top of page
Facilitering_edited_edited.jpg

Mötesfacilitering – facilitator

Vi på Resultatbolaget är experter på att facilitera möten. Att ta hjälp av en facilitator kan göra en stor skillnad i genomförandet av möten, dels i form av upplägg och design, dels genom att själva samtalet styrs och leds under mötet. På detta sätt får man en bättre och ökad involvering och inkludering – och mer av potentialen av deltagarnas bidrag får komma på plats. Och när ledaren själv kan vara deltagare kan denna se och uppleva fler perspektiv än om hen själv skulle leda mötet.


Genom mötesfacilitering ökar mötets kvalitet och resultat signifikant då en facilitator bidrar med både struktur och beprövad metodik för att föra ett möte eller ett samtal framåt.

 

Facilitatorn är neutral i sakfrågor och till de olika personligheterna och dessutom tränad i att skapa trygghet och tillit i grupper. En annan förmåga som facilitatorn har är att se till helhetsperspektivet och driva mötet mot det resultat som man har föresatt/önskat sig.  

 

Fördelar med mötesfacilitering:

  • Tydliggör mål med mötet och driver det mot önskat resultat

  • Designar mötet med fokus på både mötets innehåll och process

  • Mötesledaren är neutral i både sakfrågor och gentemot mötets deltagare

  • Mötesledaren är utbildad i att skapa trygghet och tillit i grupper

  • Organisationens ledare kan själva vara deltagare och få nya insikter och perspektiv


Resultatbolaget är proffs på att skapa bra möten

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er att skapa bättre och mer effektiva möten? Vi hjälper er med en behovsanalys. Kontakta oss idag för ett förutsättningslöst möte.

Kundcase facilitering – Region Sörmland

För Region Sörmland faciliterade Resultatbolaget en digital verksamhetsdag med över 80 deltagare. Fokus låg på vad man som region och som verksamhetsområde åstadkommit efter tre år.

 

Exempel på vad dagen innehöll:
• Vi skapade en tidslinje över de senaste tre åren och firade framgångar
• Vi grupparbetade på temat Utmaningar för kommande år – "World Café"
• Vi lärde oss om Uppskattande feedback
• Vi föreläste om hur man skapar Framgångsrika team

Kenneth Hagström, regional utvecklingsdirektör Region Sörmland:
"Jag blir stolt som en tupp när jag ser vad som lyfts från hela vår breda och komplexa verksamhet. Sedan hur vi bygger framgångsrika team för framtida utmaningar. Grupparbeten, World Café, inspirationsföreläsning och feedbackövningar. Vilket engagemang hela vägen in i kaklet från alla deltagare. Jag är så imponerad att energin kunde hållas i 7 timmar framför en skärm."

Dagen byggde på hög interaktivitet och engagemang från deltagarna och vi hade en grafisk facilitator som i realtid illustrerade och sammanfattade dagens aktiviteter:

Reg-Sormland-illustration.jpg

4,9 av 5 i kundnöjdhet
Skräddarsydda och öppna utbildningar för chefer och ledare

Vi brinner för att få människor och organisationer att växa och må bra!

 Visste du att 70 % av alla organisationer misslyckas  med sina förändringsarbeten? Och att endast 10 % av dem som går en ledarskapsutbildning lyckas med sin förändring? 

Resultatbolaget hjälper er att lyckas! Vi är en strategisk partner som hjälper er hela vägen från behovsanalys till förankrad förändring. Vi mäter, följer upp och leder våra kunder hela vägen.

Självklart skräddarsyr vi våra utbildningar, program och workshops efter era behov!

 

Vill du veta mer om hur vi jobbar för att nå hållbara resultat?

bottom of page