Utbildning för utbildare med Resultatbolaget

UTBILDNING FÖR UTBILDARE

Resultatbolaget har under flera år genomfört utbildningar och rådgivning i syfte att effektivisera utbildningar hos olika kunder. Dessa insatser har vänt sig till kompetensutvecklare, utbildare, mötesledare och konsulter. Syftet med utbildningen är att kvalitetssäkra att företagets utbildningar skapar högsta möjliga värde för deltagarna.

MÅLET MED EN UTBILDNING FÖR UTBILDARE

Målet med en utbildningsinsats är att:

 

  • Göra utbildningarna billigare, snabbare och effektivare — och att de blir roligare är en positiv bieffekt.

  • Att stärka utbildarna så att de är trygga i sin roll och har bra pedagogiska verktyg.

  • Kvalitetssäkra utbildningarna så att de ledar till önskat resultat.

  • Få nöjdare deltagare.

SÅ HÄR FUNGERAR UTBILDNINGEN

För att effekten av utbildningsinsatsen ska bli så stor som möjligt arbetar vi utifrån en före‐under-efter‐modell.

Inför utbildningen

Varje deltagare förbereder sig genom att besvara ett antal frågor, som vi skickar ut två veckor innan utbildningen. Syftet med frågorna är att var och en identifierar en eller ett par utbildningar eller utbildningsdelar som de anser behöver effektiviseras. De får också gradera dessa utbildningars effektivitet på en skala från 0 till 10. På detta sätt blir alla deltagare förberedda inför utbildningen och vi har också ett ursprungsläge att mäta effekten på insatsen.

Under utbildningen

Under fullspäckade, inspirerande och roliga dagar får deltagarna lära sig metoder, övningar och aktiviteter för att göra utbildningar och möten effektiva, genom att skapa interaktivitet på olika sätt. Stor vikt läggs åt att implementera de olika verktygen i deltagarnas befintliga utbildningar.

Efter utbildningsdagarna

För att snabbt komma igång på hemmaplan efter utbildningsdagarna, bistår vi med stöd och hjälp för att implementera de smarta verktygen i deltagarnas egna utbildningar. Vi går igenom olika utbildningsmoment tillsammans med kursansvariga och förbättrar där det behövs.

Tillval

Vi kan erbjuda löpande stöd för att ytterligare kvalitetssäkra era utbildningar. I denna tjänst ingår rådgivning, specialistkompetens och löpande projektledning för att säkerställa er utbildningsprocess. Exempel på tillvalstjänster:

  • Skapa körscheman som säkerställer kvalitet och dokumentation

  • Skapa gemensamma utvärderingar

  • Kvalitetssäkra powerpoints och kursmaterial

Utvärdering

Tre månader efter det nya arbetssättet har implementerats mäter vi effekten genom att jämföra tidigare kursutvärderingar från kunder med de nya.

Marble Surface

NÖJDA KUNDER

“Det var en fantastisk utbildning. Hela gruppen gick därifrån inspirerade och glada. Vi fick med oss massor av verktyg och övningar. Redan dagen efter satte vi oss och gjorde om våra utbildningar. Vi har använt allt! Vi ser stor skillnad i våra utvärderingar, deltagarna lär sig mer och nu tycker våra medarbetare dessutom att det är roligt att gå på utbildning."

- Cina Sandlin, chef för kundservice- utbildningar på Tele2.

FLER TJÄNSTER

UTBILDNING FÖR MÖTESHÅLLARE

Som alltid är det viktigt att planera, förbereda, genomföra väl och följa upp — det gäller i högsta grad möten. Vår utbildning ger tydliga spelregler för hur man hanterar möten i organisationen och möteshållare kommer kunna plocka fiffiga metoder från den verktygslåda av praktiska verktyg vi delar med oss av.

EFFEKTIVISERA ERA MÖTEN

Hälften av alla möten saknar syfte och mål. Och de flesta är föga engagerande. Det vill vi råda bot på, för de anställdas skull och för att öka effektiviteten och resultatet i företaget. Denna 3-timmars workshop ger deltagarna en mängd vassa verktyg för att rädda mötet — verktyg och metoder som skapar glädje, engagemang och delaktighet.

 

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. Läs mer