pI7CB9wA.jpg

COACHING: NY SOM CHEF

Förväntade resultat med coaching

För dig som är chef för första gången, eller inte hunnit vara chef så länge, och vill ta nästa steg i ditt ledarskap och/eller behöver nå en ny målbild.

Ett stöd i ledarskapet för att nå målbild i ledarskapet och målbild kring verksamhetsresultat, såsom t ex medarbetarnöjdhet/engagemang, personalomsättning, försäljning, lönsamhet, kundnöjdhet, effektivitet eller andra affärsresultat. 

Du erbjuds prova på konkreta verktyg kring chefens vardag, såsom t ex hur du:

 • leder ett effektivt och motiverande 1:1 

 • bygger förtroende med dina medarbetare 

 • prioriterar vad som är viktigast 

 • agerar som medveten förebild 

 • skapar en struktur för uppföljning och möten 

Beprövade modeller och erfarenheter från framgångsrik förändringsledning används. Du får med dej en kunskap om hur man prioriterar, och grunder i ett motiverande, inkluderande och resultatskapande ledarskap. Vi strävar efter att nå ett personligt lärande i en trygg, glädjefylld och motiverande miljö, som ger dej hållbara resultat i ditt ledarskap. Dina egna drivkrafter och din önskade målbild är grunden för våra sessioner. 

Så här går det till​

Coaching är helt individanpassat och utgår alltid från klientens situation och önskemål. På Reultatbolaget har vi många års erfarenhet av att coacha medarbetare mot att göra rätt prioriteringar, både privat och på jobbet. Varje klient är unik och tillsammans bestämmer vi hur ofta vi träffas/pratas vid på telefon för att du ska nå dina mål med coachingen.

Upplägg: 5–10 sessioner

Sessionerna sker i fysiska möten hos dig som klient, på coachens kontor i Stockholms city eller via video-eller telefonmöte. Dessa sessioner planeras in så att det passar klientens verksamhet, med regelbundenhet, för att säkra kontinuerlig utveckling mot mål, motivation och synliggörandet av progress. Mellan sessionerna tränar klienten i vardagen i sin verksamhet, baserat  på nya insikter och metoder. Vanligtvis har vi sessioner varannan till var fjärde vecka. Kortare telefonsamtal för rådgivning mellan sessionerna ingår.  

 • Introduktion: Genomgång coaching-upplägg, introducera varandra för att säkra att kemin och förväntningarna är ömsesidiga mellan klient och coach. 1 timme fysiskt möte på valfri plats.
   

 • Enkät om ledarskap: Dina drivkrafter, önskat ledarskap, viktiga resultat (KPI:er, affärsresultat, resultat i mätningar, rapporter eller liknande), områden att träna på för att nå denna målbild. Fylls i digitalt av klienten och delas sedan med coachen. Ca 1 timme.
   

 • Uppstart coaching: Coaching-kickoff där vi lär känna varandra, coachöverenskommelse, reflektion kring enkätsvaren och chefens övergripande målbild för ledarskapet samt beslut om första fokusområde för kommande sessioner. 2 timmars fysiskt möte på valfri plats där vi kan arbeta ostört. 
   

 • Session 2–10:  (1 timme). Uppföljning sedan sist (träning i vardagen – vad har du lärt dig av den? Mål för denna session (som stöttar långsiktig/övergripande målbild). Träningsplan med datum & situationer. Verktyg, metoder & modeller baserat på aktuellt behov. Reflektion & lärdomar denna session
   

 • Fira framgång:  30 minuter – 1 timme fysiskt möte 
  Avslut och summering av utveckling 

 

Dokumentation: Ledarskapsmål, träningsplan som fylls i av klienten, modeller och verktyg som klienten funnit värde i.

coaching_femsessioner_.jpg

NÖJDA KUNDER

"Jag gick en Goal Mapping Workshop på Resultatbolaget för att sätta mål och nu gäller det att tänka sig för. Mina mål har ju nästan slagit in lite väl fort ibland!" 

- Jörgen Kjellgren, Magine

“Allt var intressant och användbart för mig. Jag längtar efter att komma ”hem” och börja implementera allt jag lärt mig i min vardag.”

- Joakim

FLER TJÄNSTER

EXECUTIVE COACHING 

Hur erfaren och kompetent du än är kan det ta energi att vara ensam med utmaningarna ibland. En coach kan då vara ett förlösande bollplank. Executive coaching har ett större fokus på strategiska frågor och förändring i den här alltmer oförutsägbara framtiden och komplexa omvärlden. 

COACHING FÖR LEDARE

Med hjälp av en coach — ett bollplank — kan du spara energi, vinna tid, fatta rätt beslut och snabbare finna på lösningar som passar för dig. Att få diskutera pågående problem eller dilemman förutsättningslöst med en coach som är "på din sida" leder ofta till förlösande insikter och helt nya perspektiv.

 

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. Läs mer