Teamutveckling med Resultatbolaget

TEAMUTVECKLING

LEDNINGSGRUPPSUTVECKLING

Ledningsgruppen är motorn i organisa-tionens utveckling, men ägnar sällan tid åt att smörja sitt eget maskineri. Suboptimering och stuprörstänk är vanliga hinder för ledningsgrupper. Våra program för ledningsgrupper skapar en ökad teamkänsla där samarbetet, effektiviteten och produktiviteten ökar. Inte minst blir arbetsglädjen större. 

GRUPPUTVECKLING:

ÖKA SAMARBETET

I en grupp blir det lätt att samma personer gör sig hörda medan andra tar den timidare rollen. Men i en grupp behöver allas olika egenskaper och styrkor komma fram — och målet med våra insatser inom grupputveckling är att alla ska känna sig trygga, kunna ge och ta feedback och vara delaktiga i arbetet och bidra till ett bra resultat.

KOnflikthantering

Konflikter på arbetsplatsen är som eld. I kontrollerade former är de av godo och bidrar med energi och "obevakade" kan de sprida sig okontrollerat och förstöra allting i sin väg. Inte alla konflikter går att lösa, men vi hjälper till att ställa en diagnos och föreslår åtgärder. En bra investering är också att anlita oss för förebyggande konfliktarbete.

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. Läs mer