top of page

Teamövningar för aktivt lyssnande

Att kommunikation är nyckeln till framgångsrika och välfungerande team förvånar väl få. Ett av de mest kraftfulla verktygen för god kommunikation är aktivt lyssnande. När vi lyssnar aktivt visar vi respekt, skapar förtroende och ökar förståelsen mellan gruppmedlemmarna. Aktivt lyssnande kan vara lättare för vissa och svårare för andra. Se till att göra tid för flera tillfällen till att träna.Upplägg Aktivt lyssnade i teamet – 5 workshops


1. Skapa medvetenhet: Innan ni börjar öva aktivt lyssnande är det viktigt att skapa medvetenhet om dess betydelse och fördelar. Diskutera fördelarna med aktivt lyssnande med gruppen för att skapa en gemensam förståelse för dess roll i förbättrad kommunikation.

Exempel på fördelar med aktivt lyssnande: bättre relationer, ökad kreativitet, effektivare problemlösning, minskad konfliktrisk ...


2. Träna på att lyssna: Här kan man använda parövningar där en person pratar och den andra sedan ska återge vad de hörde. På detta sätt tränar sig deltagarna på att fokusera på att lyssna aktivt utan att distraheras.

För att göra denna övning extra givande kan man gärna ta gärna hjälp av Coachkortleken som ger förslag på saker man kan prata om. Även Fotokorten ger bra underlag för den som ska prata.


3. Träna på icke-verbal kommunikation: Lär gruppen att förstå och tolka icke-verbal kommunikation som kroppsspråk, tonfall och ansiktsuttryck. Detta ger en djupare förståelse för vad som kommuniceras utöver orden. Nedan ett par exempel på övningar man kan använda sig av:

- Speglingsövningar: Låt deltagarna para ihop sig och utse en person som ska leda rörelserna. Personen som leder rörelserna får tre lappar med olika känslor vi kan ha. Den ledande personen ska försöka återge dessa känslor med kroppspråket, medan den andra personen speglar och tolkar rörelser och kroppspråk. Detta hjälper till att skapa medvetenhet om hur kroppsspråket kan förstås och användas.


- Ansiktsuttrycksövningar: Ge gruppen möjligheten att öva olika ansiktsuttryck och hur de kan tolkas. Utmana dem att uttrycka olika känslor som glädje, ilska, sorg och förvåning genom endast ansiktsuttryck. Detta tränar förmågan att förstå och uttrycka känslor genom icke-verbala signaler.


Diskutera efteråt vad som var svårt och hur deltagarna upplevde övningen.


4. Använd övningar som främjar empati: Emotionell intelligens är en nyckelkomponent i aktivt lyssnande. Använd övningar som uppmuntrar gruppen att se saker från andras perspektiv för att förbättra förståelsen och empatin. Här är ett exempel på övning:


- "Walk in My Shoes": Be varje individ att skriva ner en kort beskrivning av en svår eller utmanande situation de har upplevt. Lägg sedan lapparna i en hatt och låt varje person slumpmässigt välja en lapp och läsa högt vad som står. Gruppen ska sedan försöka sätta sig in i den personens situation och ge förslag på hur de kan stötta personen.


5. Feedback och utvärdering: Missa inte att planera in en workshop där ni ger feedback och utvärderar hur aktivt lyssnande tillämpas inom gruppen. Identifiera styrkor och områden som kan förbättras? Hur tar vi nästa steg?


Följ upp och fortsätt träna


Implementera aktivt lyssnande i gruppens kultur: För att göra aktivt lyssnande till en vana, integrera det i gruppkulturen. Uppmuntra till att använda "lyssningsfärdigheterna" i alla interaktioner och ge kontinuerlig uppmuntran.

Fortsätt träna regelbundet: Aktivt lyssnande är en färdighet som kan förbättras med träning och repetition. Sätt gärna upp regelbundna övningssessioner för att bibehålla och förbättra färdigheterna över tid.

Att öva aktivt lyssnande i grupper är en kontinuerlig process som kräver engagemang och vilja från alla medlemmar. Genom att göra det till en prioritet kan gruppen skapa en mer inkluderande och effektiv kommunikationsmiljö där varje individ känner sig hörd och förstådd.


Att praktisera aktivt lyssnande i grupper är en utmaning, men med rätt vägledning och övningar kan det bli en naturlig del av gruppens kommunikation.


Lycka till!


0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentarios


bottom of page