UTBILDNINGAR

Vi utvecklar ledare, medarbetare och verksamheter att skapa resultat genom utbildningar, chefscoaching och skräddarsydda workshops.

LEDARSKAPSUTBILDNING 2020 – 2021

Programmet är indelat i åtta tillfällen. Varje tillfälle har ett tema då deltagarna får tillgång till aktuell forskning kring och viktiga teorier kopplat till det specifika ämnet för dagen. Vi provar olika verktyg och metoder som sedan direkt kan applicera i vardagen. Oavsett vilket upplägg du väljer kommer det att leda till konkreta resultat för dig och ditt team!

FÖRETAGSANPASSASDE
LEDARSKAPSUTBILDNINGAR

Vi stärker chefer att bli trygga ledare som är bra på att kommunicera och motivera andra. Att vara chef och ledare idag är krävande. En bra ledare behöver känna sig själv, vara en förebild, veta hur olika grupper och individer motiveras och kunna kommunicera effektivt, ge feedback och coacha för att skapa resultat.

MÖTESLEDARUTBILDNING

Möteshållaren har en viktig roll i att planera, förbereda, genomföra och utvärdera mötet. På Resultatbolaget erbjuder vi utbildningar inom smart mötesteknik, så att man inte bara har ett tydligt syfte och mål med mötet, utan även skapar möten som engagerar alla deltagare — inte bara några få — och bidrar till uppnådda mål.

UTBILDNING FÖR UTBILDARE

Resultatbolaget har under flera år genomfört utbildningar och rådgivning i syfte att effektivisera utbildningar hos olika kunder. Dessa insatser har vänt sig till kompetensutvecklare, utbildare, mötesledare och konsulter. Syftet med utbildningen är att kvalitetssäkra att företagets utbildningar skapar högsta möjliga värde för deltagarna.

KONFLIKTHANTERING

Konflikter på arbetsplatsen kostar både pengar och lidande och själva jobbet blir sämre gjort. Hanterade på fel sätt — eller inte alls — kan de dessutom leda till sjukskrivningar, omplaceringar och minskad produktivitet. En oberoende part som ser problemet utifrån kan behövas för att konstruktivt komma tillrätta med oenigheten. 

BÄTTRE MÖTEN OCH UTBILDNINGAR

Är de utbildningar ni håller tillräckligt vassa? Skapar de högsta möjliga värde för era kunder? Vi har utvecklat ett program som kvalitetssäkrar era utbildningar och gör dem både billigare, snabbare, effektivare och roligare. Era utbildare blir tryggare i sina roller och kunderna blir nöjdare.

 

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. Läs mer