top of page

Masterminding

Uppdaterat: 14 juni 2021

Spelade du strategispelet Mastermindning när du var liten? Det gjorde jag. Det handlade om att försöka lista ut hur den andra spelaren hade satt upp sina spelare. Den här metoden har inte många likheter med spelet, men en är att du kopplar du ihop hjärnan med de andra. Den största skillnaden är att du med denna mötesmetod är generös och delar med dig och berättar precis vad du tänker och vad du kan.

masterminding resultatbolaget

Syfte: Att hjälpa varandra att komma vidare med frågor, problem och funderingar som deltagarna inte har kunnat lösa själva. Här hjälps alla åt att uppnå mål och övervinna utmaningar, föreslår idéer, ger feedback, uppmuntrar och inspirerar.


Gruppstorlek: 4-8 personer

Tidsåtgång: 1-2 timmar

Material: papper och pennor till deltagarna, timer


Förberedelser: dela upp tiden för övningen så att varje deltagare får lika mycket tid som fokusperson. Om ni har 60 min räkna bort 15 min för uppstart och avslut. Om ni är 4 personer får alltså varje person ca. 11 minuter i fokus.


Genomförande

1. Gå igenom spelreglerna:

a. När fokuspersonen ska beskriva sin utmaning bör hen vara kort och kärnfull med problemet (inga långa utläggningar och all historik utan kort bakgrund och specifikt vad den vill ha hjälp med).

b. Alla idéer är välkomna. För att bana väg för de briljanta behövs både bra, knasiga och ogenomtänkta idéer.

c. Alla ska hinna komma till tals, flera gånger. Om någon har ett lösningsförslag som tar lång tid att beskriva räcker det att hen säger att hen har en idé kring detta som de får berätta om för fokuspersonen efteråt.

d. När brainstormingen startar så får fokuspersonen inte säga något utan bara skriva ner vad som sägs, le och tacka.


2. Fråga vem som vill börja med sin utmaning. Den blir då ”fokusperson” och börjar med att i någon eller några minuter berätta – kortfattat – om sitt problem och vilken typ av hjälp som önskas. Det kan handla om de andras spontana tankar, feedback, ett annat synsätt, förslag på lösningar, coachande frågor, kontakter eller egna erfarenheter etc.


3. Nu är det gruppens uppgift att bidra med det som fokuspersonen önskar genom att brainstorma och ge sina bästa tips, idéer och förslag. Alla behöver vara konkreta och specifika utan att bli långrandiga.


4. När tiden är slut tackar fokuspersonen de andra i gruppen och därefter är det dags för nästa person som blir fokusperson och upprepar processen ovan.


5. Avsluta genom att gå varvet runt där alla får berätta en idé de fick kring sin utmaning och som de kommer att testa inom den närmaste tiden. Om ni har återkommande möten är det bra att skriva ner dessa åtaganden och följa upp på nästa möte.


Kundcase

Vi använde Masterminding på ett chefsnätverk med drygt 60 personer. I inbjudan fick alla deltagare i uppgift att förbereda en aktuell utmaning eller problem. Vi delade in deltagarna i mindre grupper och de fick hjälpa varandra med hjälp av Masterminding. Detta moment av mötet blev mycket uppskattat – deltagarna vittnade om att de hade fått många bra råd och tips, inte bara kring sin egen utmaning utan också genom att lyssna på varandras utmaningar. Det här var flera år sedan och än idag håller de fortfarande Mastermindmöten.


Prenumerera gärna på alla våra blogginlägg, klicka här och fyll i din adress.

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page