top of page
pI7CB9wA_edited.jpg

Konlikthantering utbildning

Konflikter på arbetsplatsen kostar både pengar och lidande och själva jobbet blir sämre gjort. Hanterade på fel sätt — eller inte hanterade alls — kan de dessutom leda till sjukskrivningar, omplaceringar och minskad produktivitet. Oavsett anledning så går den oftast att lösa eller åtminstone hantera och ju tidigare desto bättre. En oberoende part som ser problemet utifrån kan behövas för att konstruktivt komma tillrätta med oenigheten.

Verktyg som skapar bättre arbetsklimat

På Resultatbolaget arbetar vi med universitetslektorn Thomas Jordans teorier och metoder inom just konflikthantering. Enligt Jordan uppstår en konflikt när en eller flera parter har önskemål de inte är villiga att släppa och upplever att någon annan blockerar dem från att tillgodose dessa önskemål. När blockeringen av viktiga önskemål kvarstår väcks frustration, som driver parterna att agera på ett eller annat sätt gentemot den andra parten.

Vi har många års erfarenhet av att stötta företag och grupper med konflikthantering. I vår ledarskapsutbildning inom konflikthantering får du som deltagare verktyg för att utveckla din konfliktkompetens: kunskap och insikt om hur man kan förebygga konfliktsituationer, hantera framtida konflikter och att få hjälp att lösa konflikter som man kanske ännu inte tagit itu med. I detta ligger att lära sig att förstå sin egen och andras reaktion i en konflikt och hur vårt konfliktbeteende ofta bidrar till att eskalera konflikten.

Så här fungerar utbildningen

Utbildningen omfattar och besvarar följande frågeställningar:

 • Vad är en konflikt?

 • Vad utmärker konstruktiv konflikthantering?

 • Vad är konfliktbeteende — och hur lär man sig att inte ta konflikter personligt?

 • Vad händer med mig själv när jag är i en konflikt? Hur reagerar jag?

 • Hur kan jag förebygga konflikter?

 • Hur kan jag hantera konflikter — egna och andras?

 • När har en konflikt gått så långt att man behöver medling?

 • Hur får man alla att lyssna utan att missförstå?

 • Hur får man parterna i en konflikt att förstå varandra?

 • Hur skapar man ett bra klimat i organisationen eller företaget?

 • Vilken typ av spelregler kan vi komma överens om för att förebygga och hantera konflikter?

Utbildningen uppmuntrar till en öppen dialog mellan deltagarna, med mycket praktisk träning och exempel från den egna verkligheten. Deltagarna får med sig kunskaper och flera lättanvända och praktiska verktyg som man kan börja använda direkt.

Vi skräddarsyr utbildningen efter företagets specifika behov och önskemål. Kontakta oss idag för mer information och offert.

4,9 av 5 i kundnöjdhet
Skräddarsydda och öppna utbildningar för chefer och ledare

Vi brinner för att få människor och organisationer att växa och må bra!

bottom of page