top of page
ima165246_edited_edited.jpg

Sätta mål – goal mapping

Vill du få alla medarbetare att sträva mot samma mål? Vill du dessutom att alla ska vara motiverade och personligt engagerade i att uppnå dessa mål? Med Goal mapping får ni verktyg för att sätta mål och få hela organisationen med på tåget!

 

En utmaning för många företag är att få alla medarbetare att förstå och känna sig delaktiga i företagets mål och visioner. Gallups undersökning från 2013 som visar att endast 16 % är engagerade på arbetsplatsen talar sitt tydliga språk.

 

Alla vet också hur viktigt det är med gemensamma mål, så vad är egentligen problemet?

Jo, ofta handlar det om att de ekonomiska målen som är satta oftast inte sporrar, inspirerar eller ens intresserar majoriteten av medarbetarna. 

Sätt smarta mål med metoden Goal mapping

Metoden Goal mapping kombinerar vetenskaplig teori om hur hjärnan fungerar, moderna tekniker för inlärning och positiv psykologi — det vill säga faktorer som påverkar människans välbefinnande och lycka.

 

Metoden har också följande fördelar:

 

1. INKLUDERAR ALLA. Metoden inkluderar alla i att sätta mål - var och en från sin nivå i organisationen - och detta är en av nycklarna till att alla också blir engagerade.


2. FLEXIBEL OCH ANPASSNINGBAR. Den tar hänsyn till redan satta ekonomiska mål och andra viktiga ramar i målsättningsarbetet.


3. FORSKNINGSBASERAD. Baserad på forskning om hjärnan involverar den både vänster (logik, ord, fakta, siffror, rationalitet) och höger hjärnhalva (bilder, känslor, engagemang, drömmar) vilket leder till både attraktiva, spännande och verklighetsförankrade mål.

​​

Goal mapping är ett unikt och mångsidigt verktyg som kan användas på en olika sätt för att uppnå olika syften. Nästan 4 miljoner människor har använt sig av tekniken.

Företag som Microsoft, Coca-Cola, Dell, Siemens och British Telecom använder det som ett strategiskt verktyg för få medarbetarna att sätta mål som både engagerar och är i linje med organisationens övergripande mål.

Syftet med Goal mapping är

 

 • Att sätta tydliga och smarta mål.

 • Att tydliggöra målen för alla medarbetare.

 • Att få personligt engagemang från alla medarbetare mot samma mål.

 • Att alla vet hur de personligen ska bidra till att målen uppnås.

 • Att skapa en vilja hos alla medarbetare att nå målen.

 • Att förbättra inställning, driv och självförtroende hos medarbetare och chefer.​

Goal mapping ger bevisat resultat

Mätningar visar att organisationer som använder Goal mapping som ett strategiskt verktyg för att sätta mål och utveckla sina medarbetare i snitt ökar sin produktivitet med 20-30 %.

Goal Mapping med Resultatbolaget – smarta mål och hållbar förändring för ditt företag

Så här går en företagsintern insats till:

Steg 1 – Nulägesanalys

Vi träffas för att få en bild av företagets behov och nuläge. Vi tar del av väsentligt material såsom medarbetarundersökningar, kundundersökningar och tar gemensamt fram KPI:er för målsättningsarbetet.​

 

Steg 2 – Goal mapping för ledningsgruppen

Förändringar och målsättningar sker förstås inte i en handvändning. Det krävs tid att gå till botten med och implementera ett nytt sätt att skapa effektivitet, produktivitet och engagemang.

Under två dagar arbetar vi med Goal mapping med ledningsgruppen eller motsvarande. Under dessa dagar lär sig deltagarna hur metoden fungerar och sätter upp både personliga mål enligt modellen och mål för enheten.

 

Nedan är exempel på innehållet under workshopsdagarna och vad vi fokuserar på att åstadskomma:

 • Se förändring som en möjlighet.

 • Förstå vikten av driv, inställning och självförtroende.

 • Identifiera de 20 % som ger störst effektivitet.

 • Höja medvetandet om personliga mönster och deras påverkan.

 • Släppa loss potentialen.

 • Hitta balans i livet.

 • Kraften i att ta fullt ansvar.

 • Genomgång av de 7 stegen i processen.

 • Fokus på att uppnå de egna målen.

 • Metod för att få målen att leva i vardagen.

 • Tydliggöra företagets syfte, mål och mission.

 • Tillämpa processen för att skapa gemensamma mål för framtiden.

 • Integrera Goal mapping löpande i det dagliga arbetet.

 

 

Steg 3 – Goal mapping för hela organisationen

Samtliga medarbetare deltar i en workshop om Goal mapping. Att bjuda in alla är ett effektivt och snabbt sätt att stärka teamet och skapa delaktighet.

 

Under 1,5 dag arbetar vi tillsammans med att presentera ledningsgruppens Goal map samt att sätta individuella och gruppvisa Goal maps – som syftar till att uppfylla de mål som satts för organisationen. Tillsammans tar man i grupperna fram de aktiviteter som krävs för att målen ska nås.

[H3] Steg 4 – Vi gör en årsplan  – för att skapa kraft framåt

Under en dag träffas vi för att samla ihop gruppernas aktiviteter och prioriterar dessa framåt i tiden. Vi skapar tillsammans en årsplan som känns både realistisk och utmanande.

 

 

Resultat efter genomfört program

 • En systematisk arbetsprocess för att fortlöpande skapa och följa upp attraktiva mål i verksamheten.

 • En effektiv organisation där medarbetare och grupper som använder det här arbetssättet levererar på en högre nivå.

 • En process som med lätthet kan integreras i era befintliga processer kring att sätta mål, affärsmål och medarbetarutveckling.

 • Riskminimering; när medarbetare inte har tydliga mål arbetar de mindre effektivt och kan fatta felaktiga beslut, eller blir beroende av tidskrävande chefsstöd.

 • Ökad trivsel, högre effektivitet och bättre beslut.

 • Nöjdare kunder

 • Ökad försäljning

Goal mapping / Sätta mål – mall

Lär dig sätta mål – och nå dem! Du kan ladda ner denna mall för Goal Mapping och lära dig mer om metoden redan nu. Du kan även läsa mer om Goal mapping och grundaren av metoden, Brian Mayne, här.

Vill du veta mer om smarta mål? Kolla in SMARTa mål.

SMARTa mål är en populär förkortning eller mall som definierar vilka ingredienser ett bra mål ska innehålla:

 

 • Specifika

 • Mätbara

 • Accepterade

 • Realistiska

 • Tidsatta

 

I Goal mapping-programmet  med Resultatbolaget tittar vi på detta, ger exempel på smarta mål  och lär er att sätta och följa upp mål som är SMARTa.

Nöjda kunder

Vi har med hjälp av Resultatbolaget använt Goal mapping som verktyg för att arbeta med våra mål och visioner. Det har gett tydliga resultat. På ett år ökande vi:

- medarbetarnas engagemang med 29 %

- förtroendet för ledningsgruppen med 68 %

- och kännedom om företagets mål med 31 %. 

- Morten Werner, VD, Poolia

Jag gick en Goal Mapping Workshop på Resultatbolaget för att sätta mål och nu gäller det att tänka sig för. Mina mål har ju nästan slagit in lite väl fort ibland!

- Jörgen Kjellgren, Magine 

 Visste du att 70 % av alla organisationer misslyckas  med sina förändringsarbeten? Och att endast 10 % av dem som går en ledarskapsutbildning lyckas med sin förändring? 

Resultatbolaget hjälper er att lyckas! Vi är en strategisk partner som hjälper er hela vägen från behovsanalys till förankrad förändring. Vi mäter, följer upp och leder våra kunder hela vägen.

Självklart skräddarsyr vi våra utbildningar, program och workshops efter era behov!

 

Vill du veta mer om hur vi jobbar för att nå hållbara resultat?

bottom of page