top of page
ima165246_edited_edited.jpg

LEDNINGSGRUPPSUTVECKLING

4,9 av 5 möjliga i kundnöJdhet
UTBILDNINGAR OCH WORKSHOPS FÖR EFFEKTIVA OCH VÄLMÅENDE TEAM

Vi brinner för att få människor och organisationer att växa och må bra!

Inte alla ledningsgrupper är så effektiva som de skulle kunna vara. Faktum är att den viktiga roll ledningsgruppen har, som motorn i organisationens utveckling, ibland kommer i skymundan på grund av otydliga mål, olika syn på uppdraget, förväntningar och roller. En bra kontrollfråga att ställa sig kan vara ”Vad skulle saknas din organisation om ledningsgruppen inte fanns?”

 

Resultatbolagets modell för ledningsgruppsutveckling ”Drivhuset” består av fem byggstenar som tillsammans bygger en effektfull ledningsgrupp. Modellen baseras på många års erfarenhet och tar sin utgångspunkt i forskarens Susan Wheelans 30-åriga forskning om grupper och högpresterande team samt i forskarna Thomas Nesset Midelfart och Henning Bangs modell för effektiva ledningsgrupper. Nesset och Bang är de enda som forskat specifikt på just ledningsgrupper.

DRIVHUSETS fem byggstenar för en effektfull ledningsgrupp

Uppdrag och ansvar för helheten

Att definiera ledningsgruppens uppdrag är en viktig del i arbetet för att utveckla och skapa tydlighet både för gruppen själv och utåt i verksamheten.  När riktningen blir tydlig kan gruppen lättare ta ansvar för verksamhetens resultat och framgång.  
 

Effektfullt samarbete

Här handlar det om hur gruppen kan få ut störst möjlig effekt av sin påverkan på verksamheten. Att se till att rätt frågor hanteras och får effekter så som man önskar. Helt enkelt lättare nå sina målsättningar.
 

Relation och interaktioner

Den relationella kompetensen hos gruppen är avgörande för att få effekter. Det är den unika gruppen som tillsammans avgör hur samarbetsskicklig gruppen blir. Här kan gruppen träna på sina förmågor för att öka samspelet och samordningen som behövs.

 

Tillit – basen för all utveckling

Tillit är fundamentet som gruppen behöver för att kunna utvecklas fullt ut.

 

Vision

Med en tydlig vision får gruppen sin kompass och kan avgöra vad man ska säga ja eller nej till när gruppen behöver ta viktiga beslut.

DRIVHUSET – LEDNINGSGRUPPSUTVECKLING MED RESULTATBOLAGET

Alla ledningsgrupper ser givetvis olika ut, och företag har olika behov och utmaningar. Våra insatser för att utveckla ledningsgrupper skräddarsys efter varje grupps specifika behov. 

Steg 1: inventering och analys

För att ta reda på gruppens specifika behov använder vi GDQ - Group Development Questionnaire. Innan första tillfället får deltagarna fylla i en GDQ. Detta online-test är framtaget av Susan Wheelan och resultatet visar i vilken grupputvecklingsfas gruppen befinner sig i. Vi får då veta vad just er ledningsgrupp behöver för att komma vidare och bli ett högpresterande team.

 

I inventeringsfasen läser vi också in oss på era strategier och styrdokument för att få en bild av strukturen och formalian i ert sammanhang. Detta ger oss också en förståelse för er organisation.

 

Dessutom genomför vi ofta intervjuer och samtal med ledningsgruppens medlemmar för att på så sätt få en så god bild som möjligt av era behov, era styrkor och era utvecklingsområden.

 

Steg 2: Återkoppling av resultat och design av skräddarsytt upplägg

Vi träffas under en dag för att arbeta med resultatet av GDQ och återkoppling av våra observationer. Gruppen får nyckeltal på sin effektivitet och produktivitet. Baserat på förarbetet planerar vi tillsammans ett anpassat programupplägg/handlingsplan utifrån era specifika behov och förutsättningar. Ni bestämmer vilka delar ni vill hantera internt och vilka delar ni vill ha hjälp med av oss.

 

Steg 3: Programgenomförande för LEDNINGSGRUPPSUTVECKLING 

Beroende på hur er handlingsplan ser ut hjälper vi er att åstadkomma önskat resultat. Arbetet brukar pågå under minst 6 månader för att ni verkligen ska kunna befästa lärdomar och beteendeförändringar och att effekten av insatserna verkligen ska kunna landa. Under perioden genomför vi ett antal träffar, hel- eller halvdagar, och ofta minst ett övernattningsinternat. Vanligtvis brukar det handla om att:

  • Lära känna varandra bättre för att skapa trygghet och tillit i gruppen.

  • Tydliggöra gruppens uppdrag så att alla har en enad bild.

  • Skapa mål och visioner, alternativt bryta ner mål i datumsatta aktiviteter.

  • Tydliggöra roller och förväntningar på varandra.

  • Skapa spelregler och gå igenom mötesstrukturer.

  • Ge massor av förstärkande feedback till varandra, så att vi även kan ge förändrande feedback. Skapa ett gott feedback-klimat som gör att feedback blir en naturlig del av vardagen.

  • Skapa psykologisk trygghet i gruppen.

 

Mellan de fysiska träffarna för ledningsgruppsutvecklingen arbetar ni enskilt och i grupp med aktiviteter för att befästa beteendeförändringar och för att hjälpa varandra att utvecklas. Hela lärresan stöttas i en digital lärplattform eftersom blandat lärande visat sig vara det mest effektiva. Som komplement till ledningsgruppens gemensamma utveckling och övningar rekommenderas individuell coaching och/eller handledning, något som Resultatbolaget också tillhandahåller utifrån era behov.

 

Forskning visar att mindfullness och rörelse både ökar inlärningen och minskar stress. Resultatbolaget brukar därför alltid inkludera detta i våra utbildningar och utvecklingsinsatser.

 

Steg 4: utvärdering

Efter den genomförda insatsen gör vi en ny GDQ efter ungefär ett halvår. Detta kan också kompletteras med uppföljande intervjuer. Vi kan nu se hur gruppen har utvecklats och samtidigt se om några behov kvarstår.

 

Forskaren Susan Wheelans 30-åriga forskning har visat att grupper i fas 1 och 2 ägnar stor del av sitt fokus på relationer istället för på uppgiften. Vårt uppdrag när vi arbetar med grupputveckling handlar om att hjälpa gruppen framåt i utvecklingen, så att de blir ett högpresterande team, med hög effektivitet och produktivitet (fas 4).

Ledningsgruppsutveckling programbeskrivning

Ps. Arbetssättet fungerar lika bra för arbetsgrupper som för ledningsgrupper.

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. Läs mer

bottom of page