top of page
ima165246_edited_edited.jpg

Drivhuset – ledningsgruppsutveckling

Långt ifrån alla ledningsgrupper är så effektiva som de skulle kunna vara. Faktum är att den viktiga roll ledningsgruppen har, som motorn i organisationens utveckling, ibland kommer i skymundan på grund av otydliga mål, olika syn på uppdraget, förväntningar och roller. En bra kontrollfråga att ställa sig kan vara ”Vad skulle saknas din organisation om ledningsgruppen inte fanns?”

 

Resultatbolagets modell för ledningsgruppsutveckling ”Drivhuset” består av fem byggstenar som tillsammans bygger en effektfull ledningsgrupp. Modellen baseras på många års erfarenhet och tar sin utgångspunkt i forskarens Susan Wheelans 30-åriga forskning om grupper och högpresterande team samt i forskarna Thomas Nesset Midelfart och Henning Bangs modell för effektiva ledningsgrupper. Nesset och Bang är de enda som forskat specifikt på just ledningsgrupper.

Visste du att?

Forskaren Susan Wheelans 30-åriga forskning har definierat fyra utvecklingsfaser för arbetsgrupper. Forskning visar att grupper i fas 1 och 2 ägnar stor del av sitt fokus på relationer (62 %)  istället för på uppgiften (38 %). Vårt uppdrag när vi arbetar med grupputveckling handlar om att hjälpa gruppen framåt i utvecklingen, så att de blir ett högpresterande team, med hög effektivitet, produktivitet och förmåga att nå verksamhetsmålen (fas 4).

Drivhusets fem byggstenar för en effektfull ledningsgrupp

1. Tillit – basen för all utveckling 

Drivhusets program för ledningsgruppsutveckling bygger på ett fundament som består av tillit. Detta är en den viktigaste och mest grundläggande byggstenen för att ledningsgruppen ska kunna utvecklas fullt ut. Inom gruppen behöver man ha tillit till varandra och sig själva, till uppdraget och till det arbete man utför.

  

2. Uppdrag och ansvar för helheten 

Att definiera ledningsgruppens uppdrag är en viktig del i arbetet för att utveckla och skapa tydlighet både för gruppen själv och utåt i verksamheten.  När riktningen blir tydlig kan gruppen lättare ta ansvar för verksamhetens resultat och framgång.  

 

3. Effektfullt samarbete

Här handlar det om hur gruppen kan få ut störst möjlig effekt av sin påverkan på verksamheten – att se till att rätt frågor hanteras och får effekter så som man önskar. Genom ett starkt och tydligt samarbete blir lättare nå sina målsättningar.

 

4. Relationer och interaktioner

Den relationella kompetensen hos gruppen är avgörande för att få effekter. Det är den unika gruppen som tillsammans avgör hur samarbetsskicklig gruppen blir. I den här delen av vårt program för ledningsgruppsutveckling får gruppen träna på sina förmågor för att öka samspelet och samordningen som behövs.

 

5. Vision

Med en tydlig vision får gruppen sin kompass och kan avgöra vad man ska säga ja eller nej till när gruppen behöver ta viktiga beslut.

Drivhuset – ledningssgruppsutveckling med Resultatbolaget

Alla ledningsgrupper ser givetvis olika ut, och företag har olika behov och utmaningar. Våra insatser för att utveckla ledningsgrupper skräddarsys efter varje grupps specifika behov. 

Steg 1: inventering och analys

För att ta reda på gruppens specifika behov använder vi GDQ - Group Development Questionnaire. Innan första tillfället får deltagarna fylla i en GDQ. Detta online-test är framtaget av Susan Wheelan och resultatet visar i vilken grupputvecklingsfas gruppen befinner sig i. Vi får då veta vad just er ledningsgrupp behöver för att komma vidare och bli ett högpresterande team.

 

I inventeringsfasen läser vi också in oss på era strategier och styrdokument för att få en bild av strukturen och formalian i ert sammanhang. Detta ger oss också en förståelse för er organisation.

 

Dessutom genomför vi ofta intervjuer och samtal med ledningsgruppens medlemmar för att på så sätt få en så god bild som möjligt av era behov, era styrkor och era utvecklingsområden.

 

Steg 2: Återkoppling av resultat och design av skräddarsytt upplägg

Vi träffas under en dag för att arbeta med resultatet av GDQ och återkoppling av våra observationer. Gruppen får nyckeltal på sin effektivitet och produktivitet. Baserat på förarbetet planerar vi tillsammans ett anpassat programupplägg/handlingsplan utifrån era specifika behov och förutsättningar. Ni bestämmer vilka delar ni vill hantera internt och vilka delar ni vill ha hjälp med av oss.

 

Steg 3: Programgenomförande för ledningsgruppsutveckling 

Beroende på hur er handlingsplan ser ut hjälper vi er att åstadkomma önskat resultat. Programmet för ledningsgruppsutveckling brukar pågå under minst sex månader för att ni verkligen ska kunna befästa lärdomar och beteendeförändringar och att effekten av insatserna verkligen ska kunna landa. Under perioden genomför vi ett antal träffar, hel- eller halvdagar, och ofta minst ett övernattningsinternat. Vanligtvis brukar det handla om att:

  • Lära känna varandra bättre för att skapa trygghet och tillit i gruppen.

  • Tydliggöra gruppens uppdrag så att alla har en enad bild.

  • Skapa mål och visioner, alternativt bryta ner mål i datumsatta aktiviteter.

  • Tydliggöra roller och förväntningar på varandra.

  • Skapa spelregler och gå igenom mötesstrukturer.

  • Ge massor av stärkande feedback till varandra, så att vi även kan ge förändrande feedback. Skapa ett gott feedback-klimat som gör att feedback blir en naturlig del av vardagen.

  • Skapa psykologisk trygghet i gruppen.

 

Övningar och grupparbete

Mellan de fysiska träffarna för ledningsgruppsutvecklingen arbetar ni enskilt och i grupp med aktiviteter och övningar för att befästa beteendeförändringar och för att hjälpa varandra att utvecklas. Hela lärresan stöttas i en digital lärplattform eftersom blandat lärande visat sig vara det mest effektiva.

 

Individuell coaching

Som komplement till ledningsgruppens gemensamma utveckling och övningar rekommenderas individuell coaching och/eller handledning, något som Resultatbolaget också tillhandahåller utifrån era behov. 
Läs gärna mer om våra coachingtjänster här.

 

Mindfulness och rörelse

Forskning visar att mindfulness och rörelse både ökar inlärningen och minskar stress. Resultatbolaget brukar därför alltid inkludera detta i alla våra utbildningar och utvecklingsinsatser, så givetvis även i programmet för ledningsgruppsutveckling!

 

Steg 4: Utvärdering

Efter den genomförda insatsen gör vi en ny GDQ efter ungefär ett halvår. Detta kan också kompletteras med uppföljande intervjuer. Vi kan nu se hur gruppen har utvecklats och samtidigt se om några behov kvarstår.

Ledningsgruppsutveckling programbeskrivning

Kontakta oss

Tack för ditt meddelande!

 Visste du att 70 % av alla organisationer misslyckas  med sina förändringsarbeten? Och att endast 10 % av dem som går en ledarskapsutbildning lyckas med sin förändring? 

Resultatbolaget hjälper er att lyckas! Vi är en strategisk partner som hjälper er hela vägen från behovsanalys till förankrad förändring. Vi mäter, följer upp och leder våra kunder hela vägen.

Självklart skräddarsyr vi våra utbildningar, program och workshops efter era behov!

 

Vill du veta mer om hur vi jobbar för att nå hållbara resultat?

bottom of page