top of page

Feedback-ägget del 2: samarbete

Uppdaterat: 14 juni 2021

Hur vi kan Skapa ett bra samarbetsklimat

Feedbackägget Resultatbolaget

Vi pratar ofta om att det är viktigt med ”högt i tak” och att vi vill ha en ”feedback-kultur”. Men hur får vi det att fungera i praktiken?

Syftet med den övningen är att sätta ord på vad ni behöver från varandra för att kunna samarbeta på ett bättre sätt - och ta er från ert nuläge till målet. Med utgångspunkt från både vad ni bidrar med och vad ni behöver från de andra personerna i teamet skapar ni förutsättningar för att göra resan mot ert gemensamma mål tydligare. Dessutom minskar ni risken för onödiga konflikter.Steg 1

Utgå från din roll och skriv ner svaret på nedanstående frågor:

1. Gulan: vad är mitt VIKTIGASTE bidrag för att vi ska kunna samarbeta på ett bra sätt?

2. Vitan: vad är GANSKA viktigt att jag bidrar med för att vi ska kunna samarbeta på ett bra sätt?

3. Skalet: Det här behöver jag UNDVIKA att göra för att vi ska kunna samarbeta på ett bra sätt.


Steg 2

Varje person skriver en separat återkoppling till var och en av de andra personerna i teamet.

1. Gulan: vad är ditt VIKTIGASTE bidrag för att vi ska kunna samarbeta på ett bra sätt?

2. Vitan: vad är GANSKA viktigt för mig att du bidrar med för att vi ska kunna samarbeta på ett bra sätt?

3. Skalet: Det här behöver jag att du UNDVIKER att göra, för att vi ska kunna samarbeta på ett bra sätt.


Steg 3

Gå igenom summeringarna två och två

1. Gå igenom era summeringar tillsammans två och två – dels vad ni vill bidra med och dels vad ni behöver från den andra personen för att kunna samarbeta på ett bra sätt.

2. Byt sedan till nästa person – så att alla får ge och ta emot återkoppling från alla i teamet.


Steg 4

Summera gemensamt

1. Hur ser er gemensamma bild ut av vad som krävs för ett gott samarbete?

2. Vilka styrkor har ni som team?

3. Vad är utmaningarna, och hur ska ni möta dem för att nå era mål?


Gruppstorlek 2-20 personer.

Tid 30 min – 4h

Material Pennor och papper till deltagarna.


Den här övningen är mycket uppskattad och går att använda som ett feedbackverktyg inom flera olika områden för att lyfta fram både styrkor och utmaningar. Genom att vi skapar förutsättningar för feedback minskar vi sannolikheten för ”onödigt” skav i samarbetet mellan oss – och får istället en större gemensam förståelse kring hur vi ska ta oss mot målet tillsammans.


Stort tack Hanna Wiljebrand på Create Business Incubator i Västerås för att du så generöst delade med dig av detta verktyg!


Prenumerera gärna på alla våra blogginlägg, klicka här och fyll i din adress.

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page