2018 > 05

Känner du igen att medlemmarna i en grupp kan tolka gruppens uppdrag rätt olika? Fokuset kan skifta och man får svårt att prioritera, detta leder inte sällan till stor frustration.

Det kan du ganska lätt råda bot på. Det gäller att tydliggöra uppdraget så att alla är enade och känner sig 100 % committade.

Under vintern har vi jobbat med en ledningsgrupp i ett industriföretag som ville ha hjälp med att komma vidare i sitt arbete. Första dagen fokuserade vi på att tydliggöra deras uppdrag. En av cheferna sa glatt att "det här är första gången vi är helt enade och har samma bild av vad vi ska uppnå".

Vill du skapa samma känsla och effekt, gör så här:

1. Låt var och en i gruppen ta ett blädderblockpapper och skriva ner:
a) Min syn på gruppens uppdrag är följande...
b) De tre viktigaste förutsättningarna för att lyckas med uppdraget är...

2. Efter 15 minuter så sätter ni upp alla papper på väggen. Diskutera sedan vad ni ser för skillnader och likheter i uppdraget.

3. Ringa in de gemensamma delarna och skapa utifrån dessa ett gemensamt formulerat uppdrag.  Det är viktigt att lägga lite tid och energi på att formulera uppdraget så att alla blir nöjda.

4. Gå sedan vidare och prata om förutsättningarna. Sammanfatta och skapa utifrån dessa en action plan.

Tada! Genom denna övning skapar ni ett starkare team där alla känner sig delaktiga och enade kring uppdraget, era förutsättningar och hur ni ska arbeta med och slutföra uppdraget.

Läs hela inlägget »

Ett enkelt och snabbt sätt att checka in på är att använda bilder av olika slag. Antingen kan du gå och köpa fina vykort eller så använder du våra Fotokort som är stora och syns på långt håll. 

Lägg ut bilder på ett bord så att alla syns. Låt sen deltagarna välja bild efter en eller två frågor som du har formulerat på förhand.

Frågorna kan tex vara: 

 • Vilka framsteg har vi gjort sen förra mötet?
 • Vilka förhoppningar har jag på dagens möte?
 • Vilken känsla har jag just nu?
 • Vad är min farhåga med mötet?
 • Vad skulle jag göra om jag inte satt här just nu?


När alla har valt bilder så går ni laget runt så att alla får check in genom att berätta om sina bilder. 

Sätt gärna upp bilderna på väggen och knyt an till dem i slutet av mötet. Tex genom att alla får hämta sin egen bild med förhoppning och berätta om den har uppfyllts eller ej.

Läs hela inlägget »

Den här feedbackmetoden använder vi ofta och alla älskar den. En gång använde jag den som avslutning på en chefsutvecklingsdag. Vi hade sagt att vi skulle hålla på till klockan fem. Redan kvart i fyra gick den första deltagaren och inom loppet av en halvtimme hade hälften av deltagarna gått. Mycket energi hade försvunnit (som alltid när deltagare droppar av) och vi bestämde oss för att avsluta för dagen. Då frågar jag deltagarna om de vill göra en sista feedback aktivitet för att få en energiboost innan de går hem. Det slutar med att vi kör vi bussresan och det blev en fantastisk avslutning på dagen. Gruppen bestämde att de skulle avsluta alla chefsdagar på detta sätt för då skulle alla prioritera att vara med till slutet :-) 

Syfte Att ge varandra positiv feedback samtidigt som metoden skapar massor av energi, glädje och ibland en och annan liten (glädje)tår.

Gruppstorlek 3 – 20 pers. (gör fler bussar om ni är fler deltagare)

Tid 10 min (för 5 pers.), 20 min (för 10 pers.) 40 min (för 20 pers.)

Material Stolar

Förberedelser Ställ en stol för varje person mitt emot varandra på ett långt led. Är det ojämnt antal så vänd stolen på änden bort från gruppen, den personen är busschaufför.

Genomförande 

Be deltagarna att sätta sig på stolarna mitt emot varandra. Sitt nära så att knäna nästan rör varandra.

Berätta att det här är världens bästa buss, den är nämligen helt miljövänlig då den drivs av positiv energi. Bussresenärernas uppgift är att ge positiv feedback till varandra. De som sitter på ena sidan börjar genom att säga t.ex. Vad jag uppskattar/gillar/älskar med dig är att… Ge gärna exempel så som ”Vad jag gillar med dig är att du alltid ler och hälsar så glatt när du kommer på morgonen”. ”Vad jag älskar med dig är att du alltid tar dig tid att lyssna på mina frågor och funderingar” osv. Den första sidan har 30 sekunder på sig och när de är klara är det andra sidans tur.

Säg klara färdiga gå och peka på den sida som ska börja. Avbryt när det har gått 30 sekunder har gått och låt dem få 20 sekunder att tacka och småprata. Sedan är det dags för nästa sida.

När paret har gett varandra feedback, be alla deltagare att rotera ett steg till vänster. Om det är jämt deltagarantal så är det enklast om en person sitter kvar i sin stol under hela aktiviteten, alla andra roterar utom hen. Upprepa till alla har pratat med alla.

Reflektera på slutet och prata om hur det var. De allra flesta älskar denna metod. Någon kan tycka att det är jobbigt, prata då om det. Vad är det som gör att det är jobbigt? Är det jantelagen som spökar månntro? Fråga deltagarna om de brukar ge varandra positiv feedback i vardagen och vad som skulle hände om de gjorde det. Hur vore det att börja måndagsmötet med en bussresa?

Tips Kontrollera att deltagarna roterar rätt, annars blir det fel på slutet.

Läs hela inlägget »
Den här aktiviteten kan användas för att avsluta ett möte/en konferens/utbildning. Syftet är att påminna deltagarna om vad som togs upp och öka inlärningen.

Gruppstorlek 6 – 200 pers.

Tid 20 – 40 min

Material Ett blädderblock, pennor och papper till deltagarna. Det behövs två storlekar på papper. Dels A4, dels A6.

Förberedelser: -

Genomförande

1. Förklara för deltagarna att det är dags att spela BINGO.

2. Dela in deltagarna i par och ge dem en penna och ca 5-8 papper av den mindre sorten, samt ett A4 papper.

3. Be deltagarna att skriva en fråga med ett tillhörande svar på varje papper. Frågorna kan handla om vad de har lärt sig/tagit med sig från mötet.

4. Under tiden deltagarna skriver frågor gör du ett rutnät på ett blädderblock med 5 x 5 rutor. Skriv en siffra (1-25), huller om buller i varje ruta.

5. Samla in frågorna efter ca 10 minuter. Be deltagarna att rita av bingorutnätet som du har gjort på blädderblocket. Under tiden väljer du ut frågor som du tycker är bra/roliga/lärorika.

6. Ställ en fråga till deltagarna, samtidigt som du kryssar över ruta 1. Deltagarna skriver ner svaret. Efter en stund ger du svaret på frågan. Om de har svarat rätt få de kryssa rutan.

7. Kör till dess att någon har fått 5 i rad och har ropat Bingo. Gratulera vinnaren med fint pris, t.ex. en applåd eller liknande.

Variationer Om det finns kursmaterial eller liknande som deltagarna ska lära sig är det bra om de kan använda materialet när de skriver frågorna.

Kundcase Vid ett tillfälle genomförde vi en chefskonferens med ca 60 chefer på ett industriföretag. I slutet av de två dagarna genomförde vi BINGO. Innan vi satte igång fick alla hämta förfriskningar. Det blev en lättsam och rolig avslutning då vi även valde in några frågor som ”Vilken färg hade VD:n på slipsen första dagen” etc.

Läs hela inlägget »Hur ska vi göra för att skapa Sveriges mest missnöjda kunder? Hur gör vi så att ingen vill jobba i vår grupp? Hur ser vi till att konferensen blir en katastrof? Ja, ibland behöver vi hjälpa våra hjärnor att bli kreativa. Ett sätt är att vända på tänkande och tänka tvärtom. Det blir inte bara fler idéer utan slutresultatet brukar också bli bättre. 

Syfte: Att få fram spelregler, succéfaktorer, generera idéer etc.

Gruppstorlek: 1- 30 pers.

Tid: 1,5 timme

Material: Blädderblock, tjocka pennor, pluppar (runda små klisterlappar)

Förberedelser: Bestäm ämne och skapa en enkel omvänd formulering.

Genomförande:

1. Be deltagarna hjälpa dig att göra en lista på hur ni kan göra något så uselt som möjligt!  T.ex.

 • Vad är det värsta sättet vi kan kommunicera ett tråkigt budskap till en kund?
 • Hur ska vi se till att våra möten blir så usla som möjligt?
 • Hur ska vi se till att vi misslyckas totalt i vårt projekt?


2. Brainstorma fram massor med olika förslag och skriv allt på blädderblock (lämna lite plats till vänster om förslaget så att plupparna får plats).

3. När idéerna är slut så delar du ut pluppar till deltagarna. Be dem fundera på vilka som är mest väsentliga och samtidigt de värsta/sämsta.

4. Låt deltagarna först tänka för sig själva och sen efter någon minut, be alla gå fram och markera de idéer som de valt.

5. Ringa in de som har fått flest pluppar. Vänd dessa och gör om till succéfaktorer. Utryck dem i ”vi-form”, t.ex. ”Vi tar alla ansvar för… Vi kommer i tid… osv”

Tips: Sluta inte efter ett blädderblockspapper, idéerna är inte slut för att pappret är slut. Sätt snabbt upp det fulla blädderblocket på väggen och påbörja ett nytt. Viktigt att alla papper fortfarande är synliga. Ofta är det lagom med 4-6 blädderblock, då är det stor chans att man har fått med det viktigaste.

Kundcase: Vi gjorde Omvända listan för ett företag i syfte att få ”Sveriges mest missnöjda kunder”. På de första två blädderblocken kom de mest uppenbara sakerna upp. Vi fortsatte att generera idéer som blev allt tokigare och när de senare skulle välja ut sina värstingar så var det sakerna som kom upp på de blädderblocksidorna 5 och 6 som fick de flesta plupparna. Då var vi glada att vi hade varit ihärdiga och inte nöjt oss med 2 sidor.

Läs hela inlägget »
Etiketter: teamutveckling, feedback

Många mötesledare börjar sina möten med någon typ av ice-breaker eller annan uppstartsaktivitet. När de används effektivt skapar de närvaro, fokus och förbereder deltagarna på dagens ämne. Det är nästan alltid bra, så länge det gynnar syftet och målet med mötet. Vissa glömmer dock bort detta i all kreativitetsanda och tänker att nu ska vi ha kul. Det kan få motsatt effekt, deltagarna blir irriterade och tycker att det är bortkastade tid. Så kom ihåg att använda uppstartsaktiviteten kopplad till syfte och mål. Då blir det bra!

Syfte Att samla någon typ av information från deltagarna, att få dem aktiva samt att skapa en känsla av att något händer. Passar ypperligt för att starta igång (eller avsluta) möten, utbildningar eller konferenser.

Gruppstorlek 10 – 50 pers.

Tid 15 – 30 min

Material Blädderblock, tjocka pennor, timer och ljudvissla

Förberedelser Bestäm vilken typ av information du vill ha och formulera rubriker

Genomförande

Start: Dela in deltagarna i lika många grupper som du har frågeställningar och dela ut en frågeställning per grupp. Fyra grupper är vanligen ett bra antal.

Exempel på information att samla in är:
 • förväntningar på dagen
 • deltagarnas erfarenhet av dagens ämne
 • deltagarnas dolda talanger
 • det bästa med att jobba i denna roll/detta företag/denna organisation är…

Planering: Be grupperna samlas i var sitt hörn och bestämma sig för hur de ska gå till väga för att samla in information ifrån alla deltagare, inklusive sig själva. Tempot ska vara högt och deltagarna får bara 3 minuter på sig att lägga upp sin strategi.

Informationsinsamling: Berätta att det är dags att samla in informationen för gruppens fråga från alla deltagare och att de har 3 minuter på sig. Ta ett kliv tillbaka så att du inte blir nersprungen av hetsiga informationsinsamlare.

Summering: Bryt efter 3 minuter och be grupperna gå tillbaka till sitt hörn och summera sin insamlade information på ett blädderblock.

Presentation: Slutligen är det dags för redovisning. Varje grupp har en minut att presentera sitt resultat.

Källa: www.thiagi.com
Läs hela inlägget »

En av mina favoritövningar för att start igång ett möte är att låta deltagarna rita porträtt på varandra... utan att titta på pappret. Det går till så här:

1. Ge alla deltagare 5 vita papper var samt en tjockare färgpenna.

2. Be dem ställa sig i par och titta på varandra samtidigt som de har papper och penna redo.

3. Berätta att de nu kommer att få 20 sek på sig att rita av personen som står mitt emot.

4. Säg klara, färdiga, gå.... efter 20 sek säger du stopp!

5. Deltagarna tittar nu på vad de har gjort och börjar skratta och ibland även be om ursäkt... 

6. Upprepa ytterligare fyra gånger. 

7. När alla har ritat totalt fem porträtt så be deltagarna lägga porträtten framför sig och välja ut två bilder utifrån två frågor som kopplar till dagens möte. Det kan tex vara: Vad vill du få ut av dagens möte? Vad hade du för känsla inför dagens möte? Vad är det bästa med att tillhöra denna grupp? Vilken styrka kan du bidra med i dagens möte? osv.
Välj frågor som passar bäst för er.

8. Låt var och en berätta om de två bilderna de valt och svara på frågorna du ställt. 

Denna övning blir alltid rolig och energifull och startar mötet på topp. 

Läs hela inlägget »