LEDARskapsutbildningar

Behöver ditt företag trygga och effektiva chefer? Som är goda kommunikatörer och förstår vilket ledarskap som ger en motiverad grupp? Våra ledarskapsutbildningar skräddarsys efter företagets unika behov. Vår erfarenhet visar att de allra flesta blir effektivare ledare av att utveckla sin skicklighet i att kommunicera, ge feedback, coacha och hantera konflikter. Nedan finner du exempel på några av våra mest uppskattade utbildningar. 

motiverande ledarskap
 

Att vara chef och ledare idag är krävande. En bra ledare behöver känna sig själv, vara en förebild, veta hur olika grupper och individer motiveras och kunna kommunicera effektivt, ge feedback och coacha för att skapa resultat. Den här praktiska utbildningen ger deltagarna förhållningssätten, teorin och framför allt verktyg för att kunna leda till både effektivitet och välmående.

COACHANDE LEDARSKAP
 

Coachande ledarskap skapar resultat genom att ge ansvar och ägandeskap till dina medarbetare samtidigt som det är utvecklande och motiverande. Samtidigt frigör du tid, hjälper dina medarbetare att växa och utvecklas och får hela din grupp att öka både produktiviteten och välmåendet på jobbet. Du får med dig lättanvända verktyg som du kan börja använda direkt. Sedan krävs det förstås träning och uthållighet av dig. 

konflikt-hantering

Ofta hoppas vi att konflikter ska gå över av sig själva men så är sällan fallet och de orsakar både minskad produktivitet och mänskligt lidande. Utbildningen ger dig en förståelse för vad en konflikt är, varför vi inte beter oss som vanligt när vi är i konflikt och varför det faktiskt är bra med konflikter. Du får med dig konkreta verktyg och metoder för hur du kan hjälpa dig själv och andra att konstruktivt hantera konflikter.

  BÄTTRE MÖTEN & UTBILDNINGAR

UTBILDNING FÖR UTBILDARE
 

Är de utbildningar ni håller tillräckligt vassa? Skapar de högsta möjliga värde för era kunder? Vi har utvecklat ett program som kvalitetssäkrar era utbildningar och gör dem både billigare, snabbare, effektivare och roligare. Era utbildare blir tryggare i sina roller och kunderna blir nöjdare.
 

UTBILDNING FÖR MÖTESHÅLLARE
 

Som alltid är det viktigt att planera, förbereda, genomföra väl och följa upp — det gäller i högsta grad möten. Vår utbildning ger tydliga spelregler för hur man hanterar möten i organisationen och möteshållare kommer kunna plocka fiffiga metoder från den verktygslåda av praktiska verktyg vi delar med oss av.
 

Förändra er möteskultur

Hälften av alla möten saknar syfte och mål. Och de flesta är föga engagerande. Det vill vi råda bot på, för de anställdas skull och för att öka effektiviteten och resultatet i företaget. Att ändra möteskulturer på företag görs inte bara med en utbildning. Här hittar du vårt sätt att göra det från grunden, med resultat som består över tid.

  Team i världsklass

LEDNINGSGRUPPS-UTVECKLING

Ledningsgruppen är motorn i organisa-tionens utveckling, men ägnar sällan tid åt att smörja sitt eget maskineri. Suboptimering och stuprörstänk är vanliga hinder för ledningsgrupper. Våra program för ledningsgrupper skapar en ökad teamkänsla där samarbetet, effektiviteten och produktiviteten ökar. Inte minst blir arbetsglädjen större. 

GRUPPUTVECKLING: ÖKA SAMARBETET

I en grupp blir det lätt att samma personer gör sig hörda medan andra tar den timidare rollen. Men i en grupp behöver allas olika egenskaper och styrkor komma fram — och målet med våra insatser inom grupputveckling är att alla ska känna sig trygga, kunna ge och ta feedback och vara delaktiga i arbetet och bidra till ett bra resultat.

HANTERA ALLA KONFLIKTER

Konflikter på arbetsplatsen är som eld. I kontrollerade former är de av godo och bidrar med energi och "obevakade" kan de sprida sig okontrollerat och förstöra allting i sin väg. Inte alla konflikter går att lösa, men vi hjälper till att ställa en diagnos och föreslår åtgärder. En bra investering är också att anlita oss för förebyggande konfliktarbete. .

COACHING FÖR RESULTAT

Forskning visar att vi tänker bättre när någon lyssnar på oss. Vi kommer till nya insikter medan vi berättar och vi finner också lösningar. En skicklig coach vet hur han eller hon lyssnar, ställer frågor och utmanar för att maximera resultaten och vad du får ut av din coaching. 

EXECUTIVE
COACHING 

Hur erfaren och kompetent du än är kan det ta energi att ibland vara ensam med utmaningarna. En coach kan då vara ett förlösande bollplank. Executive coaching har ett större fokus på strategiska frågor och förändring i vår alltmer oförutsäg-
bara framtid och komplexa omvärld. 

COACHING FÖR LEDARE

Det krävs alltmer av dagens ledare. För att kunna skapa relationer, utveckling och de resultat som förväntas behöver du använda allt ditt kunnande och hela din personlighet. En coach hjälper dig att utveckla dig själv och ditt ledarskap.
 

COACHING FÖR MEDARBETARE

Med hjälp av en coach — ett bollplank — kan du spara energi, vinna tid, fatta rätt beslut och snabbare finna lösningar som passar för just dig. Att få diskutera pågående problem eller dilemman förutsättningslöst med en coach som är "på din sida" leder ofta till förlösande insikter och helt nya perspektiv.

  SIST MEN INTE MINST ...

jobba hjärnsmart
-Mental ergonomi

Axlarna uppe vid öronen och tanda-gnisslan. Stressen vi upplever idag är förrädisk och sätter käppar i hjulet för arbetsglädjen och effektiviteten. Vår utbildning ger både insikt och kunskap i varför vi gör som vi gör, men framförallt får varje deltagare coaching och verktyg att använda i vardagen, på en gång.

goal mapping:
MOT SAMMA MÅL

Undersökningar visar att 73 % av alla svenskar är oengagerade på arbets-platsen och att endast 16 % känner sig genuint engagerade. Den unika metoden Goal mapping tar fram tydliga mål och får alla medarbetare med på tåget. Dessutom ökar trivseln och försäljningen och kunderna blir nöjdare.