top of page

Hallå! Uppstartsaktivitet

Uppdaterat: 14 juni 2021

Många mötesledare börjar sina möten med någon typ av ice-breaker eller annan uppstartsaktivitet. När de används effektivt skapar de närvaro, fokus och förbereder deltagarna på dagens ämne. Det är nästan alltid bra, så länge det gynnar syftet och målet med mötet. Vissa glömmer dock bort detta i all kreativitetsanda och tänker att nu ska vi ha kul. Det kan få motsatt effekt, deltagarna blir irriterade och tycker att det är bortkastade tid. Så kom ihåg att använda uppstartsaktiviteten kopplad till syfte och mål. Då blir det bra!

Uppstartsaktivitet Resultatbolaget

Syfte Att samla någon typ av information från deltagarna, att få dem aktiva samt att skapa en känsla av att något händer. Passar ypperligt för att starta igång (eller avsluta) möten, utbildningar eller konferenser.

Gruppstorlek 10 – 50 pers.

Tid 15 – 30 min

Material Blädderblock, tjocka pennor, timer och ljudvissla

Förberedelser Bestäm vilken typ av information du vill ha och formulera rubriker

Genomförande

Start: Dela in deltagarna i lika många grupper som du har frågeställningar och dela ut en frågeställning per grupp. Fyra grupper är vanligtvis ett bra antal.

Exempel på information att samla in är: förhoppingar på dagen, deltagarnas erfarenhet av dagens ämne, deltagarnas dolda talanger, det bästa med att jobba i denna roll/detta företag/denna organisation är…

Planering: Be grupperna samlas i var sitt hörn och bestämma sig för hur de ska gå till väga för att samla in information ifrån alla deltagare, inklusive sig själva. Tempot ska vara högt och deltagarna får bara 3 minuter på sig att lägga upp sin strategi.

Informationsinsamling: Berätta att det är dags att samla in informationen för gruppens fråga från alla deltagare och att de har 3 minuter på sig. Ta ett kliv tillbaka så att du inte blir nedsprungen av hetsiga informationsinsamlare.

Summering: Bryt efter 3 minuter och be grupperna gå tillbaka till sitt hörn och summera sin insamlade information på ett blädderblock.

Presentation: Slutligen är det dags för redovisning. Varje grupp har en minut att presentera sitt resultat.


Prenumerera gärna på alla våra blogginlägg, klicka här och fyll i din adress.

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page