TEAMUTVECKLING

Vi utvecklar och utbildar ledare, medarbetare och verksamheter att skapa resultat genom utbildningar och skräddarsydda workshops.

Ledningsgruppen är motorn i organisationens utveckling, men ägnar sällan tid åt att smörja sitt eget maskineri. Suboptimering och stuprörstänk är vanliga hinder för ledningsgrupper. Våra program för ledningsgrupper skapar en ökad teamkänsla där samarbetet, effektiviteten och produktiviteten ökar. Inte minst blir arbetsglädjen större. 

I en grupp blir det lätt att samma personer gör sig hörda medan andra tar den timidare rollen. Men i en grupp behöver allas olika egenskaper och styrkor komma fram — och målet med våra insatser inom grupputveckling  är att alla ska känna sig trygga, kunna ge och ta feedback och vara delaktiga i arbetet och bidra till ett bra resultat.

 

För höga krav, för lite tid och dålig support. Eller brist på ansvar och understimulerande uppgifter. Det finns en stor mängd orsaker till varför stressnivåerna i dagens företag är skyhöga. Vårt koncept "Jobba hjärnsmart" hjälper er att må bra och samtidigt bli mer effektiv.

Undersökningar visar att 73 % av alla svenskar är oengagerade på arbetsplatsen och att endast 16 % känner sig genuint engagerade. Den unika metoden Goal mapping tar fram tydliga mål och får alla medarbetare med på tåget. Dessutom ökar trivseln och försäljningen och kunderna blir nöjdare.

50 % av alla möten saknar syfte och  mål! Vi kan hjälpa er till en effektivare organisation där tid som idag går till möten istället används för värdeskapande arbete. Det gör vi genom att föreläsa, utbilda mötesledare och arbeta med implementering och förändringar av möteskulturer på arbetsplatser. Det skapar ökad trivsel, högre effektivitet och bättre beslut.

LEDNINGSGRUPPSUTVECKLING 

ÖKA EFFEKTIVITET OCH PRODUKTIVITET I LEDNINGSGRUPPEN

Våra program för ledningsgrupper skapar en ökad teamkänsla där samarbetet, effektiviteten och produktiviteten ökar. Inte minst blir arbetsglädjen större. 

 VISSTE DU ATT 70 % av alla organisationer misslyckas  med sina förändringsarbeten? 
  Och att endast 10 % av dem som går en ledarskapsutbildning lyckas med sin förändring? 

Resultatbolaget hjälper er att lyckas! Vi är en strategisk partner som hjälper er hela vägen från behovsanalys till förankrad förändring. Vi mäter, följer upp och leder våra kunder hela vägen.

Självklart skräddarsyr vi våra utbildningar, program och workshops efter era behov!

 

Vill du veta mer om hur vi jobbar för att nå hållbara resultat?

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. Läs mer