top of page
befZXZRA_beskuren_edited_edited.jpg

Konflikthantering

Konflikter är som eld. Under kontrollerade former; med rätt bränsle och tydliga spelregler om var det får brinna så är det bra, men en okontrollerad eld kan sluka allt i sin väg och bli oerhört destruktiv och kostsam. Rätt hanterade kan konflikter på arbetsplatser vara av godo och leda till förbättringar i relationer, processer och strukturer. Och fel hanterade — ofta genom att hoppas att det löser sig av sig själv — kan dessa konflikter leda till att inget arbete blir gjort alls och till lidande för de inblandade parterna som i vissa fall ägnar all sin tid, även privat, åt att tänka på konflikten. Konflikter har potentialen att döda produktivitet, kreativitet, skapa vantrivsel och orsaka sjukskrivningar. Men det behöver inte vara så.

Resultatbolaget hjälper till att förebygga konflikter

Förmågan att kunna förutse, förebygga och hantera konflikter är en kompetens som leder till bättre fungerande samarbeten mellan människor och grupper. På Resultatbolaget har vi många års erfarenhet av konflikthantering — både från domstolsförhandlingar, samtalsledning, medling och att förebyggande arbeta med grupper för att skapa tydliga spelregler kring konflikter så att elden kan hållas inom kontroll och till och med bidra med sin värme och energi. Att arbeta förebyggande med konflikthantering är en mycket bra investering/försäkring och leder till att det i organisationen finns en förståelse för vad konflikter är, att de är naturliga, förväntade och att det finns en tydlighet kring hur dessa hanteras. Konflikter blir då inget "farligt" om de hanteras på ett tidigt stadium. 

Om konflikten är ett faktum … Resultatbolaget hjälper till med medling och konflikhantering

Om konflikten är ett faktum och den redan har eskalerat utom kontroll kan vi hjälpa till med konflikthanteringen. Ett sådant uppdrag inleds med att vi utvärderar situationen genom att intervjua de inblandade personerna. Vi analyserar våra observationer och återkopplar till uppdragsgivaren. Tillsammans tittar vi på åtgärder och tar fram en handlingsplan. Vi har sett snabba förändringar och stora vinster med att ta fram gemensamma spelregler för företaget, som syftar till att vända den negativa spiralen och låta konflikter få ta så lite tid och energi som möjligt på arbetsplatsen.

 Visste du att 70 % av alla organisationer misslyckas  med sina förändringsarbeten? Och att endast 10 % av dem som går en ledarskapsutbildning lyckas med sin förändring? 

Resultatbolaget hjälper er att lyckas! Vi är en strategisk partner som hjälper er hela vägen från behovsanalys till förankrad förändring. Vi mäter, följer upp och leder våra kunder hela vägen.

Självklart skräddarsyr vi våra utbildningar, program och workshops efter era behov!

 

Vill du veta mer om hur vi jobbar för att nå hållbara resultat?

bottom of page