5OtV-Jog_beskuren.jpg

MÖTESUTBILDNING

MÖTESUTBILDNING - EN PRAKTISK UTBILDNING FÖR ALLA SOM VILL BLI BÄTTRE MÖTESBOKARE

Denna utbildning riktar sig till alla som vill nå konkreta resultat med en grupp. Du kanske har formellt arbetsledar- eller chefsansvar eller så är din roll projektledare, processledare, verksamhetsutvecklare. Oavsett om du har formell ledare eller inte, behöver du få människor att samverka och uppnå resultat tillsammans.

Denna utbildning ger dig kunskap om hur du leder möten som skapar delaktighet på riktigt! Du lär dig hur du skapar engagemang och tar tillvara deltagarnas kompetens på bästa sätt. Många upplever att de deltar och håller i möten som är otydliga och inte leder framåt. Här får du verktyg och metoder som lär dig leda möten som både är meningsfulla och effektiva.

Det blir två aktiva dagar där du får pröva flera verktyg och metoder som skapar en bra process i både den lilla och stora gruppen. I stället för att en mötesledare leder mötet och deltagarna är passiva lyssnare, blir de aktiva medskapare till mötet och kommer även att lära sig mer. Med olika kreativa övningar skapas delaktighet och engagemang hos deltagarna.

Som avslutning på kursen får du planera ett möte. Det gör att du direkt kommer att få nytta av och implementera dina nya kunskaper.

Efter utbildningen kommer du ha verktyg för att planera, genomföra och följa upp möten på ett bra sätt. Resultatet blir att dina möten blir billigare, snabbare och effektivare. Att mötena dessutom blir roligare är en positiv bieffekt!

innehåll

 • Hur du startar, genomför och avslutar ett möte på sätt som skapar engagemang
   

 • Hur du bemöter olika typer av utmanade deltagare
   

 • Konkreta verktyg för planering, förberedelse, genomförande och efterarbete av möten
   

 • Digitala verktyg – tips om de bästa verktygen på marknaden och hur man använder dem. • Individuell planering av ett eget möte för att snabbt få användning av de nya kunskaperna.

Onsdagen den 15 januari 2020 09.00-16.00

 • Verktyg för uppstart – Olika sätt för att få en bra start på mötet. Vi testar verktygen Startkort, Fotokort samt Förväntningar & Farhågor.
   

 • Verktyg för samarbete och för att skapa trygghet i gruppen. Omvända listan, Pluppmetoden, Spelregler är verktygen.
   

 • Verktyg för genomförande av ett möte. Vi arbetar med förbättringar, idégenerering och beslutsfattande, Vi tar hjälp av sorteringsverktyget NÖHRA och utvärderar förslag med PMI och BREM.
   

 • Körschemat: Vi lär oss använda ett körschema, mötesledarens viktigaste planeringsverktyg.
   

 • Vi stämmer av första dagen med hjälp av det digitala verktyget Mentimeter.

UTBILDNINGSLEDARE

KARIN HEDÉN

Utbildningen genomförs av Karin Hedén på Resultatbolaget. Karin har arbetat med utbildning och kompetensutveckling i 17 år, både i Sverige och internationellt. Hon är en uppskattad pedagog som lever som hon lär och skapar interaktivitet i allt hon gör. Bland sina meriter har hon bland annat drivit igenom ett nytt sätt att arbeta med möten och utbildning på ett stort industriföretag, något som besparade företaget stora kostnader i både tid och pengar. Tillsammans med Fredrik Bauer har hon skrivit boken Mötesräddaren.

Torsdagen den 16 januari, kl 09.00 - 16.00

 • Uppstart: Vi bildar nya grupper och lär känna varandra med hjälp av Coachkortleken.

 • Utmanade deltagare: Strategier för att ta hand om olika typer av utmanande mötesdeltagare, t.ex. Storsnackaren, Kritikern, Den ovillige, Bakåtsträvaren och Den tyste. Till detta använder vi Kuvertmetoden.

 • Våra processer: Rekryterings-, utvecklings- eller budgetprocessen. Vi förenklar och skapar delaktighet med hjälp av verktygen Visuell planering och Post-its samt med en app som fixar dokumentationen på ett kick.

 • ”Mötesverkstad” Vad är på gång hos dig – kickoff, konferens, workshop, personalmöte, projektgruppsmöte? Vi planerar, väljer verktyg och arbetssätt, tidsplanerar och gör ett körschema för ditt möte.

 • Tips och trix som mötesledare: Digitala verktyg för att underlätta planering och genomförande av möten. Om rollen, förhållningssättet och rekvisitan.

 • Avslut: Vi testar tre olika verktyg för att avsluta mötet på topp. Talking stick, Pop-corn och Kinestetisk utvärdering.

INFORMATION

Dag:

15-16 januari kl 09.00 - 16.00


Plats:

Stockholm - Birger Jarlsgatan 58 (Ekskäret - Klustret)

Pris:

12 900 SEK exkl. moms


Betalningsvillkor:

Anmälan är bindande, men kan överlåtas till någon annan vid förhinder.

Vill du ha ett gratis smakprov av boken

Mötesräddaren - 21 verktyg för kreativa möten ?


Fyll i din emailadress så skickar vi den till dig!

Tack för att du skickar in!

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. Läs mer