top of page

Feedback-ägget del 1: Rollklargöring

Uppdaterat: 14 juni 2021

När ni vill tydliggöra förväntningar på varandra


Att vara en del av ett team kan liknas vid att befinna sig på en resa. Tänk dig en karta, ofta är vi överens om var vi befinner oss nu – och förhoppningsvis finns en tydlig vision om var vi ska. Men många gånger har vi inte pratat med varandra om hur vi ska ta oss till målet – och än mindre om vad vi behöver från varandra för att ta oss till målet på bästa sätt.


Syftet med den övningen är att få en tydlighet kring era roller – och sedan sätta ord på vad ni i teamet behöver från varandra för att kunna samarbeta på ett bättre sätt - och ta er från ert nuläge till målet. Med utgångspunkt från både vad ni bidrar med och vad ni behöver från de andra personerna i teamet skapar ni förutsättningar för att göra resan mot ert gemensamma mål tydligare. Dessutom minskar ni risken för onödiga konflikter.Feedbackägget Resultatbolaget

DEL 1: ROLLER

Att ta fram rollbeskrivningar för en medarbetare är ett allra första steg i att skapa tydlighet i resan mot målet. Men för att vi ska få nytta av rollbeskrivningarna i praktiken behöver vi också kalibrera hur teammedlemmarna uppfattar både sina egna och andras roller gentemot varandra – och det är precis vad den här övningen handlar om.FEEDBACK-ÄGGET, MED FOKUS PÅ ROLLER


STEG 1: Utgå från din roll och skriv svar på nedanstående frågor:

1. GULAN: vad är det VIKTIGASTE i min roll för att bidra till att vi ska ta oss till vårt gemensamma mål?

2. VITAN: vad är GANSKA viktigt i min roll för att bidra till att vi ska ta oss till vårt gemensamma mål?

3. SKALET: Det här behöver jag UNDVIKA i min roll för att bidra till att vi ska ta oss till vårt gemensamma mål?


STEG 2: Utgår från dina kollegors roller. Varje person skriver en separat återkoppling till respektive teammedlem.

1. GULAN: vad är det VIKTIGASTE jag behöver från dig i din roll för att vi ska kunna ta oss till vårt gemensamma mål?

2. VITAN: vad är GANSKA viktigt för mig att du bidrar med för att vi ska kunna ta oss till vårt gemensamma mål?

3. SKALET: Det här behöver jag att du UNDVIKER att göra, för att vi ska kunna ta oss till vårt gemensamma mål?


STEG 3: GÅ IGENOM SUMMERINGARNA TVÅ OCH TVÅ

1. Gå igenom era summeringar tillsammans två och två – dels vad ni vill bidra med och dels vad i behöver från den andra personen för att kunna samarbeta på ett bra sätt.

2. Byt sedan till nästa person – så att alla får ge och ta emot återkoppling från alla i teamet.


STEG 4: GEMENSAM SUMMERING

Gå igenom era summeringar tillsammans. Utifrån era roller – har ni en gemensam bild av vad som krävs för att ni ska lyckas ta er till målet – både som individer och team?

- Vad behöver ni fortsätta göra?

- Vad saknas för att ni ska lyckas?

- Vad är utmaningarna, och hur ska ni möta dem?


Stort tack Hanna Wiljebrand på Create Business Incubator i Västerås för att du så generöst delade med dig av detta verktyg!


Prenumerera gärna på alla våra blogginlägg, klicka här och fyll i din adress.

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentarios


bottom of page