Mötesledarutbildning med Resultatbolaget

MÖTESTEKNIK – FÖR EFFEKTIVA MÖTEN

Vill du blir bättre på att hålla effektivare, intressantare och roligare möten, både fysiska såväl som digitala?! Då kan vi på Resultatbolaget hjälpa dig. Vi har många års erfarenhet av att leda och utbilda mötesledare i att hålla och skapa bättre möten. Vår vision är att rädda människor från tråkiga möten. Resultatet blir att du är med och bidrar att skapa effektivare möten på din arbetsplats. 

 

Många vill bli bättre på att hålla fysiska såväl som digitala möten. Men var ska man börja? Lugn, vi hjälper dig! Resultatbolaget erbjuder skräddarsydda mötesledarutbildningar som hjälper dig skapa effektiva möten med aktiva, engagerade deltagare. Du får verktygen som behövs för att kunna planera, genomföra och följa upp möten på ett optimalt sätt.

Därför ska du gå vår mötesledarutbildning

Visste du att svenska tjänstepersoner i genomsnitt lägger hela 30 % av sin arbetstid på att delta i möten (50 % om du är chef!), och att närmare hälften av mötesdeltagarna brukar känna sig osäkra på vad som faktiskt bestämts när mötena avslutats? Detta innebär så klart att väldigt mycket arbetstid går förlorad, vilket påverkar företagets lönsamhet negativt. Som tur är finns det en lösning på detta! Genom att investera några timmar av din tid i att gå vår mötesutbildning kommer ni nämligen att spara in tid samtidigt som ni ökar er lönsamhet.

 

Vem kan gå vår mötesledarutbildning

Vår mötesledarutbildning vänder sig till dig som håller i och leder möten och utbildningar i ditt dagliga arbete. Många som väljer att gå vår mötesledarutbildning arbetar som chefer, projektledare, produktionsledare och utbildare inom alla möjliga typer av branscher.

 

Resultatet efter en mötesledarutbildning

När du genomfört vår mötesledarutbildning kommer era möten att bli:

  • Effektivare. Då du lär dig rätt tekniker för att hålla effektiva möten kommer det bli tydligare för deltagarna vad som diskuteras och vad ni kommit fram till.

  • Resurssparande. Då era möten blir effektivare sparar ni in värdefull arbetstid, vilket resulterar i sparade resurser som istället kan läggas på annat som gynnar er verksamhet.

  • Roligare. En klar bonus som kommer att uppskattas av alla mötesdeltagare är att våra mötesledarutbildningar resulterar i roligare möten!

Detta lär du dig på vår mötesledarutbildning

På Resultatbolaget vet vi att människorna och arbetsuppgifterna och därmed även behoven ser olika ut från företag till företag. Därför skräddarsyr vi våra mötesutbildningar efter just ditt företags förutsättningar och önskemål. Våra mötesledarutbildningar löper vanligen mellan en till två dagar och fokuserar på det som just du behöver bli bättre på för att kunna hålla bättre möten. Som deltagare kommer du få testa alla metoder och verktyg, dagen blir väldigt interaktiv.

 

Detta får du träna på när du deltar på vår mötesledarutbildning:

  • För- och nackdelar med olika typer av möten

  • Hur du startar och avslutar ett möte på ett interaktivt sätt för att skapa engagemang

  • Konkreta verktyg för planering, förberedelse, genomförande och uppföljning av möten

  • Övningar, metoder och spel som gör era möten mer effektiva, kreativa och engagerande

  • Hur du kan leda hybridmöten på bästa sätt (möten där några deltagare är på plats och några är med digitalt)

  • Hur du planerar ett möte för att praktisera vad du lärt dig under mötesledarutbildningen

Uppföljning av mötesledarutbildningen

För att säkerställa att du fått resultat av vår mötesledarutbildning ingår alltid en uppföljning med eftermätning. Detta görs via en webbenkät som många dessutom använder för att presentera sina resultat för företagets ledningsgrupp efter genomförd utbildning för att visa på uppnådda resultat.

 

Varmt välkommen att anmäla dig till en mötesledarutbildning redan idag!

Marble Surface

NÖJDA KUNDER

"Kursen gav mig många nya verktyg som jag har stor nytta av när jag föreläser, men även när jag behöver sätta strategier och fatta beslut som rör mitt eget företag. De två kursdagarna var inspirerande, nyttiga och roliga!"

- Anna Kleinwichs Magnusson, Stockholms Skrivbyrå 

FLER TJÄNSTER

UTBILDNING FÖR UTBILDARE

Är de utbildningar ni håller tillräckligt vassa? Skapar de högsta möjliga värde för era kunder? Vi har utvecklat ett program som kvalitetssäkrar era utbildningar och gör dem både billigare, snabbare, effektivare och roligare. Era utbildare blir tryggare i sina roller och kunderna blir nöjdare.

EFFEKTIVISERA ERA MÖTEN

Hälften av alla möten saknar syfte och mål. Och de flesta är föga engagerande. Det vill vi råda bot på, för de anställdas skull och för att öka effektiviteten och resultatet i företaget. Denna 3-timmars workshop ger deltagarna en mängd vassa verktyg för att rädda mötet — verktyg och metoder som skapar glädje, engagemang och delaktighet.

 

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. Läs mer