top of page

Hitta gnistan och få bättre balans i livet med Livshjulet


Hur lever du ditt liv? Har du alla ingredienser du behöver för att må bra och leva livet fullt ut? Gör en kartläggning av nuläget med hjälp av Livshjulet!Livshjulet är ett verktyg som används för att visuellt bedöma sin nuvarande situation och identifiera områden som kräver förändring. Föreställ dig livet som ett hjul som måste rulla smidigt och där varje del av hjulet är lika stor. Genom att använda Livshjulet för att analysera din nuvarande situation kan du fastställa var obalanser finns och på så vis lättare bestämma vilka förändringar som är nödvändiga för att gå vidare.


Livshjulet är ett användbart verktyg för chefer och ledare i samtal med medarbetare som behöver stöd och ledning. Men vi uppmuntrar alla att använda det – för sin egen skull! 😃.


Här är stegen för att använda Livshjulet:


1. Dela upp ditt livshjul i olika delar.

Varje del representerar en viktig aspekt av ditt liv som du väljer! Exempel på kategorier du kan ta med i ditt hjul:


Fysisk hälsa

Mental hälsa

Vänskapsrelationer

Boende

Ekonomi

Familjeliv

Arbete

Karriär

Utbildning

Personlig utveckling

Kärlek

Fritid

Rekreation / återhämtning

Spritualitet


Välj 8-10 kategorier i ditt livshjul (vår Livshjulet mall innehåller 8 kategorier som du själv fyller i).


2. Föreställ dig ditt idealtillstånd för varje del.

Ta till exempel delen "vänskapsrelationer". Hur skulle du vilja att dina relationer såg ut? Gå igenom varje del av hjulet systematiskt och skriv ner tre exempel på önskvärda lägen för varje område.


3. Utvärdera din nuvarande nivå av tillfredsställelse med varje del.

Är du helt nöjd med varje del av kakan? Känn och färglägg varje del från mitten och utåt. Ju längre du kommer mot den yttre gränsen, desto mer nöjd är du.


4. Hur ser livshjulet ut sin helhet?

Är ditt hjul balanserat och runt? Vilka delar är ur balans? Vilka faktorer påverkar varandra? Fundera och begrunda.


5. Skapa ett specialiserat hjul för varje del i obalans.

Om obalansen finns i arbetet skapar du ett egen hjul för just arbete. Arbetshjulet kan till exempel omfatta arbetstider, arbetsuppgifter, relationer med kollegor, stöd av chefen och så vidare. Du kan fortsätta att arbeta mer detaljerat med varje del av ditt livshjul.


6. Utarbeta en handlingsplan för de områden som behöver förbättras.

De exempel på önskvärda tillstånd som du skrev runt hjulet är de specifika mål du vill uppnå. Hur ska du uppnå dem? Vilka justeringar måste du göra? Vem kan hjälpa dig? Kan du ändra din dagliga rutin, till exempel schemalägga din egen tid i din dagbok? Detta är alla frågor att tänka på när du skapar din handlingsplan. 

Vill du ha hjälp att nå din målbild snabbare?

Resultatbolaget erbjuder coaching för executives, chefer och medarbetare. Våra erfarna coacher stöttar, utmanar och motiverar dig till önskad målbild – oavsett om det handlar om att nå specifika affärsmål, att utveckla personliga egenskaper eller om du behöver ett bollplank för att ta svåra beslut.


Läs mer om:


0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page