top of page

Beskriv en sak – en övning i kommunikation!Vi har nog alla upplevt hur svårt kommunikation kan vara och att veta att den vi pratar med uppfattar det vi vill förmedla. Den här övningen visar på vikten av att vara tydlig, hur viktigt aktivt lyssnande är och hur svårt det blir när vi inte får ställa följdfrågor. Perfekt när du vill utveckla kommunikationen i en grupp.


Jag har använt övningen i flera av mina ledningsgrupper. Förutom att det brukar ge upphov till många skratt och "abstrakta konstverk" har det också givit viktiga insikter kring hur vi varit när vi delegerat uppdrag och arbetsuppgifter till varandra och till medarbetare. Som delegerande chef kanske vi mest snackat på och förväntat oss att mottagaren ska uppfatta det vi tänker, eller som mottagare av en uppgift har vi kanske lyssnat lite för lite, tolkat och glömt att ställa kontrollfrågor.


Instruktion:

Övningen går ut på att en person i gruppen beskriver ett vardagligt föremål för de andra som, utan att se föremålet, ska rita av det. De som ritar får inte ställa frågor och den som beskriver får inte säga vad föremålet används till, vilket material det är gjort av eller var man finner det. Hen ska helt enkelt beskriva hur föremålet ser ut. Låt gruppen utse en person som ska beskriva ett föremål. Övriga får papper och penna och ställer sig med ryggen mot beskrivaren så att de inte ser föremålet. Under ett antal minuter får gruppen beskriva och rita. När någon tror sig veta vad det är för föremål räcker den upp handen. Låt de andra fortsätta rita så att alla får chansen. När den som beskriver känner sig klar eller många i gruppen listat ut vad det är de ritar avbryter ni. Visa upp föremålet och teckningarna för varandra. Ofta blir det många aha-upplevelser och skratt.

Gör gärna fler omgångar där ni byter vem som beskriver och vilka som ritar.


Reflektera tillsammans exempelvis kring hur svårt det är att lyssna aktivt, hur svårt det är att veta om man uppfattats på rätt sätt när man inte kan ha en dialog och hur begränsande det blir att inte få ställa följd- och kontrollfrågor. I vilka situationer i vardagen kan det vara extra viktigt att säkerställa att man menar samma sak? Hur kan vi utveckla vår kommunikation för att förstå varandra bättre?


Exempel på föremål att rita av:

  • Sax

  • Gaffel

  • Kåsa/ mugg

  • Hålslag

  • Spade

  • Glödlampa

  • Solglasögon

  • Gem

  • Tennisracket


Lycka till!


 

Gustav Öhrn är konsult och ledarutvecklare på Resultatbolaget.

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page