Fotokorten

Fotokorten - för kreativare möten och samtal

 

Denna ask innehåller 50 kort med motiv som kan användas för att sätta ord på känslor, tankar, behov, idéer med mera. De kan till exempel användas vid uppstarten av ett möte genom att deltagarna får välja ett kort som symboliserar deras förväntningar på mötet eller för att presentera sig. De kan också användas för att utvärdera ett möte, en idé eller en aktivitet. 

Korten är stora och syns bra på håll (10 x 15 cm)

KÖP FOTOKORTEN HÄR!

Fotokorten från Resultatbolaget
Fotokorten från Resultatbolaget

7 olika sätt att använda Fotokorten

1. Incheckning & Presentation 
Låt varje deltagare välja ett eller flera kort och utifrån dessa svara på ett antal frågor som du som möteshållare har förberett. Det kan till exempel vara:
Vem är du?
Berätta om en höjdpunkt i ditt liv!
Berätta om en dold talang!
Varför är du glad att vara med här idag?
Vad är viktigt för dig för att du ska fungera i en grupp?
Gå laget runt och låt alla berätta om sina kort. Om du har flera kort så är det en fördel att ta flera varv och ta en fråga i taget.

2. Ta reda på deltagarnas förväntningar 
Inled mötet med att gå igenom mål, syfte och agenda. Därefter låter du varje deltagare välja ett kort som symboliserar en förväntan de har med mötet.
Låt sedan varje person visa sitt kort och berätta om sin förväntan.
Sätt gärna upp de valda korten på väggen så att du i slutet av mötet kan stämma av förväntningarna. Eventuellt kan du be att alla som fick sin förväntan uppfylld att hämta sitt kort och berätta kort hur den uppfylldes.
Avsluta med att prata om vad ni behöver göra för att möta resterande förväntningar.

3. Utcheckning

Låt var och en välja ett kort som symboliserar vad de tar med sig från mötet. Det kan vara en insikt, en fråga, en lärdom eller en ny kontakt.

Gå laget runt och låt alla berätta om sitt kort. 

4. Utvärdering

Låt var och en välja två kort som symboliserar: 

  1. Vad har vi gjort bra på detta möte?

  2. Hur kan vi göra det ännu bättre nästa gång?

Gå laget runt och låt alla berätta om sina kort. 

5. Positiv feedback

Ställ deltagarna i en ring runt korten. Låt därefter alla välja två kort, ett till personen som står till vänster och ett till personens som står till höger. De ska välja ett kort som symboliserar en styrka som personerna bredvid sig har, något de uppskattar hos hen eller något som hen gjort bra just under detta möte. Låt sedan deltagarna lämna över kortet med en motivering. ​Om ni inte är för många är det trevligt att låta alla lyssna på varandra. Om ni inte har möjlighet till det så kan alla göra det samtidigt. Oavsett hur du gör, avsluta genom att fråga hur det var att ge och få positiv feedback på detta sätt. 

 

 

6. NÖHRA

Låt var och en välja ett kort som symboliserar var ni befinner er idag i en viss fråga. Till exempel hur samarbetar vi idag, hur möter vi våra kunder idag, hur jobbar vi med förbättringar etc.
Låt därefter alla välja ett kort som symboliserar hur ni skulle vilja att det var.
Därefter låter ni var och en berätta om sina kort och sätta upp dem på väggen i två grupper: en för nuläge och en för önskat läge.
Därefter kan ni om ni vill prata om vad som hindrar er och vilka resurser ni har för att komma till det önskade läget.
Slutligen bestämmer ni vad ni behöver göra och vilka aktiviteter ni behöver skapa för att nå ert önskade läge.

7. Hålla tacktal när någon slutar/fyller år

Tänk dig att en kollega/medarbetare slutar och ni i gruppen ska fira av personen. Du har blivit ansvarig för att säga några väl valda ord. Så här kan du göra för att involvera alla (och kanske samtidigt minska din egen nervositet). Låt var och en välja ett kort som symboliserar vad de uppskattar hos kollegan eller ett roligt minne. Låt därefter var och en skriva om detta på baksidan av kortet. Sedan går ni laget runt och alla får lämna över kortet och berätta om händelsen eller vad de uppskattar. Detta blir alltid mycket uppskattat och ett kärt minne för personen att ta med hem. 

KÖP FOTOKORTEN HÄR!

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. Läs mer