XFK6y-Rw_cut.jpg

Coachutbildning

Man kan säga att coaching är en sorts hjälp till självhjälp. Som coach stöttar, utmanar, inspirerar och motiverar man en person till önskad målbild genom att skapa rätt förutsättningar för detta. När du går en coachutbildning hos oss lär du dig just detta: att hjälpa en person att uppnå sin fulla potential. Kanske arbetar du som chef med personalansvar eller så har du en annan roll där du känner att du kan bidra till att andra presterar bättre och uppnår sina mål – professionella såväl som personliga.

Vem kan gå vår coachutbildning?

De flesta har nytta av en coachutbildning då man får rätt verktyg för att kunna hjälpa människor i sin omgivning att bli sina bästa jag och uppnå olika former av mål. De som går våra coachutbildningar arbetar vanligen som chefer eller har någon annan form av ledarroll, men även lärare, tränare och föräldrar går våra utbildningar.

Skräddarsydda coachutbildningar

På Resultatbolaget är vi övertygade om att alla människor är utvecklingsbara och att de faktiskt vill utvecklas. Vi har lång erfarenhet av att ge coachutbildningar till människor i olika typer av roller. Under de 10 år vi arbetat med att utbilda ledare har vi upptäckt ett ökat behov av att använda sig av ett coachande förhållningssätt i sin ledarroll. Just därför har coachutbildningar blivit en bärande del av våra ledarskapsutbildningar.

 

Vi vet att behoven för den som ska coacha såväl för de personer som ska bli coachade ser olika ut – vad du behöver bli bättre på i din roll som ledare kan vara något helt annat än en annan person som vill gå vår coachutbildning. Därför skräddarsyr vi våra coachutbildningar efter just dina behov, mål och förutsättningar.

 

Detta får du som chef ut av en coachutbildning

Även om våra coachutbildningar anpassas efter dig som går utbildningen finns det gemensamma nämnare som alla våra coachutbildningar delar:

 

  • Du lär dig att skapa nya, hållbara resultat för individer och grupper
    Våra coachutbildningar ger dig kompetensen du behöver för att ge dina medarbetare rätt verktyg för att uppnå sin fulla potential och må bra på jobbet – något som leder till bättre lönsamhet!

 

  • Du frigör tid
    När du genomfört vår coachutbildning kommer du att kunna hjälpa dina medarbetare att bli mer självständiga och motiverade och själva hittar lösningar på situationer som uppstår. Detta kommer att frigöra tid för dig som du istället kan lägga på värdeskapande och strategiska frågor som gynnar företaget.

 

  • Ett utvecklat ledarskap
    Chefer som gått våra ledarskapsutbildningar brukar säga att utbildningen har utvecklat deras ledarskap genom att man fått en ökad trygghet i hur man leder sina anställda på ett bra sätt - ett sätt som både skapar resultat för företaget och som får de anställda att trivas på arbetet!

 

Kontakta oss så berättar vi hur vi skräddarsyr din coachutbildning efter dina, personalens och företagets mål, förutsättningar och behov!

NÖJDA KUNDER

"Efter en 3-dagars utbildning i det coachande ledarskapet har jag fått feedback att jag är mindre stressad och mer närvarande. Mina medarbetare uppskattar det sättet jag ställer frågor på som gör att de får tänka fritt och att de växer som personer"

- Karolina Anderson, operativ chef för kundservice, mobiloperatören 3

FLER TJÄNSTER

MOTIVERANDE LEDARSKAP

Alla ledare har olika förutsättningar och utmaningar i sitt arbete. Syftet med den här utbildningen är att skapa chefer som inger förtroende, vet hur de motiverar sina medarbetare och känner sig trygga i sin roll i både med- och motvind. De får också med sig viktiga verktyg för att förbättra kommunikationen och öppenheten i gruppen vilket bidrar till en ökad effektivitet och välmående.

KONFLIKTHANTERING

Konflikter är en del av vardagen. Ofta hoppas vi att de ska gå över av sig själva men så är sällan fallet. Den här utbildningen ger dig en djup förståelse för vad en konflikt är och varför det är bra med konflikter och vad som händer med oss när vi är i en konflikt. Du får med dig konkreta verktyg och metoder för hur du hanterar konflikter som du själv är med i och som är mellan andra. 

 

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. Läs mer