top of page
ima165246_edited_edited.jpg

Stresshantering – Jobba hjärnsmart

För höga krav, för lite tid och dålig support. Eller brist på ansvar och understimulerande uppgifter. Det finns en stor mängd orsaker till varför stressnivåerna i dagens företag är skyhöga. Den nya arbetsmiljölagen kring organisatorisk och social arbetsmiljö har gett arbetsgivaren ett större ansvar att arbeta förebyggande med dessa frågor. Det är bra tycker vi!

En ergonom känner de flesta till, det är en person som hjälper till att se till att den fysiska arbetsplatsen håller en god standard, att vi har bra ljus, en stol med rätt inställning med mera. En mental ergonom vet inte många vad det är. Det är en person som hjälper till med den mentala delen av vårt arbete, det vill säga att vi har ordning och reda i vårt huvud. Något som gör att vi kan prestera på topp samtidigt som vi mår bra. 

Upplägg workshop

 

Vår utbildning Jobba hjärnsmart är utvecklad av en av Sveriges främsta stressexperter, Anneli Godman. Träningen görs till stor del i vardagen och målet är att må bra och samtidigt kunna prestera på topp.

Steg 1. Föreläsning

Under en två timmar lång föreläsning ger vi deltagarna insikter i hur hjärnans exekutiva förmåga och arbetsminne vill ha det för att fungera maximalt inom områden som kreativitet, effektivitet, beslutsfattande, problemlösning, planering och fokusering. När pressen är stor störs dessa funktioner lätt vilket resulterar i sämre resultat och ökad stress. Vi presenterar PFC-modellen (planering, fokusering och chilla), där mindfulness ingår som en bärande del. Vi gör några övningar tillsammans för att implementera de nya verktygen.

Är du enbart intresserad av föreläsningen finns mer info här.

Steg 2. Träning i vardagen

Efter föreläsningen tar det viktigaste arbetet vid, att skapa nya vanor. Med hjälp av en webbportal får deltagarna träna tillsammans under fyra veckor och får dessutom personlig coaching i realtid. Deltagarna får hjälp att genom definierade övningar skapa egna mål och träna mental ergonomi i vardagen utifrån PFC-modellen. Själva träningen sker i utförandet av de vanliga arbetsuppgifterna och tar ingen extra tid utan skapar snarare tidsvinst genom att de tränar på att arbeta på ett effektivare sätt utifrån hur hjärnan vill ha det. Övningarna utförs i vardagens arbetsuppgifter så att kunskapen implementeras och omsätts till praktik direkt. Deltagarna får nya övningar flera gånger i veckan och nivån höjs successivt. Förutom att deltagarna får coaching interagerar de också mycket med varandra i portalen och utbyter erfarenheter.

Steg 3. Fira framgångar och planera för fortsatt implementering

Efter fyra veckor med träning i vardagen träffas vi igen och summerar och diskuterar våra framgångar, erfarenheter, svårigheter och möjligheter. Vi sätter upp nya mål för produktivitet och välmående och stakar ut framtida riktlinjer för att nå dit. 

Målet med utbildningen

Målet är att deltagarna efter utbildningen ska känna:

  • ökat välbefinnande med minskad negativ stress

  • bättre besluts- och problemlösningsförmåga

  • styrka att kunna prestera, även under press

  • att den psykosociala stressen minskat

  • att den känslomässiga styrkan och impulskontrollen stärkts

Kvalitetssäkrad utbildning

Att genomföra en utbildningsinsats innebär investeringar i både pengar och tid. Våra erfarenheter visar att största möjliga effekt fås genom att:

  • insatsen inleds med förklarande kunskap, alla får veta ”varför”

  • tidsinsatsen är rimlig och prioriterad

  • verktygen är enkla att använda i vardagen

  • träningen sker i vardagen

  • en coach interagerar med deltagarna

Vi mäter effekterna efter utbildningen

Resultatbolaget genomför alltid en effektmätning av utbildningsinsatsen i portalen genom att deltagarna utvärderar sina egna resultat och får sätta ord på den faktiska lärdomen. Detta kompletteras med traditionella utvärderingar.

4,9 av 5 i kundnöjdhet
Skräddarsydda och öppna utbildningar för chefer och ledare

Vi brinner för att få människor och organisationer att växa och må bra!

 Visste du att 70 % av alla organisationer misslyckas  med sina förändringsarbeten? Och att endast 10 % av dem som går en ledarskapsutbildning lyckas med sin förändring? 

Resultatbolaget hjälper er att lyckas! Vi är en strategisk partner som hjälper er hela vägen från behovsanalys till förankrad förändring. Vi mäter, följer upp och leder våra kunder hela vägen.

Självklart skräddarsyr vi våra utbildningar, program och workshops efter era behov!

 

Vill du veta mer om hur vi jobbar för att nå hållbara resultat?

bottom of page