top of page
shallow focus photo of woman in beige open cardigan_edited.jpg

Executive coaching

Kan det kännas som om alla drar i dig, att det är svårt att arbeta strategiskt när de operativa frågorna slukar mycket av din tid? I VD-rollen kan man lätt känna sig ensam med utmaningarna. Kraven från styrelsen och aktieägarna är höga. Medarbetarna behöver en tydlig, trygg och säker ledare. Det kräver sin executive.

Få perspektiv på din situation

När mycket står på spel är det värdefullt att bolla utmaningar med någon som står utanför organisationen, någon som varken värderar eller jagar på. Tillsammans med en erfaren och professionell coach ges du som executive möjlighet att i lugn och ro vända och vrida på situationen och se klarare på vilka alternativ och lösningar som finns att tillgå. Man utvecklar sin självkännedom och identifierar och maximerar sina styrkor och sin potential. Det blir lättare att prioritera bland alla åtaganden och krav och det blir lättare att fatta rätt beslut.

Frågor som leder framåt

Coaching är ett värdefullt arbetssätt som ställer de viktiga frågorna som leder till att se omgivningen och situationen med nya ögon. Vilket i sin tur leder till ständiga förbättringar.

  • Vilket avtryck vill du göra under din tid som executive?

  • Vilket ledarskap ska du stå för?

  • Vad behöver du göra för att organisationen ska hänga med i en omvärld som blir alltmer komplex och där utvecklingen går allt snabbare?

  • Hur kan du skapa en enad ledningsgrupp som samarbetar väl och drar företaget i samma riktning?

  • Vad kan vara nästa steg i karriären när det är dags att gå vidare?

Coaching gör skillnad

På Resultatbolaget har vi många års erfarenhet av att coacha personer i ledande befattningar. Coaching för executives ägnas främst till strategiska frågor, förändringar och framtiden. Därav inte sagt att utmaningar på det personliga planet lämnas därhän, tvärtom. Det är du som bestämmer vad du vill bolla och få stöd i. Din coach hjälper dig att skapa struktur, mening, mål och action genom värdefulla verktyg från första tillfället. Alla coachprogram skapas utifrån deltagarens behov där vi efter en första kontakt med dig föreslår ett passande upplägg.

4,9 av 5 i kundnöjdhet
Vi hjälper dig att nå din fulla potential privat och professionellt 

Vi brinner för att få människor och organisationer att växa och må bra!

bottom of page