top of page
pI7CB9wA_edited.jpg

Agilt ledarskap

Inget bolag är i dag unikt – det är istället människors samarbetsskicklighet som blir det unika. Det vi åstadkommer tillsammans är det vi kan konkurrera med på marknaden. I en alltmer oförutsägbar och komplex värld behöver vi samarbeta mer över olika gränser, skapa fler partnerskap och samverka mer med varandra för att lyckas nå våra visioner och målsättningar. Det är då vi skapar attraktiva, framgångsrika och hållbara bolag. Fler och fler organisationer går därför ifrån att vara hierarkiskt styrda till att arbeta mer dynamiskt och följsamt genom att implementera ett agilt arbetssätt.

Kännetecken på ett agilt ledarskap

Agil betyder ju lättrörlig och flexibel och det handlar om att mer effektivt komma framåt, använda ett iterativt arbetssätt och våga göra nödvändiga förändringar under resans gång. Det innebär att man ledare också behöver vara förändringsbenägen och kreativ.

Ledarens roll i en agil organisation

Den agile ledaren kontrollerar inte, tror sig inte själv ha alla svaren utan litar på medarbetarnas förmåga. Ledare i en agil värld behöver därför utveckla sin förmåga att känna tillit och visa förtroende för det egna teamet.

I agila organisationer arbetar man ofta i självorganiserade team där ”chefen” inte längre behövs utifrån den gamla synen på ledarskap. En viktig del i det agila ledarskapet handlar därför om att stödja individer och se till att interaktioner och relationer fungerar inom organisationen. Ledaren blir helt enkelt bli mer av en möjliggörare och coach, som servar sitt team eller sin organisation.

Ledarskapsutbildning – agilt ledarskap

I vår utbildning Agilt ledarskap tränas deltagarna i att verka utifrån ett coachande ledarskap och får träna sina faciliterande förmågor. Vi arbetar också med var och ens personliga ledarskap och utveckling.

 

Ämnen som tas upp under utbildningen:

  • Coachande ledarskap

  • Psykologisk trygghet

  • Självkännedom

  • Visionärt ledarskap

  • Det egna ledarskapet i en agil kontext

  • Teambyggande

  • Självreglerande team

 

Utbildningen, som vanligtvis består av 3-4 utbildningstillfällen på plats hos den aktuella organisationen, skräddarsys utifrån företagets eller organisationens egna mål och utvecklingsbehov.

Mellan träffarna finns möjlighet till individuell coachning när deltagarna ska omsätta sina nya kunskaper i praktiken.

Efter avslutat utbildningsprogram ingår alltid en uppföljning, för att säkerställa resultatet av utbildningen.

Varmt välkommen att kontakta oss för mer information och offert redan idag!

4,9 av 5 i kundnöjdhet
Skräddarsydda och öppna utbildningar för chefer och ledare

Vi brinner för att få människor och organisationer att växa och må bra!

bottom of page