Ledarskapsutbildning med Resultatbolaget

Ledarskapsutbildning

OM programmet

Den här utbildningen vänder sig till dig som är är ny som chef eller har jobbat som chef i några år men inte fått en grundläggande ledarutbildning med verktyg och metoder för din roll som chef och ledare. 

 

Programmet är indelat i åtta tillfällen. Varje tillfälle har ett tema och du sätter själva
ett tydligt mål att träna på mellan tillfällena. Till din hjälp får du en buddy och en
digital app att jobba i för att lättare kunna förankra de nya kunskaperna i vardagen.


Det unika med detta program är att det löper under 12 månader och du själv kan välja att anmäla dig till hela eller halva programmet eller välja att gå på enstaka tillfällen. Varje tillfälle är endast en förmiddag långt. Vi ses mellan kl. 8.30-12.00 vilket gör att du kan vara tillbaka "på jobbet" efter lunch. Kursen hålls i våra fina utbildningslokaler på Ekskäret - Klustret, Birger Jarlsgatan 58 i Stockholm alternativt digitalt på Zoom. 

 

Givetvis följer vi Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer för att förhindra smittspridning.

frida gatu.jpg

Programansvarig Frida Gatu 

OM VARJE KURStillfälle

Under varje tillfälle kommer du att få ta del av aktuell forskning kring och viktiga teorier kopplat till det specifika ämnet för dagen. Vi kommer att prova på olika verktyg och metoder som du sedan direkt kan applicera i vardagen. De positiva förändringarna på arbetsplatsen kommer snart att bli tydliga.

· Teamutveckling

Syftet med denna modul är att du ska få kunskap och en förståelse hur grupper utvecklas. Vi går igenom grupputvecklingens olika faser och du kommer få en överblick och förståelse vart din egen grupp befinner sig. Vi använder oss av Susan Wheelans forskning kring grupputveckling. Du får med dig verktyg som kommer hjälpa dig och din grupp att ta nästa steg i utvecklingen för att nå framgång och resultat.
 

· Feedback som stärker relationer

Här kommer du att lära dig att ge feedback som stärker relationer och få en större förståelse hur våra hjärnor fungerar. Vi kommer gå igenom SCARF modellen som är starkt förankrad i neurovetenskapen och hjärnforskning. Den är grundad av David Rock som har studerat kopplingen mellan hjärnforskning och prestation. Du kommer även få lära dig och träna på att ge feedback kopplat till jag-budskapet.
 

· Leda kreativa möten

I dag går i genomsnitt 30% av vår arbetstid åt att ha möten (och 50% om du är chef).

Syftet med denna modul är att stärka dig i din roll som mötesledare genom att testa olika metoder och verktyg för mötesledning. Du kommer få med dig konkreta metoder så att du kan leda kreativa och effektiva möten. Efteråt kommer du att bidra med mer inspirerande möten på jobbet.

 

· Coaching för framgång

Syftet med denna modul är att du ska förstå hur du kan skapa framgång genom att coacha dina medarbetare.

Coachning = hjälp till självhjälp för att nå önskade resultat.

Du kommer lära dig och träna på modellen NÖHRA, en metod för coachning som är direkt användbar i vardagen.

​​

· Leda i förändring

Syftet med denna modul är att duska få en större förståelse vad som händer med människor i samband med förändringar. Du kommer få med dig verktyg om hur du hanterar olika reaktioner hos medarbetare och hur du kommunicerar i samband med en förändring.

 

· Kommunikation – nå fram med ditt budskap

Syftet med denna modul är att duska bli bättre på att nå ut med ditt budskap till fler.
Att kommunicera och att bli förstådd är inte alltid lätt. Som ledare kan du vara en förebild för dina medarbetare och då är det viktigt att veta vilka signaler du sänder och att du sänder signaler hela tiden, även när du inte står framför en grupp. Du kommer få träna din kommunikation och få insikter om just din kommunikationsstil.

 

· Stresshantering – jobba hjärnsmart

Vad händer egentligen med våra hjärnor när vi blir stressade?

I denna modul kommer du få en större förståelse kring detta högaktuella ämne.

Du kommer få verktyg att jobba för att både prestera och må bra. Du kommer även förstå din roll som chef och hur du tar hand om dina medarbetare som hamnat i ohälsosam stress.

· Goal mapping – hur du lyckas få med alla mot samma mål

Syftet med denna modul är att du kommer få med dig en tydlig process för att sätta upp mål för både dig själv, dina medarbetare och din grupp.
Du kommer få sätta upp egna mål med hjälp av modellen Goal mapping, vilken skapar både engagemang, en vilja att klara sina mål och en tydlighet vart du är på väg. Målet med Goal mapping är att du och din grupp drar åt samma håll och det skapar resultat.

​​​

  • 27 okt 2021 Leda i förändring

  • 25 nov 2021: Coaching för framgång

  • 19 jan 2022: Stresshantering – jobba hjärnsmart

  • 24 feb 2022: Goal mapping – hur du lyckas få med alla mot samma mål

  • 24 mars 2022: Kommunikation - nå ut med ditt budskap

  • 28 april 2022 Teamutveckling

  • 2 juni 2022: Att leda på distans

  • 25 aug 2022: Feedback som stärker relationer 

  • Sep 2022: Att leda digitala möten  (datum kommer)

KOMMANDE DATUM

KOSTNAD

Fullt abonnemang med åtta tillfällen: 29 900 kr exkl. moms
 

Halvt abonnemang med fyra tillfällen: 19 900 kr exkl. moms
 

Enstaka tillfälle: 5 900 kr exkl. moms per tillfälle

Det finns begränsat antal platser. Vänligen ange under övrigt om du önskar att gå 8 moduler, 4 moduler eller en enstaka modul och i så fall vilken.

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. Läs mer