top of page

Styrkebaserad teamutveckling

Resultatbolaget hjälper er att utvecklas till ett lika högpresterande som hållbart team. Våra metoder utgår alltid från gruppens dynamik och behov – och tar er i en riktning som skapar långvariga och kraftfulla resultat.

Med våra skräddarsydda insatser bygger vi vidare på teamets styrkor.

Ledningsgruppen är motorn i organisationens utveckling, men ägnar sällan tid åt att smörja sitt eget maskineri. Suboptimering och stuprörstänk är vanliga hinder för ledningsgrupper. Drivhuset är vårt program för ledningsgrupper som skapar en ökad teamkänsla där samarbetet, effektiviteten och produktiviteten ökar. Inte minst blir arbetsglädjen större. 

I en grupp blir det lätt att det samma personer gör sig hörda. Men i ett högpresterande och välmående team behöver allas olika egenskaper och styrkor komma fram. Våra insatser ger gruppen verktyg för att alla ska känna sig trygga, kunna ge och ta feedback och vara delaktiga i arbetet och bidra till ett bra resultat. 

För höga krav, för lite tid och dålig support. Eller brist på ansvar och understimulerande uppgifter. Det finns en stor mängd orsaker till varför stressnivåerna i dagens företag är skyhöga. Vårt koncept "Jobba hjärnsmart" hjälper er att må bra och samtidigt bli mer effektiva.

Undersökningar visar att 73 % av alla svenskar är oengagerade på arbetsplatsen och att endast 16 % känner sig genuint engagerade. Den unika metoden Goal mapping tar fram tydliga mål och får alla medarbetare med på tåget. Dessutom ökar trivseln och försäljningen och kunderna blir nöjdare.

50 % av alla möten saknar syfte och  mål! Vi kan hjälpa er till en effektivare organisation där tid som idag går till möten istället används för värdeskapande arbete. Det gör vi genom att föreläsa, utbilda mötesledare och arbeta med implementering och förändringar av möteskulturer på arbetsplatser. Det skapar ökad trivsel, högre effektivitet och bättre beslut.

Vår filosofi – Styrkebaserad teamutveckling

Vi arbetar med styrkebaserad teamutveckling. Det betyder att vi utgår ifrån de styrkor som redan finns i teamet. Efter att ha analyserat var gruppen befinner sig idag identifierar vi de utvecklingsområden som finns och de insatser som behövs för att nå slutmålet: en produktiv och högeffektiv grupp, där medlemmarna känner varandra på djupet och vågar utmana varandra. Ett starkt team är också ett hållbart team, där medlemmarna mår bra och trivs tillsammans.

Ett effektivt team är en grupp där medlemmarna:

  • Arbetar mot väldefinierade, gemensamma mål

  • Är beroende av varandra för att nå målet

  • Trivs tillsammans och känner tillit till varandra

  • Utmanar både sig själva och andra

  • Känner att deras arbete är värdefullt

  • Ser värdet i och drar nytta av varandras olika kompetenser och erfarenheter

 

Teamutveckling med Resultatbolaget baseras på forskning och gedigen erfarenhet

Amerikanska psykologiprofessorn Susan Wheelans 40-åriga forskning kring teamutveckling ligger till grund för vårt arbete med team och ledningsgrupper. Vi vet att våra insatser ger resultat, men vi vet också att en grupp sällan blir helt färdig. Efter ett halvår återkommer vi därför och analyserar var gruppen befinner sig och många gånger återkommer vi och arbetar på nytt med samma grupp.

 

Alla anställda på Resultatbolaget har minst tio års egen chefserfarenhet. Vi har alla suttit i ledningsgrupper och vet vilka frågor som hanteras där och vilka svårigheter som kan uppstå. I vårt arbete med teamutveckling använder vi våra egna framgångar och misslyckanden för att både utmana och hjälpa andra.

 

Drivhuset – teamutveckling för ledningsgrupper

Vi får ofta frågan: ”Vår ledningsgrupp vill jobba tajt ihop, men hur gör vi?” Därför har vi tagit fram ett program i teamutveckling som framför allt riktar sig till just ledningsgrupper. Vi kallar programmet Drivhuset. Syftet är att bli kvitt det stuprörstänk som alltför ofta dominerar och istället skapa en ledningsgrupp där alla tar ett helhetsansvar.

”Målet är en produktiv och högeffektiv ledningsgrupp.”

Det handlar inte minst om att öka psykologisk trygghet inom gruppen, så att medlemmarna också vågar ifrågasätta varandra och därigenom bli ett mer effektivt team. Därför arbetar vi vid behov också tillsammans med andra leverantörer för att genom en gemensam upplevelse (till exempel segling) skapa tilltro och träna på kommunikationen inom gruppen.

​ 

Teamutveckling med fokusområden

 

Resultatbolaget erbjuder insatser inom teamutveckling med ett uttalat fokus och med mätbara resultat!

 

BÄTTRE SAMARBETE. Vi har till exempel ett särskilt program som syftar till att öka samarbetet inom en grupp som av olika anledningar inte är tillräckligt samspelt och därmed inte heller tillräckligt effektiv. Läs mer om Grupputveckling för att stärka samarbetet.

 

EFFEKTIVA MÖTEN. Vi kan även hjälpa till med att ändra möteskulturen inom er organisation så att mötena blir precis så inspirerande, kreativa och effektiva som det egentligen var tänkt. Läs mer om Effektiva möten.

 

SÄTT SMARTA MÅL MED GOAL MAPPING. Med en workshop i att sätta mål med hjälp av Goal mapping hjälper vi er organisation att få alla medarbetare att förstå och känna sig delaktiga i företagets mål och visioner.

JOBBA HJÄRNSMART. Vi lär också ut hur man kan Jobba Hjärnsmart och på så vis minska stressen på arbetet och samtidigt öka både välbefinnandet och beslutsförmågan.

 

 ”Ett starkt team är också ett hållbart team, där medlemmarna mår bra och trivs tillsammans.” 

Drivhuset – ledningsgruppsutveckling

Öka effektivitet och produktivitet i ledningsgruppen

Våra program för ledningsgrupper, Drivhuset, skapar en ökad teamkänsla där samarbetet, effektiviteten och produktiviteten ökar. Inte minst blir arbetsglädjen större. 

4,9 av 5 i kundnöjdhet
Skräddarsydda och öppna utbildningar för chefer och ledare

Vi brinner för att få människor och organisationer att växa och må bra!

 Visste du att 70 % av alla organisationer misslyckas  med sina förändringsarbeten? Och att endast 10 % av dem som går en ledarskapsutbildning lyckas med sin förändring? 

Resultatbolaget hjälper er att lyckas! Vi är en strategisk partner som hjälper er hela vägen från behovsanalys till förankrad förändring. Vi mäter, följer upp och leder våra kunder hela vägen.

Självklart skräddarsyr vi våra utbildningar, program och workshops efter era behov!

 

Vill du veta mer om hur vi jobbar för att nå hållbara resultat?

bottom of page