COACHANDE LEDARSKAP

De chefer som skapar bäst resultat har alla det gemensamt att de också har engagerade medarbetare och uppskattas för sitt ledarskap. Vi sticker ut hakan och påstår att forskningen idag är entydig — de så kallade mjuka värdena är avgörande för att skapa resultat inom effektivitet, produktivitet och lönsamhet. En framgångsrik chef och ledare idag vet hur man skapar det där engagemanget; hur man hjälper sina medarbetare att utveckla sina egna förmågor och styrkor, att åstadkomma resultat och att leda sig själva. Intentionen att hjälpa till kan dock lätt leda till att man istället upplever att alla bollar landar i ens knä, att man förväntas lösa allas problem och man kan i vissa stunder känna att det är svårt att räcka till för alla.

Ett coachande ledarskap är ett förhållningssätt där du som chef skapar utrymme för att fokusera på utveckling — din egen och medarbetarnas — istället för att släcka bränder. När du använder ett coachande förhållningssätt i ditt ledarskap kommer dina medarbetare att känna sig sedda, bli mer strukturerade och reflekterande och med tiden alltmer självständiga. Engagemanget och motivationen ökar, arbetsklimatet blir bättre och med detta följer också — förstås — produktivitet, lönsamhet och lägre frånvaro. 

Kraftfulla verktyg som låter medarbetare ta ansvar

En utgångspunkt för ett coachande förhållningssätt är att alla människor kan och vill utvecklas och ta ansvar. Det tar vi fasta på i vår utbildning Coachande ledarskap. Det är en praktisk utbildning där du som deltagare får en mängd kraftfulla verktyg att använda i olika situationer på arbetsplatsen. Målet är att som chef kunna coacha dina medarbetare till en större självständighet, högre engagemang och såklart fantastiska resultat. Utbildningen tränar dig som deltagare i fem grundläggande färdigheter:

1. Lyssna

Det är en stor utmaning för de allra flesta av oss att vara lyssnande, att inte ge råd och lösa problem åt andra. För de allra flesta är det svårt att lyssna ens en minut på någon annan utan att avbryta för att berätta om sin egen situation eller ge råd. Under utbildningen övar vi på och du får tips på hur du lyssnar för att förstå. Du märker också vilken kraft som ligger i att lyssna och vilken effekt det får på berättaren som inte sällan själv löser sitt problem när hen får uppleva det fokuserade lyssnandet.

2. Fråga

Du hjälper den du coachar att förstå mer om sin situation eller utmaning genom att ställa öppna frågor, sådana som leder till att den du coachar får gå till sig själv för att hitta svaren. Vi utgår från att medarbetaren har de resurser, kunskaper och erfarenheter han eller hon behöver för att finna sina egna lösningar — och uppmuntrar denne att prova sig fram till framgång. När du ställer frågor som bjuder in din medarbetare att tänka nytt, finna nya vägar, se nya samband, då coachar du på riktigt.

3. Sortera

Som coachande chef blir du bättre på att se samband, hjälpa den du coachar att kartlägga, navigera och förstås styra samtalet framåt. Du utvecklar din förmåga att summera och se det viktiga i det som sägs och hjälper din medarbetare att nå fram utan onödiga omvägar. En sorteringsmodell som du säkert har hört talas om och som du får tillfälle att träna på är NÖHRA som står för Nuläge, Önskat läge, Hinder, Resurser och Agera.

4. Återkoppla

Genom att lyssna med full närvaro och iaktta kan du läsa av både tonläge och kroppsspråk. Att spegla vad du ser och hör i kroppspråk, röst, vilka ord som används osv, är ett sätt att ge återkoppling till den du coachar. Att summera vad du hör och hur du uppfattar det och stämma av det är ett annat sätt. Ofta leder det till att din medarbetare känner sig sedd och lyssnad till.

5. Utmana

Att bara stryka medhårs leder sällan till utveckling. För att växa, utvecklas och åstadkomma beteendeförändringar, behöver vi ibland göra saker som känns svåra och till och med obehagliga. Då är det lätt att hitta ursäkter och anledningar att skjuta upp eller vänta. I en coachande roll kan du då behöva vara den som ställer jobbiga eller obekväma frågor som tvingar din medarbetare att ta ställning och bestämma sig. Som coachande chef utmanar du din medarbetare, samtidigt som du visar stöd och uppmuntran.

Så här fungerar utbildningen

Utbildningen skräddarsys alltid efter organisationens önskemål. Vanligtvis är vi mellan 10-16 deltagare som först träffas under två heldagar, varefter det är dags att träna på verktygen i vardagen. Därefter träffas vi igen, utbyter erfarenheter, berättar om framgångar och utmaningar och får ytterligare bra och lättanvända verktyg för att höja nivån ytterligare.

På Resultatbolaget har vi många års erfarenhet av att hålla utbildningar inom coachande ledarskap med fantastiska resultat som följd. Deltagare vittnar om den hopplösa säljaren som blev månadens säljare och fortsatte att leverera, att hela butiken nått budget för första gången på ett år, ökad drivkraft hos sitt team, en nästan obehaglig känsla av att inte veta vad man ska göra av all tid som man nu har till förfogande, medarbetare som i stor utsträckning löser sina egna utmaningar och utvecklas. Och mycket mer!

NÖJDA KUNDER

"Efter en 3-dagars utbildning i det coachande ledarskapet har jag fått feedback att jag är mindre stressad och mer närvarande. Mina medarbetare uppskattar det sättet jag ställer frågor på som gör att de får tänka fritt och att de växer som personer"

- Karolina Anderson, operativ chef för kundservice, mobiloperatören 3

FLER TJÄNSTER

MOTIVERANDE LEDARSKAP

Alla ledare har olika förutsättningar och utmaningar i sitt arbete. Syftet med den här utbildningen är att skapa chefer som inger förtroende, vet hur de motiverar sina medarbetare och känner sig trygga i sin roll i både med- och motvind. De får också med sig viktiga verktyg för att förbättra kommunikationen och öppenheten i gruppen vilket bidrar till en ökad effektivitet och välmående.

KONFLIKTHANTERING

Konflikter är en del av vardagen. Ofta hoppas vi att de ska gå över av sig själva men så är sällan fallet. Den här utbildningen ger dig en djup förståelse för vad en konflikt är och varför det är bra med konflikter och vad som händer med oss när vi är i en konflikt. Du får med dig konkreta verktyg och metoder för hur du hanterar konflikter som du själv är med i och som är mellan andra. 

 

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. Läs mer