top of page
pI7CB9wA_edited.jpg

KUNDCASE

LÄS VAD VÅRA KUNDER TYCKER OM OSS

Efter ett samarbete med oss ska både du själv, dina medarbetare och ditt företag nå bättre resultat – det är därför vi heter Resultatbolaget! Här kan du läsa om några av de uppdrag vi har haft.

Cina Sandlin, Tele2

CINA SANDLIN, CULTURE & LEADERSHIP DEVELOPMENT SPECIALIST, TELE2

"Trots att jag inte varit med på utbildningen själv så märker jag att det har hänt något med deltagarna när de är klara med modulen. De tycker själva att de har uppnått trygghet och tillit och att de har lärt känna varandra bättre."

UPPSKATTAD UTBILDNING I PERSONLIGT LEDARSKAP HOS TELE2

 

Jag heter Cina Sandlin och arbetar som Culture & Leadership Development Specialist på Tele2. Vi har framgångsrikt samarbetat med Resultatbolaget vid flera tidigare tillfällen. Vi har precis startat upp ett nytt ledarskapsprogram där en av modulerna är ”Det personliga ledarskapet” som Resultatbolaget ansvarar för. Just nu utbildas två av våra team i vårt ledarskapsprogram och vi använder även modulen i vårt butikschefsprogram.

Vi har precis avslutat den här delen av utbildningen för fyra team. Många av deltagarna tycker att den är rejält utmanande. Deltagarna får bland annat kartlägga och verbalisera sina värderingar, sina styrkor och fallgropar och sen får de förbereda och presentera vad de står för som ledare inför gruppen. Reaktionerna på utbildningen har varit mycket positiva och den har blivit väldigt populär.

Trots att jag inte varit med på utbildningen själv så märker jag att det har hänt något med deltagarna när de är klara med modulen. De tycker själva att de har uppnått trygghet och tillit och att de har lärt känna varandra bättre. Då medarbetarna är spridda från hela bolaget och därmed hela landet blir detta ett jättebra sätt för dem att lära känna varandra och skapa en gemensam ledarkultur där de också etablerar kontakt för framtiden.

En del tycker att det är lite nervöst att öppna upp för människor man inte träffat tidigare men hela utbildningsmodulen handlar ju om det personliga ledarskapet. Där vi ställer oss frågan hur jag genom att vara mer öppen och ärlig kan vinna förtroende hos mina medarbetare? För en del är det första gången och man har det kanske inte naturligt i sig. Men många tycker det har varit värdefullt att våga utmana sig själv och visa sig sårbar.

 

I början av Coronapandemin tänkte vi att det här är en typisk utbildning som vi behöver skjuta på men när det drog ut på tiden så förstod vi att det inte går att vänta på. En del var också tveksamma till hur det skulle fungera med den här typen av utbildning digitalt, men alla är överens om att det har gått hur bra som helst och att det var oväntat hur de digitala formatet ändå kunde skapa sådan trygghet och förtroende. Det har också fungerat jättebra med Zoom som verktyg där det är enkelt att dela upp deltagarna i breakout sessions.

En del anger dock att man har saknat eftersnacket som man kan ha när man ses fysiskt. Men en fördel med att ses online är att man känner sig trygg i sin hemmamiljö och kanske vågar ta för sig mer i det formatet än på plats tillsammans med andra.

Ylva Forslund, Vasakronan

YLVA FORSLUND, HR PARTNER VASAKRONAN

”Det är väldigt roligt att se att det finns en efterfrågan att jobba vidare med feedback och att man ser fördelarna med det. Feedback är som en gåva vi ger till varandra för att utvecklas och trivas tillsammans.”

Så lyckades Vasakronan med sin digitala feedbackträning

 

Vi har sedan en tid tillbaka haft feedback som ett fokusområde att lära mer om och praktisera i vår vardag. Det har funnits en efterfrågan från såväl chefer som medarbetare att bli bättre på feedback. De årliga medarbetarundersökningarna gav oss också en indikation på att här finns mer att göra för att förbättra sättet vi arbetar med feedback. Vi behövde helt enkelt lära oss mer om feedback, bli inspirerade och få verktyg att komma igång. Vi kontaktade flera leverantörer och Resultatbolaget återkom med ett väldigt intressant upplägg, berättar Ylva Forslund, HR partner på Vasakronan.     

 

Sen kom den här våren med en pandemi. Det blev mer tydligt att när vi arbetar hemifrån blir det ännu viktigare med uppskattning och återkoppling. Att få feedback på sitt arbete fick nu ytterligare en dimension. Det var verkligen rätt tid att komma igång med detta.

 

Tillsammans med Frida Gatu på Resultatbolaget tog vi fram ett digitalt upplägg för feedbackträning som vi i ett första steg erbjudit till ett antal arbetsgrupper som tycker att de haft behov att träna lite extra på detta. Det digitala upplägget via Zoom har fungerat hur bra som helst. Vi startade upp träningen i våras och flera grupper har redan kommit långt i sin träning och vi har det nu som ett utbildningserbjudande även under hösten. Vi har tränat ca 50 medarbetare hittills och vi har flera arbetsgrupper på intresselistan. 

 

När vi har frågat deltagarna hur de upplever träningen, säger många att de har fått större kunskap och förståelse för betydelsen av feedback och fler har börjat praktisera feedback i sin vardag. Medvetenheten med fördelarna har ökat och vi har även börjat ge varandra mer konstruktiv feedback än tidigare. Många anger också att de själva har börjat be mer om feedback och att det ger väldigt bra och enkla svar på hur de kan utvecklas. Det skapar också glädje och att vi kommer varandra närmare. Vi vågar öppna upp oss mer vilket skapar en högre tillit till varandra. Det är väldigt roligt att se att det finns en efterfrågan att jobba vidare med feedback och att man ser fördelarna med det. Feedback är som en gåva som vi ger till varandra för att utvecklas och trivas tillsammans, fortsätter Ylva.

 

I upplägget finns också en ”buddy” som du följer upp din feedbackträning tillsammans med. Buddyn är en person i ens arbetsgrupp som du tränar tillsammans med mellan tillfällena. Först har hela gruppen en gemensam Zoom-utbildning sedan ett uppföljningstillfälle efter ett antal veckor igen. Däremellan tränar du med din buddy.

 

För att lyckas med en beteendeförändring är det viktigt med kontinuitet och uthållighet. Låta feedback bli en naturlig del i din vardag. För att utveckla en feedback-kultur så är det helt enkelt träning som gäller – att både ge och ta emot feedback samt också be om feedback. Jag tror också att det är bra att arbetsgruppen enas om en samsyn runt vad feedback betyder för oss och hur man vill att det ska gå till. Då blir det en kultur till slut.  Det ska kännas enkelt när ni har kommit igång, avslutar Ylva.

1599984966111.jpg

KENNETH HAGSTRÖM, Regional utvecklingsdirektör på Region Sörmland

"Jag blir stolt som en tupp när jag ser vad som lyfts från hela vår breda och komplexa verksamhet. Sedan hur vi bygger framgångsrika team för framtida utmaningar. Grupparbeten, World Café, inspirationsföreläsning och feedbackövningar. Vilket engagemang hela vägen in i kaklet från alla deltagare. Jag är så imponerad att energin kunde hållas i 7 timmar framför en skärm"

För Region Sörmland faciliterade Resultatbolaget en digital verksamhetsdag med över 80 deltagare. Fokus låg på vad man som region och som verksamhetsområde åstadkommit efter tre år.

 

Exempel på vad dagen innehöll:
• Vi skapade en tidslinje över de senaste tre åren och firade framgångar
• Vi grupparbetade på temat Utmaningar för kommande år – "World Café"
• Vi lärde oss om Uppskattande feedback
• Vi föreläste om hur man skapar Framgångsrika team

Dagen byggde på hög interaktivitet och engagemang från deltagarna och vi hade en grafisk facilitator som i realtid illustrerade och sammanfattade dagens aktiviteter:

Reg-Sormland-illustration.jpg
bottom of page