Workshop: EFFEKTIVISERA ERA MÖTEN

Möten tar i regel mer tid och kostar mycket mer pengar än de flesta tror. Möten sker fortfarande på klassiskt vis, en sorts envägskommunikation där några få experter håller i snacket och bestämmer utan vidare förankring i gruppen. Kanske är inte ens rätt personer på plats. En annan fallgrop är att möten sällan följs upp eller utvärderas.

Resultatbolaget vill råda bot på dåliga möten och vi vill dela med oss av en mängd smarta metoder som skapar möten med syfte och mål — och som engagerar deltagarna och inte minst skapar resultat i företaget. Vår utbildning Effektiva möten ser i regel ut enligt nedan:

Upplägg för workshop i Effektiva möten:
1) Vi startar igång med en teoridel bland annat med Lassiekurvan och de 7 gyllene reglerna för att lyckas med ett möte.
2) Uppstart — vi testar metoder för att starta upp mötet.
3) Idégenerering och beslutsfattande — vi testar ytterligare metoder
4) Avslut — vi testar verktyg för att summera på ett positivt och roligt sätt
5) Avslutningsvis pratar vi om mötesledarens verktygslåda med bland annat körschema, checklista och rummets betydelse.
6) För att avsluta på topp (enligt Lassiekurvan) gör vi en positiv feedbackövning.

Syftet med workshopen är att deltagarna ska känna sig trygga i sin roll som mötesledare, att skapa mer effektiva och lustfyllda möten och få nöjdare mötesdeltagare.
 
Alla metoder vi använder finns nedskrivna i boken Mötesräddaren — 21 konkreta metoder för att skapa möten med glädje, engagemang och delaktighet. Deltagarna får ett personligt exemplar av boken samt mallar för checklistor och körscheman.

Pris: 15 000 kr för 3 timmars workshop + 250 kr/deltagare för kursmaterial 

HÖR AV DIG TILL OSS så BERÄTTAR VI MER

BESTÄLL MÖTESRÄDDAREN

Den här boken tar på ett inspirerande sätt upp 21 konkreta metoder som skapar engagemang, delaktighet och glädje och bidrar till effektiva möten
och uppnådda mål. Köp här:

300,00 kr

NÖJDA KUNDER

“Workshopen tog upp och behandlade många av de typiska svårigheterna som många av oss upplever med möten. Det var en hel del aha-upplevelser och varje ny punkt diskuterades flitigt. Karin som föreläsare är behaglig och inspirerande att lyssna på. 
 
Vi alla kände att vi fick utrymme att diskutera olika problemställningar vi har gällande möten. Vi fick också prova på och lära oss några av de verktyg som beskrivs i boken Mötesräddaren och även andra handfasta tips som kan underlätta vår mötesvardag."

Tahani Kaldeus, PHD-student på KTH samt ordförande för nätverket Diserna
 
 

 
   BÄTTRE MÖTEN  &
  UTBILDNINGAR    Fler tjänster  →


 

UTBILDNING FÖR UTBILDARE
 

Är de utbildningar ni håller tillräckligt vassa? Skapar de högsta möjliga värde för era kunder? Vi har utvecklat ett program som kvalitetssäkrar era utbildningar och gör dem både billigare, snabbare, effektivare och roligare. Era utbildare blir tryggare i sina roller och kunderna blir nöjdare.

UTBILDNING FÖR MÖTESHÅLLARE
 

Som alltid är det viktigt att planera, förbereda, genomföra väl och följa upp — det gäller i högsta grad möten. Vår utbildning ger tydliga spelregler för hur man hanterar möten i organisationen och möteshållare kommer kunna plocka fiffiga metoder från den verktygslåda av praktiska verktyg vi delar med oss av.