top of page

Öppen utbildning: Bli en bättre mötesledare

Vi ger dig verktygen för att skapa effektiva, roliga och smarta möten som ger resultat.

Resultatbolagets öppna mötesutbildning riktar sig till dig som leder och håller i möten. Kanske har du en ledarroll eller är projektledare och vill nå konkreta resultat med dina möten? Oavsett vilken roll du har behöver du få människor att samverka och uppnå resultat tillsammans.  
  
Utbildningen ger dig kunskap om hur du leder möten som skapar delaktighet på riktigt! Du lär dig hur du skapar engagemang och tar tillvara deltagarnas kompetens på bästa sätt. Många upplever att de deltar och håller i möten som är otydliga och inte leder framåt. Här får du verktyg och metoder som lär dig leda möten som både är meningsfulla och effektfulla. 
  
Du får testa verktyg och metoder som skapar en bra process i både den lilla och stora gruppen. I stället för att en mötesledare leder mötet och deltagarna är passiva lyssnare, blir deltagarna aktiva medskapare till mötet och kommer även att lära sig mer. 
  
Efter utbildninge
n kommer du ha verktyg för att planera, genomföra och följa upp fysiska och digitala möten på ett bra sätt. Resultatet blir att dina möten blir billigare, snabbare och effektivare. Att mötena dessutom blir roligare är en positiv bieffekt! 

Innehåll:  

  • Hur du startar, genomför och avslutar ett möte på sätt som skapar engagemang 

  • Hur du lyckas med hybridmöten 

  • Hur du bemöter olika typer av utmanande deltagare 

  • Konkreta verktyg för planering, förberedelse, genomförande och efterarbete av möten 

  • Digitala verktyg – tips på riktigt bra verktyg och hur du använder dem. 

Utbildningen leds av Frida Gatu på Resultatbolaget. Frida lever som hon lär och skapar interaktivitet i allt hon gör.  
Hon uppskattas för sin energi och goda kommunikationsförmåga och bjuder generöst med sig av både sina misstag och framgångar.  

Har du frågor om utbildningen? Kontakta Frida på frida.gatu@resultatbolaget.se eller telefon 070-977 98 33.

MÖTE_jason-goodman-ZJlfUi5rTDU-unsplash_1200px.jpg

Mötesledarutbildning våren 2024

Upplägg:

16 APRIL KL 09–10: Digital träff på en 1 timme där vi går igenom upplägg och pratar om förväntningar. Du får en förberedelseuppgift tills vi ses fysiskt. 

24 APRIL: Heldag på plats i Stockholm

22 MAJ KL 9–12: Halvdag digitalt. Fokus på digitala mötesverktyg. Vi följer upp och reflekterar tillsammans – hur har det gått? Vi lyfter utmaningar och frågor.


Pris: 10 900kr. Lunch och fika ingår.
Early bird-pris: 8 900 kr vid anmälan innan den 1 mars.

Anmäl dig nu

Tack, vi återkommer med bekräftelse och mer info.

bottom of page