Konflikthantering med Resultatbolaget

Konflikthantering & MEDLING

Konflikter är som eld. Under kontrollerade former; med rätt bränsle och tydliga spelregler om var det får brinna så är det bra, men en okontrollerad eld kan sluka allt i sin väg och bli oerhört destruktiv och kostsam. Rätt hanterade kan konflikter på arbetsplatser vara av godo och leda till förbättringar i relationer, processer och strukturer. Och fel hanterade — ofta genom att hoppas att det löser sig av sig själv — kan dessa konflikter leda till att inget arbete blir gjort alls och till lidande för de inblandade parterna som i vissa fall ägnar all sin tid, även privat, åt att tänka på konflikten. Konflikter har potentialen att döda produktivitet, kreativitet, skapa vantrivsel och orsaka sjukskrivningar. Men det behöver inte vara så.

Resultatbolaget hjälper till att förebygga konflikter

Förmågan att kunna förutse, förebygga och hantera konflikter är en kompetens som leder till bättre fungerande samarbeten mellan människor och grupper. På Resultatbolaget har vi många års erfarenhet av konflikthantering — både från domstolsförhandlingar, samtalsledning, medling och att förebyggande arbeta med grupper för att skapa tydliga spelregler kring konflikter så att elden kan hållas inom kontroll och till och med bidra med sin värme och energi. Att arbeta förebyggande med konflikthantering är en mycket bra investering/försäkring och leder till att det i organisationen finns en förståelse för vad konflikter är, att de är naturliga, förväntade och att det finns en tydlighet kring hur dessa hanteras. Konflikter blir då inget "farligt" om de hanteras på ett tidigt stadium. 

Resultatbolaget hjälper till med MEDLING OCH konflikthantering

Om konflikten är ett faktum och den redan har eskalerat utom kontroll kan vi hjälpa till med konflikthanteringen. Ett sådant uppdrag inleds med att vi utvärderar situationen genom att intervjua de inblandade personerna. Vi analyserar våra observationer och återkopplar till uppdragsgivaren. Tillsammans tittar vi på åtgärder och tar fram en handlingsplan. Vi har sett snabba förändringar och stora vinster med att ta fram gemensamma spelregler för företaget, som syftar till att vända den negativa spiralen och låta konflikter få ta så lite tid och energi som möjligt på arbetsplatsen.

Marble Surface

NÖJDA KUNDER

“Det här är den bästa och mest användbara ledarskapsutbildning jag har varit på under mina 18 år som chef.”

- Tomas Johansson, chef Transcom

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. Läs mer