NÖHRA - grym metod för att ta nästa språng

Uppdaterat: 18 feb.

Modellen NÖHRA är ursprungligen en sorteringsmodell som används inom coaching. Den fungerar även utmärkt som modell för att arbeta med förbättringar och utveckling

nöhra resultatbolaget

Namnet NÖHRA är en förkortning av


Nuläge Hur är det nu?

Önskat läge Vart vill ni komma?

Hinder Vad hindrar er?

Resurser Vilka resurser har ni?

Aktiviteter Vad behöver ni göra?Genomförande:

1. Inled genom att berätta om syftet, dvs varför ska vi göra detta.

2. Beskriv processen och de olika områdena enligt NÖHRA.

3. Skriv Nuläge högst upp på ett blädderblock.

4. Kartlägg varje område. Börja med att ställa frågor kring Nuläget.

Ta gärna inspiration från frågorna nedanför. Ställ öppna frågor och skriv ner det som deltagarna säger så att alla ser vad som sagts. Obs. använd deltagarnas egna ord i så stor utsträckning som möjlig, undvik att göra egna tolkningar/omformuleringar.Nuläge

· Hur är det nu?

· Hur ser er nuvarande situation ut?

· Hur påverkas ni av er nuvarande situation?

· Vad kan bli bättre?

· Vad är bra i den nuvarande situationen?

· Finns det något som bekymrar er?

· Vad är problemet, mer specifikt?

· Hur vet ni att det är ett problem?

· Vad har ni provat hittills för att förändra er situation?


5. Fortsätt sedan likadant för varje område. Ta dem i tur och ordning. Ta ett nytt blädderblock för varje område. Sätt upp de skrivna blädderblocken på väggen så att ni kan följa processen.Önskat läge

· Vad vill ni uppnå?

· Var och när vill ni uppnå det?

· Hur vet ni att ni har uppnått ert resultat? Vad ser, hör och känner ni då?

· När ni uppnår ert resultat, vad kommer det att leda till?

· Hur påverkar ert resultat andra?

· Behöver ni omdefiniera era långsiktiga mål? I så fall hur?Hinder

· Vad hindrar er?

· Hur hindrar andra er?

· Känner ni igen det här hindret från någon annan del?

· Är det möjligt att nå ert önskade läge?


Resurser

· Vad behöver ni?

· Vad gör ni redan som hjälper er att nå ert önskade läge?

· Vilka resurser har ni redan: tid, kompetens etc? Vilka andra resurser behöver ni?

· Vad förväntar ni er av varandra/andra?

· På en 1-10 skala, hur stor är er motivation att genomföra vad som krävs för att nå målet?


Agera

· Vad behöver ni göra?

· Vilka steg har ni redan tagit för att nå målet?

· Vad börjar/fortsätter/slutar ni göra för att nå ert önskade läge?

· Vad är det första ni behöver göra för att nå ert mål? Hur? När?

· Vad förväntar ni er att andra ska göra för att hjälpa er att nå era mål? Hur säkerställer ni att de vet vad ni förväntar er?


6. När ni har gått igenom alla delar i NÖHRA så gör en tydlig aktivitetslista med vad, vem och när era aktiviteter ska genomföras.


Tid: Ca 60 min

Gruppstorlek: 2-20 personer

Material: blädderblock eller whiteboard + bra tjocka pennor

Förberedelser: IngaVill du lära dig mer om NÖHRA och coaching för endast 100 kr, köp vår e-bok 7-stegs guide till Coaching - digital bok i webbshoppen.


Prenumerera gärna på alla våra blogginlägg, klicka här och fyll i din adress.

1 kommentar

Senaste inlägg

Visa alla

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. Läs mer