top of page
pI7CB9wA_edited.jpg

Mötesteknik för mötesledare

Vill du blir bättre på att hålla effektivare, intressantare och roligare möten, både fysiska såväl som digitala?! Då kan vi på Resultatbolaget hjälpa dig. Vi har många års erfarenhet av att leda och utbilda mötesledare i att hålla och skapa bättre möten. Vår vision är att rädda människor från tråkiga möten. Resultatet blir att du är med och bidrar att skapa effektivare möten på din arbetsplats. 

 

Många vill bli bättre på att hålla fysiska såväl som digitala möten. Men var ska man börja? Lugn, vi hjälper dig! Resultatbolaget erbjuder skräddarsydda mötesledarutbildningar som hjälper dig skapa effektiva möten med aktiva, engagerade deltagare. Du får verktygen som behövs för att kunna planera, genomföra och följa upp möten på ett optimalt sätt.

Därför ska du gå vår utbildning Mötesteknik för mötesledare

Visste du att svenska tjänstepersoner i genomsnitt lägger hela 30 % av sin arbetstid på att delta i möten (50 % om du är chef!), och att närmare hälften av mötesdeltagarna brukar känna sig osäkra på vad som faktiskt bestämts när mötena avslutats? Detta innebär så klart att väldigt mycket arbetstid går förlorad, vilket påverkar företagets lönsamhet negativt. Som tur är finns det en lösning på detta! Genom att investera några timmar av din tid i att gå vår mötesutbildning kommer ni nämligen att spara in tid samtidigt som ni ökar er lönsamhet.

 

Vem kan gå vår utbildning Mötesteknik för mötesledare?

Vår mötesledarutbildning vänder sig till dig som håller i och leder möten och utbildningar i ditt dagliga arbete. Många som väljer att gå vår mötesledarutbildning arbetar som chefer, projektledare, produktionsledare och utbildare inom alla möjliga typer av branscher.

 

Resultatet efter utbildningen:

När du genomfört vår utbildning Mötesteknik för Mötesledare kommer era möten att bli:

  • Effektivare. Då du lär dig rätt tekniker för att hålla effektiva möten kommer det bli tydligare för deltagarna vad som diskuteras och vad ni kommit fram till.

  • Resurssparande. Då era möten blir effektivare sparar ni in värdefull arbetstid, vilket resulterar i sparade resurser som istället kan läggas på annat som gynnar er verksamhet.

  • Roligare. En klar bonus som kommer att uppskattas av alla mötesdeltagare är att våra mötesledarutbildningar resulterar i roligare möten!

Detta lär du dig:

På Resultatbolaget vet vi att människorna och arbetsuppgifterna och därmed även behoven ser olika ut från företag till företag. Därför skräddarsyr vi våra mötesutbildningar efter just ditt företags förutsättningar och önskemål. Utbildningen löper vanligen mellan en till två dagar och fokuserar på det som just du behöver bli bättre på för att kunna hålla bättre möten. Som deltagare kommer du få testa alla metoder och verktyg, dagen blir väldigt interaktiv.

 

Detta får du träna på när du deltar på utbildningen Mötesteknik för Mötesledare:

  • För- och nackdelar med olika typer av möten

  • Hur du startar och avslutar ett möte på ett interaktivt sätt för att skapa engagemang

  • Konkreta verktyg för planering, förberedelse, genomförande och uppföljning av möten

  • Övningar, metoder och spel som gör era möten mer effektiva, kreativa och engagerande

  • Hur du kan leda hybridmöten på bästa sätt (möten där några deltagare är på plats och några är med digitalt)

  • Hur du planerar ett möte för att praktisera vad du lärt dig under mötesledarutbildningen

Uppföljning:

För att säkerställa att du fått resultat av utbildningen Mötesteknik för Mötesledare ingår alltid en uppföljning med eftermätning. Detta görs via en webbenkät som många dessutom använder för att presentera sina resultat för företagets ledningsgrupp efter genomförd utbildning för att visa på uppnådda resultat.

 

Varmt välkommen kontakta oss för mer information och offert redan idag!

4,9 av 5 i kundnöjdhet
Skräddarsydda och öppna utbildningar för chefer och ledare

Vi brinner för att få människor och organisationer att växa och må bra!

bottom of page