Jobba Hjärnsmart
          – med mental ergonomi

För höga krav, för lite tid och dålig support. Eller brist på ansvar och understimulerande uppgifter. Det finns en stor mängd orsaker till varför stressnivåerna i dagens företag är skyhöga. Den nya arbetsmiljölagen kring organisatorisk och social arbetsmiljö har gett arbetsgivaren ett större ansvar att arbeta förebyggande med dessa frågor. Det är bra tycker vi!

En ergonom känner de flesta till, det är en person som hjälper till att se till att den fysiska arbetsplatsen håller en god standard, att vi har bra ljus, en stol med rätt inställning med mera. En mental ergonom vet inte många vad det är. Det är en person som hjälper till med den mentala delen av vårt arbete, det vill säga att vi har ordning och reda i vårt huvud. Något som gör att vi kan prestera på topp samtidigt som vi mår bra. 


SÅ HÄR FUNGERAR UTBILDNINGEN
Vår utbildning i mental ergonomi är utvecklad av en av Sveriges främsta stressexperter, Anneli Godman. Träningen görs till stor del i vardagen och målet är att må bra och samtidigt kunna prestera på topp. 

Steg 1. Föreläsning
Under en föreläsning ger vi deltagarna insikter i hur hjärnans exekutiva förmåga och arbetsminne vill ha det för att fungera maximalt inom områden som kreativitet, effektivitet, beslutsfattande, problemlösning, planering och fokusering. När pressen är stor störs dessa funktioner lätt vilket resulterar i sämre resultat och ökad stress. Vi presenterar PFC-modellen (planering, fokusering och chilla), där mindfulness ingår som en bärande del. Vi gör några övningar tillsammans för att implementera de nya verktygen. Föreläsningen sker centralt i Stockholm mellan 09.00-11.00 den 25 januari. Har du inte möjlighet att vara på plats får du en inspelad presentation i efterhand som du kan titta på i lugn och ro.

Steg 2. Träning i vardagen
Efter föreläsningen tar det viktigaste arbetet vid, att skapa nya vanor. Med hjälp av en webbportal får deltagarna träna tillsammans under fyra veckor och får dessutom personlig coaching i realtid. Deltagarna får hjälp att genom definierade övningar skapa egna mål och träna mental ergonomi i vardagen utifrån PFC-modellen. Själva träningen sker i utförandet av de vanliga arbetsuppgifterna och tar ingen extra tid utan skapar snarare tidsvinst genom att de tränar på att arbeta på ett effektivare sätt utifrån hur hjärnan vill ha det. Övningarna utförs i vardagens arbetsuppgifter så att kunskapen implementeras och omsätts till praktik direkt. Deltagarna får nya övningar flera gånger i veckan och nivån höjs successivt. Förutom att deltagarna får coaching interagerar de också mycket med varandra i portalen och utbyter erfarenheter.

Steg 3. Fira framgångar och planera för fortsatt implementering
Efter fyra veckor med träning i vardagen träffas vi igen och summerar och diskuterar våra framgångar, erfarenheter, svårigheter och möjligheter. Vi sätter upp nya mål för produktivitet och välmående och stakar ut framtida riktlinjer för att nå dit. Vi ses i Stockholm fredagen den 24 februari kl 09.00-11.00 (plats meddelas senare). Om du inte har möjlighet att vara med på plats kan du koppla upp dig och vara med via länk.

MÅLET MED UTBILDNINGEN
Målet är att deltagarna efter utbildningen ska känna:
  • ökat välbefinnande med minskad negativ stress
  • bättre besluts- och problemlösningsförmåga
  • styrka att kunna prestera, även under press
  • att den psykosociala stressen minskat
  • att den känslomässiga styrkan och impulskontrollen stärkts

SÅ HÄR KVALITETSSÄKRAR VI UTBILDNINGEN 
Att genomföra en utbildningsinsats innebär investeringar i både pengar och tid. Våra erfarenheter visar att största möjliga effekt fås genom att:
  • insatsen inleds med förklarande kunskap, alla får veta ”varför”
  • tidsinsatsen är rimlig och prioriterad
  • verktygen är enkla att använda i vardagen
  • träningen sker i vardagen
  • en coach interagerar med deltagarna
 
VI MÄTER EFFEKTERNA EFTER UTBILDNINGEN
Resultatbolaget genomför alltid en effektmätning av utbildningsinsatsen i portalen genom att deltagarna utvärderar sina egna resultat och får sätta ord på den faktiska lärdomen. Detta kompletteras med traditionella utvärderingar.
 

NÄSTA TILLFÄLLE ATT GÅ KURSEN I MENTAL ERGONOMI: 25 JANUARI

Nu kan du anmäla dig till kursen i mental ergonomi. Den kickar igång i det onlinebaserade programmet den 25 januari. I programmet får du övningar som du gör i dina vanliga arbetsuppgifter, träningen tar ingen extra tid. Boka in dig på årets kanske viktigaste kurs – och lär dig att jobba hjärnsmart du med. Anmäl dig här genom att klicka på den orange knappen här nedanför.

KURS I MENTAL ERGONOMI - Kurs i mental ergonomi

Pris:
3 900 kr
Inkl. 25% Moms
Antal:
I detta onlinebaserade program får du träna dig i att jobba hjärnsmart. Varje vardag under fyra veckor får du ny kunskap och utmaningar att göra i en webbportal. Övningarna applicerar på dina vanliga arbetsuppgifter, något som gör att du faktiskt sparar tid, trots utbildningen. Resultatet är mer fokus på rätt saker, mer beslutsförmåga, mindre stress och ökat välbefinnande. Kursen pågår under fyra veckor med start den 25 januari. Du får en egen coach som stöttar just dig och dina individuella behov under kursen. 
Läs mer här: Mental ergonomi

HÖR AV DIG TILL OSS SÅ
BERÄTTAR VI MER

NÖJDA KUNDER

”Jag har nyligen gått en ledarskapsutbildning och just nu börjat på ytterligare en utbildning och ingen av de kurserna kan mäta sig med detta. Att göra det här tillsammans med teamet har gett så mycket mer för gruppen och mig som ledare. Jag kan nu tillsammans med mitt team sätta riktlinjer för hur vi ska jobba för att må bra och nå våra mål på bästa sätt. Det är toppen!”
Minna Johansson, Senior Production Manager, King 

"Allt rullar på ganska fort; det är möten, sms och mejl samtidigt. I verktyget har vi fått lära oss att hjärnan inte klarar av multitasking så bra som vi kanske tror. Jag har fått riktigt bra verktyg för att hantera både mitt arbetsliv och privatliv."
Anna Scharff, Toyota

"Jag har lagt ganska mycket tid på det här verktyget, även på arbetstid. Men det lustiga är att jag har levererat minst lika mycket (och av snäppet bättre kvalitet) än jag gjorde innan spelet började. Jag känner att jag har bättre fokus när jag genomför mina arbetsuppgifter och överlag känner jag större arbetsglädje. Jag tror att det är starkt bidragande orsaker."
Maria Söderlind, Skogsfors

 

 
  SIST MEN
  INTE MINST   Fler tjänster  →

 

goalmapping:
MOT SAMMA MÅL

Undersökningar visar att 73 % av alla svenskar är oengagerade på arbets-platsen och att endast 16 % känner sig genuint engagerade. Den unika metoden Goal mapping tar fram tydliga mål och får alla medarbetare med på tåget. Dessutom ökar trivseln och försäljningen och kunderna blir nöjdare.