GRUPPUTVECKLING: UTVECKLA SAMARBETET

Kanske är det en eller ett par i gruppen som helt dominerar. Olösta konflikter som ligger och pyr. Eller så står de egna intresserna i fokus istället för att se till gruppens bästa. Anledningarna kan vara många till varför en grupp inte alltid fungerar så bra. Men när man börjar arbeta med grupputveckling låter man alla i en grupp bli sedda och hörda. All kompetens i gruppen tillvaratas. På Resultatbolaget har vi lång erfarenhet av att få grupper att bli samspelta, effektiva och att leverera bra resultat. 

Med en gemensam plattform, bestående av delaktighet i mål, förväntningar och spelregler kan en grupp öka sin effektivitet och sitt resultat. Om gruppdeltagarna dessutom lär känna varandra väl, lär sig ge och ta emot feedback och känner sig trygga kan resultatet bli fantastiskt.

Vi startar arbetet med en heldags kickoff för gruppen och en uppföljning ett par månader senare. Innan kickoffen träffas vi för att presentera en beteendeanalys som samtliga deltagare gör och som sedan återförs under kickoffen.

Så här fungerar IDI — beteendeanalysen

IDI, Interpersonal Dynamics Inventory, är ett verktyg som syftar till att lära känna varandra (och sig själv) bättre. Det som skiljer IDI från liknande verktyg är att deltagarna förutom att fylla i analysen online själva, även väljer 6-10 personer i sin omgivning som svarar på samma frågor. Deltagarna ser direkt skillnad på hur de ser på sig själva och kan jämföra med hur andra ser på en. Något som ofta leder till aha-upplevelser.

Endagskickoff

När vi träffas igen kommer vi dels ge återkoppling på resultatet av beteendeanalsysen, dels tittar vi på gruppens sammansättning utefter deltagarnas olika beteendestilar. Tillsammans gör vi även aktiviteter där vi enkelt kan se och reflektera över våra beteenden. Vi skapar spelregler för ett ännu bättre samarbete i gruppen, något som tas med tillbaka till arbetet.

Uppföljning

Ett par månader efter kickoffen träffas vi igen för att fördjupa kunskaperna kring IDI, reflektera kring det vi lärde oss sist samt arbeta mer kring hur gruppen fungerar utifrån deltagarnas olika beteendestilar. Detta är också ett bra tillfälle att följa upp spelreglerna och utvärdera hur gruppen fungerar i "verkligheten". Vi tittar närmare på eventuella missförstånd och konflikter för att skapa en ännu tryggare, mer samspelt och effektiv grupp.

Målet med utbildningen

Gruppen ska:

  • få en bra start tillsammans

  • lära känna sig själva och varandra bättre

  • få tydliga och gemensamma spelregler

  • ha roligt och känna sig motiverade

Pris: 30 000 kr + 1 000 kr/deltagare (för beteende analys) för max 20 personer.
Inkluderar 1 heldag med uppföljning på 3 timmar.

NÖJDA KUNDER

"Jag gick en Goal Mapping Workshop på Resultatbolaget för att sätta mål och nu gäller det att tänka sig för. Mina mål har ju nästan slagit in lite väl fort ibland!" 

- Jörgen Kjellgren, Magine 

FLER TJÄNSTER

LEDNINGSGRUPPS-UTVECKLING

Ledningsgruppen är motorn i organisa-tionens utveckling, men ägnar sällan tid åt att smörja sitt eget maskineri. Suboptimering och stuprörstänk är vanliga hinder för ledningsgrupper. Våra program för ledningsgrupper skapar en ökad teamkänsla där samarbetet, effektiviteten och produktiviteten ökar. Inte minst blir arbetsglädjen större. 

HANTERA ALLA KONFLIKTER

Konflikter på arbetsplatsen kostar både pengar och lidande, och själva jobbet blir sämre gjort. Oavsett anledning eller graden av konflikt så går den att lösa. Genom intervjuer med medarbetare och delaktighet i företagets möten bildar vi oss en uppfattning av situationen och kan som oberoende part med relativt snabba medel föreslå åtgärder.

 

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. Läs mer