ima165246_edited_edited.jpg

LEDNINGSGRUPPSUTVECKLING

Inte alla ledningsgrupper är så effektiva som de skulle kunna vara. Faktum är att den viktiga roll ledningsgruppen har, som motorn i organisationens utveckling, ibland kommer i skymundan pga av otydliga mål, olika syn på uppdraget, förväntningar och roller. Forskaren Susan Wheelans 30-åriga forskning har visat att grupper i fas 1 och 2 ägnar stor del av sitt fokus på relationer istället för på uppgiften. Vårt uppdrag när vi arbetar med grupputveckling handlar om att hjälpa gruppen framåt i utvecklingen, så att de blir ett högpresterande team, med hög effektivitet och produktivitet (fas 4).  

GRUPPUTVECKLINGENS FEM OLIKA FASER  (SUSAN WHEELAN)

Grupputvecklingens fem olika faser

Alla ledningsgrupper ser givetvis olika ut, och företag har olika behov och utmaningar. Våra insatser för att utveckla ledningsgrupper skräddarsys efter varje grupps specifika behov. Följande steg ingår vanligtvis. 

Steg 1: Kartlägga nuläget

För att ta reda på gruppens specifika behov använder vi GDQ - Group Development Questionnaire. Innan första tillfället får deltagarna fylla i en GDQ. Detta online-test är framtaget av Susan Wheelan och resultatet visar i vilken grupputvecklingsfas gruppen befinner sig i. Vi får då veta vad just er grupp behöver för att komma vidare och bli ett högpresterande team.

Steg 2: Återkoppling på resultatet

Vi träffas under en dag för att arbeta med resultatet av GDQ . Vi lägger då grunden för ledningsgruppen och skapar trygghet och tillit i gruppen. Gruppen får nyckeltal på sin effektivitet och produktivitet och skapar gemensamt en handlingsplan för sin utveckling. Ni bestämmer vilka delar ni vill hantera internt och vilka delar ni vill ha hjälp med av oss.

Steg 3: Genomförande av handlingsplanen

Beroende på hur er handlingsplan ser ut hjälper vi er att åstadkomma önskat resultat. Arbetet brukar pågå under 6-12 månader med ett antal träffar, hel- eller halvdagar. Vanligtvis brukar det handla om att: 

 • Lära känna varandra bättre för att skapa trygghet och tillit i gruppen.

 • Tydliggöra gruppens uppdrag så att alla har en enad bild.

 • Skapa mål och visioner, alternativt bryta ner mål i datumsatta aktiviteter. 

 • Tydliggöra roller och förväntningar på varandra. 

 • Skapa spelregler och gå igenom mötesstrukturer. 

 • Ge massor av förstärkande feedback till varandra, så att vi även kan ge förändrande feedback. Skapa ett gott feedback-klimat som gör att feedback blir en naturlig del av vardagen.

 • Skapa psykologisk trygghet i gruppen.

Steg 4: Mätning av resultatet

Efter den genomförda insatsen gör vi en ny GDQ. Vi kan nu se hur gruppen har utvecklats och samtidigt se om några behov kvarstår. 

DET HÄR FÅR NI UT AV ATT UTVECKLA LEDNINGSGRUPPEN

 • Ökade kunskaper kring ledningsgruppens dynamik och utvecklingsfaser baserat på forskning.

 • Ledningsgruppens medlemmar får insikt kring vilken utvecklingsfas gruppen befinner sig i.

 • Samlade styrkor och utvecklingsmöjligheter synliggörs på teamnivå.

 • Tydlighet gällande vad som kan och behöver göras för att öka effektiviteten ytterligare.

 • Utvecklingsinsatsen medför tydlighet kring nästa steg för att höja ansvarstagandet och produktiviteten.

 • Ökad arbetsglädje, produktivitet och effektivitet. 

 • Nöjdare medarbetare och kunder.

Ps. Arbetssättet fungerar lika bra för arbetsgrupper som för ledningsgrupper.

Marble Surface

NÖJDA KUNDER

"För första gången på länge känner jag att vi är enade i ledningsgruppen. Vi har fått tydliga gemensamma mål, vi vet vem som ska göra vad och vi hjälp åt. Tidigare var våra ledningsmöten tråkiga avrapporteringsmöten. Nu längtar jag till att träffa teamet. Vi samarbetar, skrattar och utmanar varandra. Inga frågor är anses dumma och vi litar på varandra". 

- Anders Lind, Electrolux 

4,9 av 5 möjliga i kundnöJdhet
UTBILDNINGAR OCH WORKSHOPS FÖR EFFEKTIVA OCH VÄLMÅENDE TEAM

Vi brinner för att få människor och organisationer att växa och må bra!

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. Läs mer