarskapet i din organisation? Vi hjälper dig genom att skräddarsy en utbildning i självledarskap som passar just din organisations behov.

AGILT LEDARSKAP

I en komplex och oförutsägbar värld behöver vi samverka mer med varandra för att nå våra målsättningar. Med utbildning i agilt ledarskap får deltagarna nycklar till ett mer coachande och hållbart förhållningssätt gentemot sina medarbetare och får träna på sina faciliterande förmågor. Självklart skräddarsyr vi utbildningen utifrån er organisations behov.

DIGITALA MÖTEN – ÖPPEN UTBILDNING

Utbildning för dig som vill bli en kreativ och effektiv mötesledare i den digitala världen. Du blir starkare dig i din roll som mötesledare genom att du får lära dig olika metoder och verktyg för digitala möten. Du kommer få med dig konkreta metoder så att du kan leda kreativa och effektiva digitala möten i exempelvis Zoom, Teams etc.

NY SOM CHEF • ÖPPEN LEDARSKAPSUTBILDNING

Resultatbolagets ledarskapsprogram löper under 12 månader och du väljer själv om du vill anmäla dig till hela eller halva programmet eller om du vill gå enstaka tillfällen. Vi kommer att prova olika verktyg och metoder som du sedan direkt kan applicera i vardagen. Oavsett upplägg kommer det att leda till konkreta resultat för dig och ditt team. Välkommen!

högkvalitativ och forskningsbaserad LEDARSKAPSUTBILDNING

 

Varje företag är unikt och vi skräddarsyr våra utbildningar utifrån varje enskilt företags eller organisations värderingar och mål. Vi börjar med en analys av era mål och vad ni behöver för att nå dem. Därefter presenterar vi ett upplägg för hur vi tror att ni bäst når era mål med fokus på  hur ledarskapet kan stötta den önskade utvecklingsprocessen.

 

Stöd hela vägen

Det är lätt att utbildningar blir en happening, ett tomtebloss som lyser vackert men kort därefter tar slut och skapar ingen bestående förändring. För att säkerställa att deltagarna får långsiktiga hållbara resultat, ofta i form av beteendeförändringar, är vi med er hela vägen från start till målgång. Vi vet att det som händer före, efter och mellan utbildningstillfällena är helt avgörande för resultatet. Det är i vardagen träningen sker och deltagarna applicerar de nya kunskaperna och verktygen. Därför ger vi deltagarna stöd och support för att implementera de nya kunskaperna i vardagen. Vi lär dem också hur de ska göra för att få stöd av varandra och av sina chefer, som vi också ser till att involvera i utbildningen. Individuell coachning och handledning sker både på plats och digitalt.

 

Ledarskapsutbildning med kontinuitet

För att nå varaktiga resultat löper våra utbildningar ofta över en längre period. Ett klassiskt ledarskapsprogram kan löpa över ett halvår, med tre utbildningstillfällen på vardera två dagar. Vi utgår från Stockholm, men våra ledarskapsutbildningar äger rum hos kunden eller på den plats kunden önskar.

Efter genomgången ledarskapsutbildning hos oss har deltagarna:

  • Fått nya verktyg för sitt ledarskap

  • Blivit tryggare i sin roll som ledare

  • Nått ökad självinsikt

VÅRA UTBILDNINGAR UTGÅR FRÅN AKTUELL FORSKNING

 

En ledarskapsutbildning hos oss vilar alltid på gedigen, forskningsbaserad grund.

Vi använder oss bland annat av den amerikanska psykologiprofessorn Susan Wheelans IMGD-modell, Integrated Model of Group Development. Den är resultatet av fyrtio års forskning kring tusentals grupper i olika länder och gör Wheelan till den ledande forskaren kring grupputveckling.

Amerikanska forskaren, sociologen och författaren Brené Browns TED-talk om sårbarhetens kraft är ett av världens mest sedda och hon har skrivit flera bästsäljande böcker. I boken ”Mod att leda” utvecklar hon sina tankar kring ett hållbart ledarskap som lyfter andra och hjälper dem att utveckla sin inneboende potential.

VI använder oss också av Thomas Jordans forskning kring konflikthantering. Jordan är lektor och docent vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. Han har deltagit i att bygga upp universitetets kurser i konfliktlösning, och forskar sedan millennieskiftet kring bland annat arbetsplatskonflikter, samarbetskulturer i organisationer och vuxenutveckling i arbetslivet.

Team-AdobeStock_324747475_1200px.jpg

Det var en fantastisk utbildning. Hela gruppen gick därifrån inspirerade och glada. Vi fick med oss massor av verktyg och övningar. Redan dagen efter satte vi oss och gjorde om våra utbildningar. Vi har använt allt! Vi ser stor skillnad i våra utvärderingar, deltagarna lär sig mer och nu tycker våra medarbetare dessutom att det är roligt att gå på utbildning."

Cina Sandlin, chef för kundservice- utbildningar på Tele2

Jag har nyligen gått en ledarskapsutbildning och just nu börjat på ytterligare en utbildning och ingen av de kurserna kan mäta sig med detta. Att göra det här tillsammans med teamet har gett så mycket mer för gruppen och mig som ledare. Jag kan nu tillsammans med mitt team sätta riktlinjer för hur vi ska jobba för att må bra och nå våra mål på bästa sätt. Det är toppen!”"

Minna Johansson, Senior Production Manager, King 

Efter en 3-dagars utbildning i det coachande ledarskapet har jag fått feedback att jag är mindre stressad och mer närvarande. Mina medarbetare uppskattar det sättet jag ställer frågor på som gör att de får tänka fritt och att de växer som personer.”

Karolina Anderson, operativ chef för kundservice, mobiloperatören 3

 VISSTE DU ATT 70 % av alla organisationer misslyckas  med sina förändringsarbeten? 
  Och att endast 10 % av dem som går en ledarskapsutbildning lyckas med sin förändring? 

Resultatbolaget hjälper er att lyckas! Vi är en strategisk partner som hjälper er hela vägen från behovsanalys till förankrad förändring. Vi mäter, följer upp och leder våra kunder hela vägen.

Självklart skräddarsyr vi våra utbildningar, program och workshops efter era behov!

 

Vill du veta mer om hur vi jobbar för att nå hållbara resultat?

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. Läs mer

bottom of page