Mötesledarutbildning med Resultatbolaget

MÖTESLEDARUTBILDNING

I snitt spenderar vi svenskar 30 procent av vår arbetsdag i möten, är du chef är siffran 50 procent. Undersökningar visar att hälften av alla möten är ineffektiva. Det innebär att väldigt mycket arbetstid och pengar går förlorade.

Möteshållaren har en viktig roll i att planera, förbereda, genomföra och utvärdera mötet. På Resultatbolaget erbjuder vi utbildningar inom smart mötesteknik, så att man inte bara har ett tydligt syfte och mål med mötet, utan även skapar möten som engagerar alla deltagare — inte bara några få — och bidrar till uppnådda mål.

Vår utbildning för möteshållare löper vanligtvis mellan en till två dagar och skräddarsys efter företagets behov. Det kan till exempel innehålla:

  • Hur du startar och avslutar ett möte på ett interaktivt sätt

  • För- och nackdelar med olika typer av möten

  • Konkreta verktyg för planering, förberedelse, genomförande och efterarbete av möten

  • Övningar, metoder och spel som kan göra era möten mer kreativa och effektiva

  • Planering av ett möte för att praktisera metoderna

Som avslutning på dagen får du planera ett möte. Du får också med dig konkreta verktyg för att kunna arbeta med möten på ett interaktivt och effektivt sätt i ditt fortsatta arbete. 

Kursen vänder sig till dig som håller i och leder möten och utbildningar i ditt dagliga arbete, till exempel projektledare, produktionsledare och utbildare.

Uppföljning

Efter en tid gör vi en uppföljning med eftermätning för att säkerställa att vi åstadkommit önskat resultat. Detta görs via samma webbenkät som innan utbildningsinsatsen. Resultatet brukar med fördel kunna användas för presentation i ledningsgruppen efter genomförd utbildning.

RESULTATET EFTER EN UTBILDNING FÖR MÖTESHÅLLARE

Deltagarna kommer att ha praktiska metoder och verktyg för att planera, genomföra och följa upp möten på ett sätt som gör era möten:

  • Billigare

  • Snabbare

  • Effektivare

Att mötena dessutom blir roligare är en positiv bieffekt.

Marble Surface

NÖJDA KUNDER

"Kursen gav mig många nya verktyg som jag har stor nytta av när jag föreläser, men även när jag behöver sätta strategier och fatta beslut som rör mitt eget företag. De två kursdagarna var inspirerande, nyttiga och roliga!"

- Anna Kleinwichs Magnusson, Stockholms Skrivbyrå 

FLER TJÄNSTER

UTBILDNING FÖR UTBILDARE

Är de utbildningar ni håller tillräckligt vassa? Skapar de högsta möjliga värde för era kunder? Vi har utvecklat ett program som kvalitetssäkrar era utbildningar och gör dem både billigare, snabbare, effektivare och roligare. Era utbildare blir tryggare i sina roller och kunderna blir nöjdare.

EFFEKTIVISERA ERA MÖTEN

Hälften av alla möten saknar syfte och mål. Och de flesta är föga engagerande. Det vill vi råda bot på, för de anställdas skull och för att öka effektiviteten och resultatet i företaget. Denna 3-timmars workshop ger deltagarna en mängd vassa verktyg för att rädda mötet — verktyg och metoder som skapar glädje, engagemang och delaktighet.

 

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. Läs mer