ima165246_edited_edited.jpg

SÄTTA MÅL – GOALMAPPING

Vill du få alla medarbetare att sträva mot samma mål? Vill du dessutom att alla ska vara motiverade och personligt engagerade i att uppnå dessa mål?

En utmaning för många företag är att få alla medarbetare att förstå och känna sig delaktiga i företagets mål och visioner. Gallups undersökning från 2013 som visar att endast 16 % är engagerade på arbetsplatsen talar sitt tydliga språk. Alla vet också hur viktigt det är med gemensamma mål, så vad är egentligen problemet? Jo, ofta handlar det om att de ekonomiska målen som är satta oftast inte sporrar, inspirerar eller ens intresserar majoriteten av medarbetarna. 

Metoden Goal mapping kombinerar vetenskaplig teori om hur hjärnan fungerar, moderna tekniker för inlärning och positiv psykologi — det vill säga faktorer som påverkar människans välbefinnande och lycka. Den har också följande fördelar:

 

1. Den inkluderar alla i målskapandet - var och en från sin nivå i organisationen - och detta är en av nycklarna till att alla också blir engagerade.
2. Den tar hänsyn till redan satta ekonomiska mål och andra viktiga ramar i målsättningsarbetet.
3. Baserad på forskning om hjärnan involverar den både vänster (logik, ord, fakta, siffror, rationalitet) och höger hjärnhalva (bilder, känslor, engagemang, drömmar) vilket leder till både attraktiva, spännande och verklighetsförankrade mål.

En workshop i Goalmapping består av kortare teorimoment som varvas med interaktiva övningar där deltagarna arbetar i en illustrerade handbok. 

Goalmapping är ett både unikt och mångsidigt verktyg som kan användas på.en mängd olika sätt för att uppnå olika syften. Nästan 4 miljoner människor har nu använt sig av tekniken. Företag som t ex Microsoft, Coca-Cola, Dell, Siemens och British Telecom använder det som ett strategiskt verktyg för att göra medarbetarna delaktiga i målarbetet och få alla att dra åt samma håll, samtidigt.

SYFTET MED GOALMAPPING ÄR:

 

 • Att ta fram tydliga mål.

 • Att tydliggöra målen för alla medarbetare.

 • Att få personligt engagemang från alla medarbetare mot samma mål.

 • Att alla vet hur de personligen ska bidra till att målen uppnås.

 • Att skapa en vilja hos alla medarbetare att nå målen.

 • Att förbättra inställning, driv och självförtroende hos medarbetare och chefer.

Mätningar visar att organisationer som använder Goal Mapping som ett strategiskt verktyg för att sätta upp mål och utveckla sina medarbetare i snitt ökar sin produktivitet med 20 — 30 %.

SÅ HÄR GÅR EN FÖRETAGSINTERN insats TILL

Steg 1

Vi träffas för att få en bild av företagets behov och nuläge. Vi tar del av väsentligt material såsom medarbetarundersökningar, kundundersökningar och tar gemensamt fram KPI:er för målsättningsarbetet.​

 

Steg 2

Förändringar och målsättningar sker förstås inte i en handvändning. Det krävs tid att gå till botten med och implementera ett nytt sätt att skapa effektivitet, produktivitet och engagemang. Under två dagar arbetar vi med Goal Mapping med ledningsgruppen eller motsvarande. Under dessa dagar lär sig deltagarna hur metoden fungerar och sätter upp både personliga mål enligt modellen och mål för enheten. Nedan är exempel på innehållet under workshopsdagarna och vilket resultat deltagarna kan räkna med:

 • Se förändring som en möjlighet.

 • Förstå vikten av driv, inställning och självförtroende.

 • Identifiera de 20 % som ger störst effektivitet.

 • Höja medvetandet om personliga mönster och deras påverkan.

 • Släppa loss potentialen.

 • Hitta balans i livet.

 • Kraften i att ta fullt ansvar.

 • Genomgång av de 7 stegen i processen.

 • Fokus på att uppnå de egna målen.

 • Metod för att få målen att leva i vardagen.

 • Tydliggöra företagets syfte, mål och mission.

 • Tillämpa processen för att skapa gemensamma mål för framtiden.

 • Integrera Goalmapping löpande i det dagliga arbetet.

Steg 3

Samtliga medarbetare deltar i en workshop om Goalmapping. Att bjuda in alla är ett effektivt och snabbt sätt att stärka teamet och skapa delaktighet. Under 1,5 dag arbetar vi tillsammans med att presentera ledningsgruppens Goal Map enligt ovan samt att  sätta individuella och gruppvisa Goalmaps som syftar till att den Goalmap som ledningsgruppen har skapat ska uppfyllas. Tillsammans tar man i grupperna fram de aktiviteter som krävs för att målen ska nås.

Steg 4

Under en dag träffas vi för att samla ihop gruppernas aktiviteter och prioriterar dessa framåt i tiden. Vi skapar tillsammans en årsplan som känns både realistisk och utmanande.

RESULTAT EFTER GENOMFÖRT PROGRAM

 • En systematisk arbetsprocess för att fortlöpande skapa och följa upp attraktiva mål i verksamheten.

 • En effektiv organisation där medarbetare och grupper som använder det här arbetssättet levererar på en högre nivå.

 • En process som med lätthet kan integreras i era befintliga processer kring affärsmål, mål och medarbetarutveckling.

 • Riskminimering; när medarbetare inte har tydliga mål arbetar de mindre effektivt och kan fatta felaktiga beslut, eller blir beroende av tidskrävande chefsstöd.

 • Ökad trivsel, högre effektivitet och bättre beslut.

 • Nöjdare kunder

 • Ökad försäljning

ETT SMAKPROV

Ladda ner denna mall för Goal Mapping och lär dig mer om metoden redan nu.

Marble Surface

NÖJDA KUNDER

Vi har med hjälp av Resultatbolaget använt Goal mapping som verktyg för att arbeta med våra mål och visioner. Det har gett tydliga resultat. På ett år ökande vi:

- medarbetarnas engagemang med 29 %

- förtroendet för ledningsgruppen med 68 %

- och kännedom om företagets mål med 31 %. 

- Morten Werner, VD, Poolia

"Jag gick en Goal Mapping Workshop på Resultatbolaget för att sätta mål och nu gäller det att tänka sig för. Mina mål har ju nästan slagit in lite väl fort ibland!" 

- Jörgen Kjellgren, Magine 

4,9 av 5 möjliga i kundnöJdhet
UTBILDNINGAR OCH WORKSHOPS FÖR EFFEKTIVA OCH VÄLMÅENDE TEAM

Vi brinner för att få människor och organisationer att växa och må bra!

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. Läs mer