top of page
pI7CB9wA_edited.jpg

Utbildning för utbildare

Resultatbolaget har under flera år genomfört utbildningar och rådgivning i syfte att effektivisera utbildningar hos olika kunder. Dessa insatser har vänt sig till kompetensutvecklare, utbildare, mötesledare och konsulter. Syftet med utbildningen är att kvalitetssäkra att företagets utbildningar skapar högsta möjliga värde för deltagarna.

Målet med Utbildning för utbildare

Målet med en utbildningsinsats är att:

 

  • Göra utbildningarna billigare, snabbare och effektivare — och att de blir roligare är en positiv bieffekt.

  • Att stärka utbildarna så att de är trygga i sin roll och har bra pedagogiska verktyg.

  • Kvalitetssäkra utbildningarna så att de ledar till önskat resultat.

  • Få nöjdare deltagare.

Såhär fungerar utbildningen

För att effekten av utbildningsinsatsen ska bli så stor som möjligt arbetar vi utifrån en före‐under-efter‐modell.

Inför utbildningen

Varje deltagare förbereder sig genom att besvara ett antal frågor, som vi skickar ut två veckor innan utbildningen. Syftet med frågorna är att var och en identifierar en eller ett par utbildningar eller utbildningsdelar som de anser behöver effektiviseras. De får också gradera dessa utbildningars effektivitet på en skala från 0 till 10. På detta sätt blir alla deltagare förberedda inför utbildningen och vi har också ett ursprungsläge att mäta effekten på insatsen.​

Under utbildningen

Under fullspäckade, inspirerande och roliga dagar får deltagarna lära sig metoder, övningar och aktiviteter för att göra utbildningar och möten effektiva, genom att skapa interaktivitet på olika sätt. Stor vikt läggs åt att implementera de olika verktygen i deltagarnas befintliga utbildningar.

Efter utbildningsdagarna

För att snabbt komma igång på hemmaplan efter utbildningsdagarna, bistår vi med stöd och hjälp för att implementera de smarta verktygen i deltagarnas egna utbildningar. Vi går igenom olika utbildningsmoment tillsammans med kursansvariga och förbättrar där det behövs.

Tillval

Vi kan erbjuda löpande stöd för att ytterligare kvalitetssäkra era utbildningar. I denna tjänst ingår rådgivning, specialistkompetens och löpande projektledning för att säkerställa er utbildningsprocess. Exempel på tillvalstjänster:

  • Skapa körscheman som säkerställer kvalitet och dokumentation

  • Skapa gemensamma utvärderingar

  • Kvalitetssäkra powerpoints och kursmaterial

Utvärdering

Tre månader efter det nya arbetssättet har implementerats mäter vi effekten genom att jämföra tidigare kursutvärderingar från kunder med de nya.

Varmt välkommen att kontakta oss för mer information och offert redan idag!

4,9 av 5 i kundnöjdhet
Skräddarsydda och öppna utbildningar för chefer och ledare

Vi brinner för att få människor och organisationer att växa och må bra!

bottom of page