KUNDCASE

LÄS VAD VÅRA KUNDER TYCKER OM OSS

Efter ett samarbete med oss ska både du själv, dina medarbetare och ditt företag nå bättre resultat – det är därför vi heter Resultatbolaget! Här kan du läsa om några av de uppdrag vi har haft.

YLVA FORSLUND, HR PARTNER VASAKRONAN

”Det är väldigt roligt att se att det finns en efterfrågan att jobba vidare med feedback och att man ser fördelarna med det. Feedback är som en gåva vi ger till varandra för att utvecklas och trivas tillsammans.”

Så lyckades Vasakronan med sin digitala feedbackträning

 

Vi har sedan en tid tillbaka haft feedback som ett fokusområde att lära mer om och praktisera i vår vardag. Det har funnits en efterfrågan från såväl chefer som medarbetare att bli bättre på feedback. De årliga medarbetarundersökningarna gav oss också en indikation på att här finns mer att göra för att förbättra sättet vi arbetar med feedback. Vi behövde helt enkelt lära oss mer om feedback, bli inspirerade och få verktyg att komma igång. Vi kontaktade flera leverantörer och Resultatbolaget återkom med ett väldigt intressant upplägg, berättar Ylva Forslund, HR partner på Vasakronan.     

 

Sen kom den här våren med en pandemi. Det blev mer tydligt att när vi arbetar hemifrån blir det ännu viktigare med uppskattning och återkoppling. Att få feedback på sitt arbete fick nu ytterligare en dimension. Det var verkligen rätt tid att komma igång med detta.

 

Tillsammans med Frida Gatu på Resultatbolaget tog vi fram ett digitalt upplägg för feedbackträning som vi i ett första steg erbjudit till ett antal arbetsgrupper som tycker att de haft behov att träna lite extra på detta. Det digitala upplägget via Zoom har fungerat hur bra som helst. Vi startade upp träningen i våras och flera grupper har redan kommit långt i sin träning och vi har det nu som ett utbildningserbjudande även under hösten. Vi har tränat ca 50 medarbetare hittills och vi har flera arbetsgrupper på intresselistan. 

 

När vi har frågat deltagarna hur de upplever träningen, säger många att de har fått större kunskap och förståelse för betydelsen av feedback och fler har börjat praktisera feedback i sin vardag. Medvetenheten med fördelarna har ökat och vi har även börjat ge varandra mer konstruktiv feedback än tidigare. Många anger också att de själva har börjat be mer om feedback och att det ger väldigt bra och enkla svar på hur de kan utvecklas. Det skapar också glädje och att vi kommer varandra närmare. Vi vågar öppna upp oss mer vilket skapar en högre tillit till varandra. Det är väldigt roligt att se att det finns en efterfrågan att jobba vidare med feedback och att man ser fördelarna med det. Feedback är som en gåva som vi ger till varandra för att utvecklas och trivas tillsammans, fortsätter Ylva.

 

I upplägget finns också en ”buddy” som du följer upp din feedbackträning tillsammans med. Buddyn är en person i ens arbetsgrupp som du tränar tillsammans med mellan tillfällena. Först har hela gruppen en gemensam Zoom-utbildning sedan ett uppföljningstillfälle efter ett antal veckor igen. Däremellan tränar du med din buddy.

 

För att lyckas med en beteendeförändring är det viktigt med kontinuitet och uthållighet. Låta feedback bli en naturlig del i din vardag. För att utveckla en feedback-kultur så är det helt enkelt träning som gäller – att både ge och ta emot feedback samt också be om feedback. Jag tror också att det är bra att arbetsgruppen enas om en samsyn runt vad feedback betyder för oss och hur man vill att det ska gå till. Då blir det en kultur till slut.  Det ska kännas enkelt när ni har kommit igång, avslutar Ylva.

 

Kontakta oss

08 - 510 100 56    info(at)resultatbolaget.se 

Besöksadress: Klustret, Birger Jarlsgatan 58,  Stockholm

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. Läs mer