Översiktsbild Resultatbolagets tjänster

ÖVERSIKTSBILD TJÄNSTER

ÖVERSIKTSBILD RESULTATBOLAGETS TJÄNSTER

Översiktsbild Resultatbolagets tjänster

Klicka på bilden för att se den i större format.

Marble Surface

NÖJDA KUNDER

"För första gången på länge känner jag att vi är enade i ledningsgruppen. Vi har fått tydliga gemensamma mål, vi vet vem som ska göra vad och vi hjälp åt. Tidigare var våra ledningsmöten tråkiga avrapporteringsmöten. Nu längtar jag till att träffa teamet. Vi samarbetar, skrattar och utmanar varandra. Inga frågor är anses dumma och vi litar på varandra". 

- Anders Lind, Electrolux 

FLER TJÄNSTER

GRUPPUTVECKLING: ÖKA SAMARBETET

I en grupp blir det lätt att samma personer gör sig hörda medan andra tar den timidare rollen. Men i en grupp behöver allas olika egenskaper och styrkor komma fram — och målet med våra insatser inom grupputveckling  är att alla ska känna sig trygga, kunna ge och ta feedback och vara delaktiga i arbetet och bidra till ett bra resultat.

HANTERA ALLA KONFLIKTER

Konflikter på arbetsplatsen kostar både pengar och lidande, och själva jobbet blir sämre gjort. Oavsett anledning eller graden av konflikt så går den att lösa. Genom intervjuer med medarbetare och delaktighet i företagets möten bildar vi oss en uppfattning av situationen och kan som oberoende part med relativt snabba medel föreslå åtgärder.

 

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. Läs mer