VÄSSA DITT LEDARSKAP

Alla ledare har olika förutsättningar och varierande utmaningar. I vår ledarskapsutbildning får företagets ledare möjlighet att utvecklas på ett individuellt plan. Syftet med utbildningen är att cheferna vet hur de inger förtroende, motiverar sina medarbetare och känner sig trygga sin roll i både med- och motvind. Cheferna får också med sig viktiga verktyg för att förbättra kommunikationen och öppenheten i gruppen vilket bidrar till en ökad effektivitet och välmående.

Olika företag har givetvis olika behov och därför skräddarsyr vi alltid våra ledarskapsutbildningar efter företagets specifika utmaningar, behov och mål. Vanligt förekommande behov vi identifierar när vi gör förstudier är:
 
Självkännedom
Att få en tydligare bild av hur andra upplever dig som chef och ditt beteende, att få en bättre förståelse för hur ditt beteende kan ha ett positivt eller kanske negativt inflytande på andra i olika sammanhang. Även en ökad förmåga att leda, påverka, motivera och samarbeta med andra. I detta moment använder vi ofta IDI beteendeanalys™.

Kommunikation
Att nå fram med sitt budskap och att kunna lyssna på vad andra vill säga är A och O. Vi fokuserar på vikten av att kunna kommunicera och att ha en inikt i hur lätt vi missförstår varandra och hur vi undviker detta. Lära sig vanliga fallgropar och mönster för att skapa en bättre dialog.
 
Coaching
Effektiva frågetekniker och förhållningssätt för att bäst motivera medarbetare och andra till ökat ansvarstagande, delaktighet, självständighet och effektivitet.
 
Feedback                         
Teori och många praktiska övningar i hur feedback kan levereras på ett sätt som stärker relationer, ökar förståelsen och förbättrar effektiviteten.
 
Konflikthantering           
Teori och praktiska övningar för att göra cheferna lugnare inför konflikter och att våga ta itu med dem på ett tidigt stadium. Deltagarna blir ännu säkrare i hur de ska agera när de själva är inblandade i en konflikt eller när de hjälper medarbetare som har en konflikt.
 
Grupputveckling             
Deltagarna får en förståelse för hur gruppen utvecklas och behovet av ett ledarskap som är anpassat till gruppens utvecklingsstadium. Vad kan ledaren göra för att gruppen inte ska fastna i det energikrävande rollsökningsstadiet utan komma vidare och istället samverka för ett bra resultat?
 
SÅ HÄR VET DU ATT NI FÅR VALUTA FÖR PENGARNA
Att genomföra en utbildningsinsats inom ett företag innebär alltid en stor investering i både pengar och tid. Våra erfarenheter visar att största möjliga effekt fås genom att:

  • Deltagarna har ledningens samt sin närmaste chefs fulla stöd och support.
  • Deltagarna avsätter tid för att reflektera och utvecklas i sitt ledarskap genom att träna nya kompetenser löpande under en längre tid.
  • Deltagarna har någon som stöttar, coachar och utmanar dem att prova nya vägar och skapa nya rutiner.

 
För att säkerställa att utbildningen leder till dessa resultat har vi utvecklat ett unikt supportsystem där deltagarna får stöd både i par, i grupp och genom ett digitalt verktyg där vi säkerställer att insatsen verkligen når önskat resultat.
 
EFFEKTEN AV UTBILDNINGSINSATSEN MÄTS ALLTID
Vi genomför i samarbete med företaget en mätning innan utbildningen drar igång och efter utbildningen. Det ger oss viktig information för att kunna mäta effekterna av utbildningen.
 
RESULTATSBOLAGETS UNIKA PEDAGOGIK
Vi använder en speciell pedagogik som närmast kan beskrivas som naturlig interaktivitet. Den bygger på över 30 års forskning om vad som verkligen skapar lärande inom vuxenutbildning. Pedagogiken riktar sig till alla lärstilar, är naturligt engagerande och skapar lärande på djupet. Forskning visar att traditionell pedagogik som bygger på föreläsande/lyssnande resulterar i ett lärande under 20 %, medan pedagogik som bygger på naturlig interaktivitet resulterar i lärande mellan 70 — 90 %. Vi är nära associerade med en praktisk forskare i vuxenpedagogik, Dr. Sivasailam "Thiagi" Thiagarajan, och har själva utbildat oss hos honom. Vi utbildar även andra utbildare och konsulter i pedagogik.

HÖR AV DIG TILL OSS SÅ
BERÄTTAR VI MER

BESTÄLL MÖTESLEKEN

Mötesleken hjälper er att utvecklas och på ett roligt sätt utvärdera mötet så att ni blir ännu bättre nästa gång. Köp här!

Citat från Kunder och deltagare

"Ni är kunniga, duktiga på att blanda teori och praktik, ni får med er folk, använder era olikheter och bjuder på er själva." 

Eva Widell, HR-chef, Linkon


"Ni är lyhörda i kontakterna efter våra önskemål. Cheferna var jättepositiva, de har fått bra redskap att jobba med. 
Särskilt bra att ni lyckas få hela gruppen involverad, att få alla delaktiga — det är unikt.

Pernilla Norell, chef Transcom
 

 
  LEDAR-
 UTVECKLING

    Fler tjänster  →


 

COACHANDE LEDARSKAP
 

En utbildning i coachande ledarskap för dig som är chef och ledare. Du får med dig praktiska och lättanvända verktyg för att coacha dina medarbetare till självständighet, egna initiativ och motivation. Med hjälp av verktygen från utbildningen kan du frigöra din tid, hjälpa dina medarbetare att växa, få hela din grupp att öka produktiviteten samtidigt som ni har roligare på jobbet.

konflikt-hantering

Konflikter är en del av vardagen. Ofta hoppas vi att de ska gå över av sig själva men så är sällan fallet. Den här utbildningen ger dig en djup förståelse för vad en konflikt är och varför det är bra med konflikter och vad som händer med oss när vi är i en konflikt. Du får med dig konkreta verktyg och metoder för hur du hanterar konflikter som du själv är med i och som är mellan andra.