top of page

Omgiven av idioter? – Nej superstjärnor!

Uppdaterat: 27 okt. 2023

Ni kanske har läst eller hört talas om boken med det titeln Omgiven av idioter? Det här spelet tog vi fram som en motreaktion mot den i vårt tycke något provocerande titeln. Vi har som mål att sprida en god feedbackkultur – där vi framför allt fokuserar på det vi är bra på, och helt enkelt gör varandra till superstjärnor.

Syfte: Att ge uppskattande feedback till varandra. Passar bra för både nya grupper och grupper som arbetat tillsammans länge. Gruppstorlek: 3 – 5 personer (Det går att vara 7 personer, om ni är fler än 5 behövs två kortlekar) Tidsåtgång: 90 - 120 minuter (baserat på 5 personer)


Feedback Resultatbolaget
Förberedelser: Lägg ut alla kort från Feedbackkortleken på ett bord med egenskaperna uppåt. Be deltagarna ställa sig runt bordet.

Del 1 – ge och ta kort 1. Börja med att välja ut två kort till dig själv. Välj kort utifrån styrkor som du tycker att du har och som du är stolt över. 2. Välj sedan två kort till var och en i gruppen. Välj kort utifrån styrkor som du tycker att personer har och som du uppskattar. 3. Gå laget runt och låt var och en lämna över korten till personerna, tillsammans med en motivering. Ge gärna ett konkret exempel på en situation när personen har visat denna styrka. Om person A börjar ge sin feedback till B är det sedan Bs tur att ge till C. Alla lyssnar på allas feedback. När ni har gått ett varv så är det sedan As tur att ge till C, Bs tur att ge till D osv. 4. De sista två varven tar ni de korten ni valt till er själva och motiverar och ger exempel på situationer när ni visat denna styrka. 5. Avsluta gärna med en reflektionsrunda kring hur det kändes att få den uppskattande feedbacken. Om ni vill kan ni jämföra kort ni gav till er själva med dem ni fick från andra.

Del 2 – att tyda korten

Under tiden ni fick och gav kort till varandra i del ett så kanske ni la märke till att korten har olika färger, närmare bestämt gula, röda, gröna och blå kort. Det är inte en slump utan bygger på olika beteendestilar.

Lägg nu upp korten framför er och titta på de kort ni fick och vilka färger de har. Har du fått kort från alla de fyra färgerna, saknas någon färg eller har du någon färg som du har fler kort i? Gå laget runt och berätta hur din färgkarta ser ut.

Du som spelledare kan sedan läsa upp följande:

Beteendestilar brukar ibland symboliseras av olika färger, bland annat i beteendeanalysen DiSC som boken Omgiven av idioter bygger på. OBS. Detta spel ersätter inte ett test som är vetenskapligt säkerställt utan detta är bara en fingervisning av hur du har uppfattats av de andra personerna i din grupp. Ofta får man kort från alla färger men har övervägande av en eller två färger. Nedan följer en förenklad beskrivning av hur dessa beteenden brukar beskrivas.

Röda personer (om du har fått många röda kort) beskrivs ofta som ansvarstagande, modiga och resultatfokuserade. Om du ger en uppgift till en röd person kommer denne att ta den i mål, i tid och inom budgetens ramar. Röda är ofta snabba, säger vad de tycker och vill att det ska gå fort framåt. Full fart framåt är de rödas paroll!

Gula personer är visionära, de gillar att testa nytt, är kreativa och har lätt för att få med sig andra på väg mot målet. De ogillar för mycket rutiner och förvaltning. De vill kunna tänka fritt, få prova sig fram och tänka stort. Alltid något nytt är de gulas paroll!

Gröna personer månar om de personliga relationerna, ser till att alla blir inkluderade och att alla har informationen de behöver. De är duktiga på att se andra och skapa en varm atmosfär runt omkring sig. Ingen glöms bort är de grönas paroll!

Blå personer är analytiska, sakinriktade och detaljfokuserade. De är bra på att se vad som kommer att ske i flera steg framåt... beroende på om vi gör si eller så. De vill ha full koll på läget innan de ge svar. Att sätta sig in i alla detaljer tar tid så det behöver dem innan de kan besluta eller ge råd. Inget glöms bort är de blåas paroll.


Prenumerera gärna på alla våra blogginlägg, klicka här och fyll i din adress.

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page