top of page

För att kunna leda andra måste du kunna leda dig själv. I en alltmer komplex värld med ständiga förändringar inser fler och fler självledarskapets avgörande betydelse för organisationens framgångar. 


Självledarskap bottnar i självkännedom. Det handlar om att vara medveten om vad som driver dig, hur du reagerar känslomässigt i olika situationer och vad som sporrar eller triggar dig. Det handlar också om att veta dina egna begränsningar och ha rimliga förväntningar på dig själv.
 

Skräddarsytt koncept 

Vill du stärka ledarskapet i din organisation? Vi hjälper dig genom att skräddarsy en utbildning som passar just din organisations behov. Kontakta oss så arbetar vi tillsammans fram en utbildningsplan för ett stärkt självledarskap. 

Några exempel på frågeställningar som vi kan ta upp i utbildningen: 

 

  • Varför är jag ledare? 

  • Vad vill jag stå för som ledare? 

  • Vilka värderingar styr mig som ledare? 

  • Hur uppfattar andra mig? 

  • Vilka är mina kärnkvaliteter och vad händer när jag överutnyttjar dem?

  • Hur undviker jag fallgropar i mitt eget ledarskap? 

 

Vem vänder sig utbildningen till? 

Våra utbildningar vänder sig till alla som är chefer eller har någon form av ledande position, med eller utan personalansvar. Bland våra kursdeltagare finns även personer med en annan form av ledarroll, som tränare eller lärare.

 

pI7CB9wA_edited.jpg

Självledarskap – kurs

4,9 av 5 i kundnöjdhet
Skräddarsydda och öppna utbildningar för chefer och ledare

Vi brinner för att få människor och organisationer att växa och må bra!

 Visste du att 70 % av alla organisationer misslyckas  med sina förändringsarbeten? Och att endast 10 % av dem som går en ledarskapsutbildning lyckas med sin förändring? 

Resultatbolaget hjälper er att lyckas! Vi är en strategisk partner som hjälper er hela vägen från behovsanalys till förankrad förändring. Vi mäter, följer upp och leder våra kunder hela vägen.

Självklart skräddarsyr vi våra utbildningar, program och workshops efter era behov!

 

Vill du veta mer om hur vi jobbar för att nå hållbara resultat?

bottom of page